Lista poddziałów dla strony NABORY, OGŁOSZENIA, KOMUNIKATY

Treść strony NABORY, OGŁOSZENIA, KOMUNIKATY

NABORY, OGŁOSZENIA, KOMUNIKATY

Stronicowanie

 • Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę lub użyczenie

  2019.06.10 - Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę lub użyczenie

  Wykaz lokali przeznaczonych do oddania w dzierżawę:

 • Bezpłatne spotkanie informacyjne

  2019.06.07 - Bezpłatne spotkanie informacyjne

  Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Brzezinach zaprasza do udziału w bezpłatnym spotkaniu informacyjnym pn.  „Przedsiębiorco, rozwiń swoją firmę – pozyskaj środki unijne”,  które odbędzie się 25 czerwca 2019 r. w godz. 10:00 – 12:00 (rejestracja od godz. 9:45) w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Brzezinach (I piętro), ul. Sienkiewicza 16. 

 • Bezpłatne szkolenia organizowane przez ZUS

  2019.06.07 - Bezpłatne szkolenia organizowane przez ZUS

  Zapraszamy na bezpłatne szkolenia organizowane przez ZUS dla przedsiębiorców, pracowników i osób, które pobierają świadczenia z ZUS.

 • Wypłaty świadczeń

  2019.06.06 - Wypłaty świadczeń

  Urząd Miejski w Strykowie informuje, że w miesiącu czerwcu  2019r. świadczenia będą wypłacane w dniach :

  • Świadczenia wychowawcze ( 500+)   -   24.06.2019 r.
  • Świadczenia rodzinne, zasiłki pielęgnacyjne i fundusz alimentacyjny – 25.06.2019 r.
 • Informacja

  2019.06.03 - Informacja

  Informujemy, iż Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi  i Stowarzyszenie Łódzki Obszar Metropolitalny w dniu 28 maja 2019 r. ogłosili niżej wymieniony konkurs:

  Konkurs nr RPLD.09.01.02-IP.01-10-001/19 – Poddziałanie IX.1.2 w ramach Osi Priorytetowej IX „Włączenie społeczne”, Działanie IX.1 „Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym”, Poddziałania IX.1.2 „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – ZIT” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Stronicowanie

Kontakt stopka

Dane adresowe

 • Stryków Herb

URZĄD MIEJSKI W STRYKOWIE

ul. Tadeusza Kościuszki 27
95-010 Stryków

 

 

 

 

      tel. +48 (42) 719 80 02
      fax +48 (42) 719 81 93
      e-mail: strykow@strykow.pl

      Godziny urzędowania
      pn, wt, śr: 08:00 - 16:00
      czw: 07:00 - 16:00
      pt: 08:00 - 15:00

      Godziny pracy kasy Urzędu:
      pn, wt, śr: 08:00 - 15:00
      czw: 07:00 - 15:00
      pt: 08:00 - 14:00

Zapytaj Burmistrza

Formularz kontaktowy (pl)
*
*
*

Mapa Stryków

[obiekt mapy] Mapa Stryków