Treść strony OŚWIETLENIE

PROJEKT BUDOWY OŚWIETLENIA PRZY DRODZE POWIATOWEJ W NOWOWSTAWACH GÓRNYCH

Wykonane zostały mapy do celów projektowych. Trwają kolejne etapy opracowania dokumentacji projektowej budowy oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej nr 5127E w Nowostawach Górnych. 

BUDOWA I MODERNIZACJA OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE GMINY STRYKÓW

W 2023 roku zrealizowaliśmy budowę nowej infrastruktury oraz modernizację oświetlenia publicznego. Powstało 9 słupów oświetleniowych oraz 59 opraw (lamp) - 57 sztuk lamp LED i 2 sztuki lamp sodowych, na terenie:  

💠Swędów ul. Szumiących Jodeł – 2 lampy LED
💠Swędów ul. Cyprysowa – 3 lampy LED
💠Wrzask – 13 lamp LED
💠Tymianka Mała – 10 lamp LED
💠Tymianka i Osse – 29 lamp LED
💠Ługi – 2 lampy sodowe.

Całkowita wartość projektu wyniosła 556.441,07 zł, w tym pozyskaliśmy dodatkowe środki do budżetu gminy w kwocie 352 516,25 PLN (85% kosztów kwalifikowalnych) w ramach dofinansowania z RPO WŁ 2014-2020 ZIT.

 • Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Stryków, po wykonaniu zadania
 • Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Stryków, po wykonaniu zadania
 • Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Stryków, po wykonaniu zadania
 • Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Stryków, po wykonaniu zadania
 • Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Stryków, po wykonaniu zadania

BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO W GMINIE STRYKÓW

W latach 2019-2021 zrealizowaliśmy budowę nowej infrastruktury oświetleniowej bazującej na energooszczędnych i ekologicznych lampach typu LED. Powstało 224 nowych punktów świetlnych na terenie Strykowa i terenach wiejskich, łącznie w 10 miejscowościach:  

💠Stryków, ul. Zlotowa, Żytnia, Brzezińska – 52 oprawy
💠Anielin Swędowski, ul. Strykowska, Spacerowa – 7 opraw
💠Bratoszewice, ul. Zatorze, Polna, Łódzka od ul. Ogrodniczej w kier. Rokitnicy – 58 opraw
💠Krucice – 21 opraw
💠Klęk Kiełmina – 24 oprawy
💠Klęk do granicy gminy – 4 oprawy
💠Smolice – 6 opraw
💠Swędów, ul. Sosnowa, Kwiatowa, Łąkowa, Przylesie, Bolka i Lolka – 33 oprawy
💠Tymianka, ul. Lawendowa, Środkowa – 9 opraw
💠Warszewice – 10 opraw

Całkowita wartość projektu wyniosła 968.916,68 zł, w tym pozyskaliśmy dodatkowe środki do budżetu gminy w kwocie 637.466,57 zł (82% kosztów kwalifikowalnych) w ramach dofinansowania z RPO WŁ 2014-2020 ZIT.

 • Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Stryków w latach 2019-2021, po wykonaniu zadania
 • Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Stryków w latach 2019-2021, po wykonaniu zadania
 • Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Stryków w latach 2019-2021, po wykonaniu zadania
 • Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Stryków w latach 2019-2021, po wykonaniu zadania
 • Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Stryków w latach 2019-2021, tablica informująca o nazwie projektu

BUDOWA OŚWIETLENIA SOLARNEGO NA TERENIE GMINY 2023 ROK

W 2023 roku zrealizowaliśmy montaż nowego oświetlenia solarnego w następujących lokalizacjach: 

💠Kiełmina – 3 lampy przy drodze gminnej wewnętrznej,
💠Zelgoszcz – 4 lampy przy drodze gminnej wewnętrznej,
💠Warszewice – 5 lamp przy drodze gminnej wewnętrznej,
💠Bartolin – 1 lampa przy drodze powiatowej,
💠Swędów – 1 lampa przy drodze gminnej wewnętrznej,
💠Lipa – 1 lampa przy drodze gminnej wewnętrznej,
💠Dobieszków – 1 lampa na działce sołeckiej,
💠Tymianka – 1 lampa przy drodze gminnej wewnętrznej,
💠Stary Imielnik – 1 lampa,
💠Stryków – 1 lampa. 

Łączny koszt inwestycji wraz z mapą do celów projektowych wyniósł 118.350 zł.

 • Budowa oświetlenia solarnego w Gminie Stryków w 2023, po wykonaniu zadania
 • Budowa oświetlenia solarnego w Gminie Stryków w 2023, po wykonaniu zadania
 • Budowa oświetlenia solarnego w Gminie Stryków w 2023, po wykonaniu zadania
 • Budowa oświetlenia solarnego w Gminie Stryków w 2023, po wykonaniu zadania
 • Budowa oświetlenia solarnego w Gminie Stryków w 2023, po wykonaniu zadania

DOWIESZENIE LAMP OŚWIETLENIOWYCH W SOŁECTWIE ANIELIN

W 2022 roku zrealizowaliśmy dowieszenie w ciągu drogi gminnej Nr 120322 E w Anielinie na istniejących słupach energetycznych 6 opraw oświetleniowych sodowych. Koszt zadania został sfinansowany z budżetu gminy w ramach bieżącej konserwacji oświetlenia.

BUDOWA OŚWIETLENIA DOBRA-NOWINY

W latach 2020-2021 zrealizowaliśmy budowę oświetlenia w Dobra-Nowiny. Zainstalowano 29 lampy. Koszt inwestycji wyniósł 145.325,02 zł.

 • Budowa oświetlenia w Dobrej-Nowiny, stan przed wykonaniem inwestycji
 • Budowa oświetlenia w Dobrej-Nowiny, stan przed wykonaniem inwestycji

BUDOWA OŚWIETLENIA UL. E.PLATER W STRYKOWIE

W latach 2020-2021 zrealizowaliśmy budowę oświetlenia przy ul. E. Plater w Strykowie. Zainstalowano 4 lampy. Koszt inwestycji wyniósł 17.813,34 zł. 

 • Budowa oświetlenia na ul. E. Plater, w trakcie wykonania inwestycji
 • Budowa oświetlenia na ul. E. Plater, w trakcie wykonania inwestycji
 • Budowa oświetlenia na ul. E. Plater, w trakcie wykonania inwestycji
 • Budowa oświetlenia na ul. E. Plater, w trakcie wykonania inwestycji

OŚWIETLENIE PRZY POMNIKU NIEPODLEGŁOŚCI W STRYKOWIE

💠W 2021 oku zrealizowaliśmy rozbudowę oświetlenia placu przy Pomniku Niepodległości – 4 dekoracyjnych słupów z lampami LED w stylistyce odpowiadającej już istniejącemu oświetleniu oraz budowę oświetlenia przy skrzyżowaniu ulic Rolniczej, Piłsudskiego i Cmentarnej w Strykowie – 3 nowych słupów oświetleniowych  wraz z dodatkową wymianą jednej starej oprawy na oprawę LED. Koszt zadania wyniósł 59.147 zł.
💠W 2020 roku została opracowana dokumentacja projektowa do powyższego zadania wraz ze złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę. Koszt dokumentacji wyniósł 6.100 zł. 

 • Budowa oświetlenia przy Pomniku Niepodległości, po wykonaniu prac przy Pomniku
 • Budowa oświetlenia przy Pomniku Niepodległości, widok na wykonane oświetlenie przy ul. Rolniczej
 • Budowa oświetlenia przy Pomniku Niepodległości, widok na wykonane oświetlenie przy ul. Cmentarnej
 • Budowa oświetlenia przy Pomniku Niepodległości, w trakcie wykonywania prac na ul. Rolniczej
 • Budowa oświetlenia przy Pomniku Niepodległości, w trakcie wykonywania prac na ul. Rolniczej

BUDOWA OŚWIETLENIA BOISKA PRZY UL. BRZEZIŃSKIEJ

W 2021 roku zrealizowaliśmy budowę 6 masztów z 12 oprawami oświetleniowymi LED o łącznej mocy 16,8 KW, zasilanymi wewnętrzną linią z nowo zaprojektowanej rozdzielnicy oświetleniowej. Ponadto na masztach oświetleniowych zamontowaliśmy dodatkowo 3 głośniki.  Koszt inwestycji wyniósł 267.648,74 zł. 

 • Budowa oświetlenia boiska przy. ul. Brzezińskiej, działające oświetlenie po wykonaniu inwestycji
 • Budowa oświetlenia boiska przy. ul. Brzezińskiej, w trakcie montażu masztów
 • Budowa oświetlenia boiska przy. ul. Brzezińskiej, w trakcie montażu masztów
 • Budowa oświetlenia boiska przy. ul. Brzezińskiej, w trakcie montażu masztów
 • Budowa oświetlenia boiska przy. ul. Brzezińskiej, w trakcie montażu masztów

Kontakt stopka

Dane adresowe

 • Stryków Herb

URZĄD MIEJSKI W STRYKOWIE

ul. Tadeusza Kościuszki 27
95-010 Stryków

 

 

 

 

      tel. +48 (42) 719 80 02
      tel. +48 (42) 719-84-03
      tel. +48 (42) 719-94-95
      fax  +48 (42) 719 81 93
      e-mail: strykow@strykow.pl

      Godziny urzędowania
      pn, wt, śr: 08:00 - 16:00
      czw: 07:00 - 16:00
      pt: 08:00 - 15:00

      Godziny pracy kasy Urzędu:
      pn, wt, śr: 08:00 - 15:00
                                                                                           czw: 07:00 - 15:00
                                                                                           pt: 08:00 - 14:00

 

 

Mapa Stryków

[obiekt mapy] Mapa Stryków