Treść strony INFRASTRUKTURA KULTURALNA

CRS - BUDOWA DOMU KULTURY Z BIBLIOTEKĄ

Zakończono ogłoszone 22 grudnia 2023 r. II postępowanie przetargowe w sprawie wyłonienia wykonawcy budowy kompleksu Centrum Rozwoju Strykowa (CRS). Otwarcie ofert nastąpiło 8 lutego 2024 roku. Do II postępowania stanęło 4 oferentów, najniższa oferta opiewała na kwotę 166.751.100 zł, a najwyższa na 177.983.353,97 zł. Kwoty, zgodnie z przewidywaniami Burmistrza Strykowa Witolda Kosmowskiego okazały się znacząco niższe niż w I przetargu (od 176,6 mln zł do 206,7 mln zł).

27 marca 2024 r. Burmistrz Strykowa Witold Kosmowski podpisał zawiadomienie o wyborze wykonawcy CRS. Najkorzystniejszą ofertę w II postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego złożyła firma MIRBUD ze Skierniewic - na kwotę 166.751.100 zł. Obecnie trwają przygotowania do podpisania umowy z wykonawcą, który zobligowany jest do wniesienia zabezpieczenia gwarancyjnego i przedłożenia wymaganych upoważnień.

W ramach CRS budowany będzie m.in. DOM KULTURY z BIBLIOTEKĄ:

💠na parterze budynku zaprojektowano m.in.: salę koncertową, salę teatralno-wokalną, zaplecze z magazynkami i garderobami, salę muzyczną oraz bibliotekę salą na spotkania autorskie i zasoby czytelnicze oraz pomieszczenie z cichą czytelnią;
💠piętro przeznaczone zostało na pomieszczenia, w których odbywać się będą m.in. zajęcia taneczno-ruchowe, fotograficzne i komputerowe, plastyczno-kreatywne, rękodzielnicze i warsztatowe.
💠Zaplanowano również część administracyjną, szatnie i pomieszczenia magazynowe. 

Realizację tego największego w historii Strykowa przedsięwzięcia zaplanowaliśmy na 36 miesięcy liczonych od dnia podpisania umowy z wykonawcą. Kompleks CRS zbudowany zostanie w Strykowie na niezagospodarowanym terenie o pow. ok. 10 ha, pomiędzy ulicą Szafera, Polną, a ul. Warszawską - DK14. Więcej informacji o CRS znajdziecie na https://www.strykow.pl/3351,budowa-centrum-rozwoju-strykow

 • Wizualizacja Centrum Rozwoju Strykowa (CRS), projekt Architekt Radosław Guzowski
 • Decyzja pozwolenie na budowę Centrum Rozwoju Strykowa (CRS), str. 1.
 • Lokalizacja Centrum Rozwoju Strykowa mapka
 • Uchwała RiO w Łodzi nt. budowy CRS
 • Obszerna dokumentacja projektowa Centrum Rozwoju Strykowa (CRS)

REMONTY DOMU KULTURY W STRYKOWIE

W 2023 roku zleciliśmy wykonanie dokumentacji projektowych na zagospodarowaniu przestrzeni miejskiej, w skład której wchodzi budynek Domu Kultury oraz skwer parkowy przy pl. Łukasińskiego. Koszt zadania wyniósł 99.630 zł. Projekt obejmuje min.: rozbiórkę pomieszczenia starego kina, zabezpieczenie ściany fundamentowej od strony rozebranej części budynku oraz remont elewacji: wymianę i naprawę tynków elewacyjnych i gzymsów, malowanie elewacji, wymianę części okien na elewacji od strony parku, wymianę obróbek blacharskich i parapetów zewnętrznych, wymianę rynien i rur spustowych i związaną z tym wymianę pokrycia dachu w pasie nadrynnowym, naprawę komina.

Po remoncie ścian odsłoniętych w wyniku rozbiórki starego kina planujemy umieszczenie na nich murali o tematyce przyrodniczej oraz nawiązujących do historii Strykowa. Ponadto planowane jest nowe zagospodarowanie terenu skweru parkowego przy Domu Kultury, zapoczątkowane w 2023 roku rozbiórką fontanny. Pojawią się nowe nawierzchnie, oświetlenie, elementy małej architektury, mała tężnia oraz liczne nasadzenia zieleni.

Ponadto w latach 2021-2023 po przeprowadzonych przez Burmistrza Strykowa Witolda Kosmowskiego konsultacjach z Dyrektorem OKiR, zostały przeprowadzone prace remontowe. Objęły one:

💠2021 rok: zakup klimatyzatorów 2 szt. 7kW i 3 szt. 2,5 kW – koszt 23.862 zł;
💠2021 rok: cyklinowanie i olejowanie podłogi w sali OKiR – koszt 11.193 zł;
💠2022 rok: konserwacja parkietu – koszt 2.952 zł;
💠2023 rok: malowanie pomieszczeń, wymiana źródeł światła – koszt 41.820 zł;
💠2023 rok: malowanie pomieszczeń biurowych, montaż paneli podłogowych, renowacja łazienki, wymiana źródeł światła – koszt 37.994, 70 zł;
💠2023 rok: konserwacja parkietu – koszt 3.923,70 zł;  
💠2023 rok: kompleksowa naprawa pokrycia dachowego wraz z wymianą obróbek blacharskich oraz naprawa zarwanej części konstrukcji dachu – koszt 39.999, 99 zł. 

BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W ANIELINIE SWĘDOWSKIM

Po konsultacjach z przedstawicielami Sołectwa w 2023 r. została wybudowana nowa świetlica wiejska w Anielinie Swędowskim. Obiekt będzie służyć integracji społeczności lokalnej, organizacji wydarzeń kulturalnych, jak i aktywnie działającemu stowarzyszeniu KGiGW w Anielinie Swędowskim. Otwarcie świetlicy nastąpiło w marcu 2024 r.  Murowany budynek mieszczący w sobie salę, aneks kuchenny, szatnię i część sanitarno-magazynową wraz z wykonaniem utwardzonego dojścia i dojazdu oraz strefy miejsc postojowych dla samochodów i rowerów zastąpił starą świetlicę kontenerową. Wartość inwestycji to 1.404.819 zł. Na budowę świetlicy w Anielinie Swędowskim oraz równolegle prowadzoną budowę budynku wielofunkcyjnego w Lipce, Gmina Stryków pozyskała dofinansowanie z Polskiego Ładu, w kwocie łącznej 2.940.000 zł. Inwestycja wchodzi w poczet nowych świetlic wiejskich, których w latach 2019-2024 zostanie wybudowanych w Gminie Stryków 5. W tym samym czasie wyremontowano i doposażono ponad 11 budynków spełniających rolę świetlic wiejskich. 

 • Nowa świetlica wiejska w Anielinie Swędowskim
 • Otwarcie nowej świetlicy wiejskiej w Anielinie Swędowskim. Wstęgę przecinają Burmistrz Strykowa Witold Kosmowski oraz...
 • Otwarcie nowej świetlicy wiejskiej w Anielinie Swędowskim. fot. A. Kubiak
 • Nowa świetlica wiejska w Anielinie Swędowskim, inwestycja w trakcie realizacji
 • Stara kontenerowa świetlica wiejska w Anielinie Swędowskim

BUDOWA BUDYNKU WIELOFUNKCYJNEGO W LIPCE

W 2023 roku rozpoczęliśmy budowę budynku wielofunkcyjnego w Lipce. Inwestycja konsultowana była z przedstawicielami Sołectwa. Obiekt będzie łączył w sobie część kulturalną z salą i zapleczem oraz część strażacką z dwustanowiskowym garażem i sekcją bojową. Na terenie działki wykonane zostaną również miejsca postojowe i plac manewrowy OSP. Część kulturalna będzie służyć aktywnie działającemu KGW oraz Zespołowi Ludowemu Lipowianka z Kapelą. Wartość inwestycji wyniesie 2.435.400 zł. Prace planujemy zakończyć w III kwartale 2024 roku. Na budowę świetlicy w Anielinie Swędowskim oraz budowę budynku wielofunkcyjnego w Lipce Gmina Stryków pozyskała dofinansowanie z Polskiego Ładu w  kwocie łącznej 2.940.000 zł.

 • Budynek OSP w Lipce w ostatniej fazie realizacji
 • Budowa budynku wielofunkcyjnego w Lipce, w trakcie budowania - budynek w stanie surowym z wykończonym dachem
 • Budowa budynku wielofunkcyjnego w Lipce, w trakcie wznoszenia ścian budynku
 • Budowa budynku wielofunkcyjnego w Lipce, w trakcie prac budowlanych przy budynku
 • Budowa budynku wielofunkcyjnego w Lipce, w trakcie wylewania fundamentów nowego budynku

BUDOWA BUDYNKU WIELOFUNKCYJNEGO W WARSZEWICACH

W 2023 roku rozpoczęliśmy prace projektowe budynku wielofunkcyjnego dla OSP w Warszewicach. Inwestycja konsultowana była z przedstawicielami Sołectwa. Obiekt będzie łączył w sobie część kulturalną z salą i zapleczem oraz część strażacką z dwustanowiskowym garażem i sekcją bojową. Na terenie działki wykonane zostaną również miejsca postojowe i plac manewrowy OSP. Część kulturalna będzie służyć aktywnie działającemu KGW. Trwa procedura uzyskiwania pozwolenia na budowę.

UTWORZENIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W STARYM IMIELNIKU

W celu zwiększenia aktywności społecznej i kulturalnej lokalnej społeczności, w ramach zgłaszanych przez społeczność lokalną potrzeb, zostało wykonanych szereg prac finansowanych z budżetu gminy oraz budżetu gminy w ramach funduszu sołeckiego.
💠W 2019 roku zrealizowaliśmy zadanie polegające na rozbudowie i przebudowie budynków na działce sołeckiej w miejscowości Stary Imielnik z przeznaczeniem na świetlicę wiejską. Obiekt świetlicy zaprojektowany został jako jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony o konstrukcji murowanej z dachem o konstrukcji drewnianej. Oprócz pomieszczeń użytkowych wykonano pełną infrastrukturę techniczną tj. zewnętrzne i wewnętrzne instalacje wodociągowo – kanalizacyjne, instalację gazową wraz z centralnym ogrzewaniem i wyposażeniem kotłowni oraz instalację elektryczną. Przed budynkiem w części ogrodowej urządzono drewniany taras z podjazdem dla niepełnosprawnych oraz częściowo utwardzano teren działki sołeckiej. Koszt zadania wyniósł 860.870,00 zł. 

 • Utworzenie świetlicy wiejskiej w Starym Imielniku, po wybudowaniu budynku świetlicy
 • Utworzenie świetlicy wiejskiej w Starym Imielniku, po wybudowaniu budynku świetlicy, zadaszone wejście do budynku
 • Utworzenie świetlicy wiejskiej w Starym Imielniku, po wybudowaniu budynku świetlicy, widok budynku z boku wraz z widocznym...
 • Utworzenie świetlicy wiejskiej w Starym Imielniku, w trakcie budowy nowej świetlicy
 • Utworzenie świetlicy wiejskiej w Starym Imielniku, w trakcie budowy nowej świetlicy - rozbudowa i przebudowa istniejących...

💠W latach 2019-2023 świetlica wiejska została wyposażona m.in. w: stoły, krzesła, odkurzacz, mikrofalówkę, frytownicę, zmywarkę gastronomiczną z akcesoriami, czajnik, rolety wewnętrzne, moskitiery okienne, naczynia typu bulionówki, półmiski, salaterki, dzbanki, lustra łazienkowe, obrusy, patery, stół centralny z półką ze stali nierdzewnej do aneksu kuchennego, szafę ze stali nierdzewnej, stojak szatniowy i szorowarkę elektryczną. Koszt doposażenia zakupionego z budżetu gminy w ramach funduszu sołeckiego wyniósł 39.415,79 zł.
💠Obecnie świetlica wiejska i działka sołecka użytkowana jest przez Sołectwo Stary Imielnik i działające tam KGW. Odbywają się liczne wydarzenia kulturalne i integracyjne. W 2021 roku w świetlicy kręciliśmy Strykowskie Narodowe Czytanie – czytaliśmy Moralność Pani Dulskiej, a w  2023 roku zorganizowaliśmy tam I Festiwal Kół Gospodyń Wiejskich Ziemi Strykowskiej oraz spotkania warsztatowe I edycji Strykowskiej Akademii Seniora.

 • Utworzenie świetlicy wiejskiej w Starym Imielniku, zdjęcie grupowe z zajęć warsztatowych Strykowskiej Akademii Seniora z...
 • Utworzenie świetlicy wiejskiej w Starym Imielniku, zdjęcie z zajęć warsztatowych Strykowskiej Akademii Seniora z wypiekania...
 • Utworzenie świetlicy wiejskiej w Starym Imielniku, zdjęcie z kręcenia Strykowskiego Narodowego Czytania - Moralność Pani...
 • Utworzenie świetlicy wiejskiej w Starym Imielniku, zdjęcie z zajęć warsztatowych Strykowskiej Akademii Seniora odbywających...
 • Utworzenie świetlicy wiejskiej w Starym Imielniku, zdjęcie grupowe z odbywającego się na działce sołeckiej I Festiwalu Kół...

BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W WYSKOKACH

W celu zwiększenia aktywności społecznej i kulturalnej lokalnej społeczności, w ramach zgłaszanych przez społeczność lokalną potrzeb, zostało wykonanych szereg prac finansowanych z budżetu gminy oraz budżetu gminy w ramach funduszu sołeckiego.
💠W latach 2019/2020 podjęliśmy się budowy nowej świetlicy w Wyskokach. Inwestycja konsultowana była z przedstawicielami Sołectwa. Powstała w technologii tradycyjnej. Prócz pomieszczeń użytkowych jak sala ogólna o powierzchni 103,5 m2, pomieszczenia gospodarczego i sanitarnego wykonano potrzebną infrastrukturę techniczną tj. zewnętrznej instalacji wodociągową, lokalnej kanalizacji sanitarnej z bezodpływowym zbiornikiem na ścieki oraz zasilanie energetyczne. Ponadto zbudowano taras o powierzchni 29,40 mkw. oraz utwardzony teren z trzema miejscami postojowymi i utwardzone dojście do świetlicy. Koszt inwestycji wyniósł 541.370, 95 zł. 

 • Budowa świetlicy w Wyskokach, świetlica i działka po zakończeniu prac budowlanych
 • Budowa świetlicy w Wyskokach, świetlica i działka po zakończeniu prac budowlanych wraz z altaną na działce
 • Budowa świetlicy w Wyskokach, w trakcie przeprowadzenia utwardzania powierzchni na działce sołeckiej
 • Budowa świetlicy w Wyskokach, w trakcie prac budowlanych przy nowej świetlicy
 • Budowa świetlicy w Wyskokach, w trakcie przeprowadzenia prac ziemnych - rozpoczęcie budowy świetlicy

💠W latach 2020-2023 świetlica wiejska został wyposażona od podstaw, zakupiono m.in. stoły, krzesła, zmywarkę ze zmiękczaczem, szafę chłodniczą, kuchnię gazową, okap przyścienny, stół roboczy ze stali nierdzewnej, zlew ze stali nierdzewnej, zastaw obiadowe, sztućce, garnki, patelnie, szafę w zabudowie, lodówkę, zakupiono oraz zamontowano rolety rzymskie na okna. Koszt doposażenia z środków budżetu gminy w ramach funduszu sołeckiego wyniósł 79.564,53 zł.
💠Obecnie świetlica wiejska i działka sołecka użytkowana jest przez Sołectwo Wyskoki. Odbywają się liczne wydarzenia warsztatowe, kulturalne i sołeckie organizowane przez lokalną społeczność, a także zorganizowaliśmy w niej w 2021 roku naradę przewodniczących wszystkich jednostek pomocniczych.

 • Budowa świetlicy wiejskiej w Wyskokach, zdjęcie z narady Przewodniczących wszystkich Jednostek Pomocniczych w 2021 r.
 • Budowa świetlicy wiejskiej w Wyskokach, zdjęcie z Burmistrzem Strykowa oraz Zastępcą Burmistrza Strykowa z uroczystości...
 • Budowa świetlicy wiejskiej w Wyskokach, zdjęcie z organizowanej w świetlicy imprezy halloweenowej
 • Budowa świetlicy wiejskiej w Wyskokach, zdjęcie z organizowanej w świetlicy uroczystości z okazji Dnia Dziecka wraz z...
 • Budowa świetlicy wiejskiej w Wyskokach, zdjęcie z organizowanych w świetlicy warsztatów bożonarodzeniowych

BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI ANIELIN

W celu zwiększenia aktywności społecznej i kulturalnej lokalnej społeczności, w ramach zgłaszanych przez społeczność lokalną potrzeb, zostało wykonanych szereg prac finansowanych z budżetu gminy oraz budżetu gminy w ramach funduszu sołeckiego.
💠W 2022 roku na niewielkiej działce sołeckiej udało się wybudować świetlicę wiejską dla Sołectwa Anielin. Inwestycja konsultowana była z przedstawicielami Sołectwa. Prócz pomieszczeń użytkowych jak sala ogólna o powierzchni 45,11 m2, hol wejściowy, pomieszczenia gospodarcze, umywalnia, sanitariaty, czy szatnia, wykonano potrzebną infrastrukturę techniczną tj. instalacją elektryczną, instalacją wod-kan i c.o. Wykonano trzy miejsca postojowe, w tym jedno dla osoby niepełnosprawnej, przy budynku od strony wschodniej wykonano chodnik z kostki betonowej. Koszt inwestycji wyniósł łącznie 486.569 zł. 

 • Budowa świetlicy w Anielinie, po zakończeniu prac budowlanych przy świetlicy
 • Budowa świetlicy w Anielinie, zdjęcie z uroczystości otwarcia świetlicy wiejskiej w obecności Burmistrza Strykowa
 • Budowa świetlicy w Anielinie, zdjęcie KGW Anielin z siedzibą w nowej świetlicy wraz z Burmistrzem Strykowa i Zastępcą...
 • Budowa świetlicy w Anielinie, budynek świetlicy w Anielinie z tyłu po zakończeniu prac
 • Budowa świetlicy w Anielinie, w trakcie budowania nowej świetlicy

💠W latach 2022-2023 doposażono świetlicę m.in. w: meble kuchenne, kuchnię elektryczną, chłodziarki, lodówki, zmywarki, okap, warnik na wodę oraz drobne wyposażenie kuchni m.in. takie jak sztućce, patelnie, zastawę stołową. Koszt zakupionego wyposażenia wynióśł 33.855,27 zł.  Dodatkowo wykonano podłączenia zakupionych sprzętów AGD, zlecono usługę prania krzeseł, zamontowano klimatyzację – 13.600 zł oraz monitoring obiektu – 8.610 zł.
💠Obecnie świetlica wiejska użytkowana jest przez Sołectwo Anielin i działające tam KGW. Odbywają się wydarzenia warsztatowe, kulturalne i integrujące mieszkańców sołectwa.

MODERNIZACJA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W PLUDWINACH

W latach 2020/2021 przeprowadziliśmy generalny remont obiektu w Pludwinach mieszczący świetlicę wiejską i mieszkania komunalne. 

💠W 2021 roku przeprowadziliśmy termomodernizację obiektu. Prace wykonał Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Strykowie. Budynek został docieplony styropianem, otynkowany i pomalowany. Położono parapety zewnętrzne. Wykonano obróbkę blacharską kominów. Ułożono obrzeża oraz opaskę z kostki brukowej wokół budynku. Koszt zadania wyniósł 65.000 zł.
💠W 2020 roku zleciliśmy wykonanie remontu części świetlicy wiejskiej wraz z wykonaniem utwardzenia przed budynkiem. Zakres prac obejmował m.in.: rozbiórkę podestu przed wejściem, wykonanie obróbki istniejących drzwi i obudowy fragmentu osadzenia drzwi, demontaż 2 okien i zamurowanie otworów okiennych, demontaż istniejących ościeżnic oraz montaż nowych ościeżnic i drzwi płytowych, montaż parapetów wewnętrznych, demontaż urządzeń sanitarnych w pomieszczeniu schowka, wykonanie tynków wewnętrznych, malowanie ścian i sufitów, ułożenie płytek na podłodze oraz wymianę opraw oświetleniowych. Koszt inwestycji wyniósł 97.000 zł, w tym pozyskaliśmy dofinansowanie z PROW na lata 2014 -2020 w kwocie 55.351 zł.
Przez lata podniszczony, jeśli już remontowany w poprzednich kadencjach to tylko doraźnie, wymagający kompleksowej interwencji budynek, w końcu nabrał właściwego wyglądu i funkcjonalności. Świetlica służy lokalnej społeczności oraz aktywnie działającemu KGW. 

 • Modernizacja świetlicy wiejskiej w Pludwinach, otwarcie nowej świetlicy wiejskiej przez tutejsze KGW, Burmistrza Strykowa...
 • Modernizacja świetlicy wiejskiej w Pludwinach, po wykonaniu generalnego remontu budynku świetlicy
 • Modernizacja świetlicy wiejskiej w Pludwinach, widok z wewnątrz świetlicy po wykonaniu generalnego remontu budynku
 • Modernizacja świetlicy wiejskiej w Pludwinach, przed wykonaniem generalnego remontu budynku
 • Modernizacja świetlicy wiejskiej w Pludwinach, wejście do budynku przed wykonaniem generalnego remontu świetlicy

ŚWIETLICA WIEJSKA W TYMIANCE

W celu zwiększenia funkcjonalności i komfortu użytkowania świetlicy wiejskiej w Tymiance  przez lokalnych mieszkańców oraz aktywne KGW podjęliśmy następujące działania:
💠W 2021 roku ZGKiM przeprowadził prace remontowe budynku polegające m.in. na: demontażu opaski z płyt betonowych wokół budynku, oczyszczeniu fundamentów i zabezpieczeniu izolbetem oraz folią bąbelkową, doświetleniu budynku, malowaniu ścian wewnętrznych oraz zewnętrznych budynku, zamontowaniu półrynien wraz z obróbką oraz rynny spustowej. Łączny koszt prac, znacząco poprawiających komfort i estetykę wyniósł 11.495 zł. 

 • Świetlica wiejska w Tymiance po przeprowadzeniu remontu
 • Świetlica wiejska w Tymiance po przeprowadzeniu remontu
 • Plac zabaw przy świetlicy wiejskiej w Tymiance wyposażony w nowe urządzenia
 • Świetlica wiejska w Tymiance w tracie remontu
 • Świetlica wiejska w Tymiance w trakcie remontu

💠W 2023 roku zleciliśmy wykonanie dokumentacji technicznej na budowę nowej świetlicy wiejskiej w miejscowości Tymianka. Jesteśmy po etapie projektowania i konsultacjach z przedstawicielami Sołectwa Tymianka. Uzyskaliśmy pozwolenie na budowę. W projekcie przewidziano: salę ogólną, aneks kuchenny, pomieszczenie pomocnicze, pomieszczenie magazynku, WC damskie i dla niepełnosprawnych, WC dla mężczyzn, przedsionek, pomieszczenie szatni, taras oraz wszystkie niezbędne instalacje wraz z przyłączami i instalacja fotowoltaiczna. Koszt dokumentacji wyniósł 41.820 zł.

 • Południowa i północna elewacja zaprojektowanej nowej świetlicy w Tymiance
 • Zachodnia i wschodnia elewacja zaprojektowanej nowej świetlicy w Tymiance

TERMOMODERNIZACJA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W WOLI BŁĘDOWEJ

W celu zwiększenia funkcjonalności i komfortu użytkowania świetlicy wiejskiej w Woli Błędowej, w ramach zgłaszanych przez społeczność lokalną potrzeb, zostało wykonanych szereg prac modernizacyjnych finansowanych z budżetu gminy, budżetu gminy w ramach funduszu sołeckiego, jak i pozyskanych przez gminę środków zewnętrznych.
💠2019 rok – przeprowadziliśmy termomodernizację budynku świetlicy. Zakres prac obejmował: docieplenie ścian zewnętrznych, ościeży okiennych i drzwiowych styropianem., ocieplono strop wełną mineralną, wymieniono stare drzwi zewnętrzne na nowe, ocieplono podłogi na gruncie styropianem, zlikwidowano kaflowe i stalowe piece węglowe, zastępując je klimakonwektorami - czyli pompami ciepła typu powietrze. Wymieniono pojemnościowe podgrzewacze c.w.u. na nowe, o wyższej sprawności oraz zmodernizowano oświetlenie wewnętrzne na oprawy typu LED. Ponadto w budynku wykonano inne prace ogólnobudowlane, takie jak: modernizacja instalacji elektrycznej, montaż drzwi wewnętrznych, wydzielenie pomieszczeń łazienek, licowanie ścian płytkami, montaż schodów wewnętrznych i zewnętrznych, montaż elementów wykończeniowych typu siding, wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynku. Koszt zadania wyniósł 383 000 zł, w tym 174.781,14 zł pozyskaliśmy z EFRR w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020 ZIT. Każdego roku czyszczeniu i serwisowaniu podlega klimatyzacja znajdująca się w obiekcie.
💠2020 rok - montaż rolet wewnętrznych okiennych, montaż mebli kuchennych, zakup zmywarki, lodówki, dwóch mikrofalówek, kuchni gazowej, grilla, stołu do tenisa, sztućców, zastawy stołowej i drobnego wyposażenia gastronomicznego. Koszt wyniósł ok. 24.013,19 zł.
💠2021 rok - zakup chłodziarki, zamrażalki, odkurzacza, wózka kelnerskiego, głośnika i 2 suszarek do rąk. Koszt wyniósł 6.156,36 zł.
💠2021 rok – montaż monitoringu obejmującego świetlicę i teren wokół. Koszt wyniósł 7.093 zł.
💠2022 rok – zakup drobnego wyposażenia m.in.: tace, salaterki, miski, talerze i szklanki. Kwota zakupów to 793,17 zł.
💠2023 rok – dobudowano altanę przy budynku świetlicy, dodatkową przestrzeń świetlicy do wykorzystania w sezonie wiosenno-letnim. Koszt zadania wyniósł 33.000 zł.

 • Świetlica wiejska w Woli Błędowej po termomodernizacji
 • Świetlica wiejska w Woli Błędowej po termomodernizacji
 • Świetlica wiejska w Woli Błędowej po dobudowie altany
 • Świetlica wiejska w Woli Błędowej, wnętrze po termomodernizacji
 • Świetlica wiejska w Woli Błędowej przed termomodernizacją

REMONTY ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W CIOŁKU

W celu zwiększenia funkcjonalności i komfortu użytkowania świetlicy wiejskiej w Ciołku  przez lokalną społeczność zostały wykonane prace remontowe finansowane z budżetu gminy w ramach funduszu sołeckiego:
💠  2020 rok – pomalowano pomieszczenia świetlicy oraz na części położono mozaikę żywiczną. Koszt prac wyniósł 8.600 zł.
💠 2020 rok - wykonano naprawę i konserwację dachu świetlicy wraz z czyszczeniem półrynien i rynien spustowych, umyto elewację zewnętrzną i udrożniono kanalizację na placu świetlicy. Koszt prac wyniósł 4 059,23 zł.
💠 2022 rok - wykonano naprawę instalacji elektrycznej w świetlicy w tym przeróbkę instalacji elektrycznej wraz z przeróbką i wymianą instalacji w związku z tym zakupiono nowe żarówki, oprawy ceramiczne i moduły awaryjne do LED. Koszt prac wyniósł 6.000 zł. 

 

 • Świetlica wiejska w Ciołku, sala główna po pomalowaniu oraz położeniu mozaiki żywicznej
 • Świetlica wiejska w Ciołku, sala główna po pomalowaniu oraz położeniu mozaiki żywicznej
 • Świetlica wiejska w Ciołku, sala główna po pomalowaniu oraz położeniu mozaiki żywicznej
 • Świetlica wiejska w Ciołku w trakcie naprawy instalacji elektrycznej
 • Świetlica wiejska w Ciołku, korytarz wejściowy

REMONT ŚWIETLICY W KOŹLU

W celu zwiększenia funkcjonalności i komfortu użytkowania świetlicy wiejskiej w Koźlu  przez lokalną społeczność oraz aktywne KGW zostały wykonane prace remontowe finansowane z budżetu gminy w ramach funduszu sołeckiego:
💠 W 2023 roku wykonano, uzupełnienie ubytków w elewacji, gruntowanie oraz malowanie ścian, czyszczenie i malowanie krat okiennych oraz naprawę schodów. Koszt wykonanych prac wyniósł 52.000 zł.
💠  W 2021 prace remontowe objęły naprawę dachu świetlicy wiejskiej tj. m.in.: malowanie dachu metodą natryskową i zabezpieczenie miejsc korozji środkiem antykorozyjnym, zamontowanie nowych rynien spustowych i półrynien z tworzywa sztucznego. Koszt wykonanych prac wyniósł 27.000 zł.

 • Świetlica w Koźlu po wykonaniu prac remontowych
 • Świetlica w Koźlu, w trakcie wykonywania prac remontowych
 • Świetlica w Koźlu, dach po remoncie
 • Świetlica w Koźlu, dach przed remontem

PRACE PRZY ŚWIETLICY W BRATOSZEWICACH

W celu zwiększenia funkcjonalności i komfortu użytkowania świetlicy wiejskiej w Bratoszewicach, w ramach zgłaszanych przez społeczność lokalną potrzeb, zostały wykonane prace remontowe finansowane z budżetu gminy oraz budżetu gminy w ramach funduszu sołeckiego:
💠 W 2021  roku wykonano malowanie drzwi wewnętrznych wraz z ościeżnicami, malowanie ścian oraz wymieniono parapety na nowe. W toaletach przerobiona została instalacja wodno-kanalizacyjna, zainstalowano odrębne oświetlenie wraz z niezbędną instalacją elektryczną, zabudowano pion wentylacyjny oraz pomalowano ściany. Wartość wykonanych prac wyniosła 23.300 zł.
💠 W 2022 roku wykonano wymianę pokrycia zadaszenia tarasu świetlicy, rynien oraz uzupełniono ubytki elewacyjne. Realizacja prac była konieczna ze względu na szkody, jakie poczyniły wichury. Koszt w wysokości 20.000 zł pokryty został w części ze środków ubezpieczyciela, który wypłacił odszkodowanie z tytułu poniesionych szkód. 

 

 • Świetlica w Bratoszewicach, wnętrze po remoncie
 • Świetlica w Bratoszewicach, łazienka po remoncie
 • Świetlica w Bratoszewicach, ogrodzenie świetlicy po wymianie
 • Świetlica w Bratoszewicach, ogrodzenie świetlicy przed wymianą
 • Świetlica w Bratoszewicach, zadaszenie tarasu po wymianie
 • Świetlica w Bratoszewicach, zadaszenie tarasu przed wymianą

💠  W 2022 roku w miejscu starego ogrodzenia zamontowano nowe ogrodzenie z paneli 3D w kolorze grafitowym wraz z bramą przesuwną i furtką. Koszt zadania wyniósł 24.784,50 zł.
💠  W 2023 roku przeprowadziliśmy kolejny etap prac remontowych, w ramach których zmodernizowano piwnicę, kuchnię i wykonano dodatkowe prace. Łączny koszt remontu wyniósł 42 345,50 zł.

 • W piwnicy, przed instalacją nowej kotłowni i instalacji gazowej zlecono użytkownikom usunięcie nagromadzonych przez lata rzeczy, a następnie ZGKiM wykonał m.in.: demontaż istniejących instalacji elektrycznej – oświetlenia, kanalizacji sanitarnej żeliwnej, wodnej wyłączonej z użytkowania wraz z zasobnikiem ciepłej wody, nową instalację oświetlenia wraz z oprawami i białym montażem oraz instalację elektryczną do kotła gazowego, rozbiórkę ścianki betonowej, ściankę nawiewną, sprawdzenie i udrożnienie wentylacji, montaż instalacji kanalizacji sanitarnej PCV, wyrównanie posadzki, odświeżenie pomieszczeń piwnicy oraz miejsca montażu kotła gazowego. 
 • W kuchni wykonano: instalację nawiewną, instalację wyciągową – kuchnia gazowa, rozbiórkę kuchni węglowej kaflowej na wniosek Sołectwa, naprawę ściany oraz podłogi po starej kuchni wraz z położeniem glazury i terakoty.
 • Ponadto w sali świetlicy wykonano sprawdzenie i udrożnienie wentylacji. Natomiast na zewnątrz wykonano naprawę rynien i półrynien przy wejściu do budynku.

💠  W 2023 roku zleciliśmy dokumentację projektową oraz zrealizowaliśmy budowę nowego przyłącza gazowego wraz z montażem instalacji gazowej do budynku świetlicy. Koszt dokumentacji wyniósł 11.070 zł. Koszt budowy przyłącza oraz instalacji gazowej wyniósł 89.100 zł.

 • Świetlica w Bratoszewicach, nowa instalacja gazowa
 • Świetlica w Bratoszewicach, nowa instalacja gazowa
 • Świetlica w Bratoszewicach, pomieszczenie przed montażem nowej kuchni
 • Świetlica w Bratoszewicach, piwnica przed instalacją nowej kotłowni
 • Świetlica w Bratoszewicach, piwnica przed instalacją nowej kotłowni
 • Świetlica w Bratoszewicach, pomieszczenie kuchni przed remontem - stara kuchnia węglowa

REMONT ŚWIETLICY W SADÓWCE

W celu zwiększenia funkcjonalności i komfortu użytkowania świetlicy wiejskiej w Sadówce, w ramach zgłaszanych przez społeczność lokalną potrzeb, zostało wykonanych szereg prac modernizacyjnych finansowanych z budżetu gminy, budżetu gminy w ramach funduszu sołeckiego, jak i pozyskanych przez gminę środków zewnętrznych. Podjęte w tej kadencji działania miały na celu doprowadzenie obiektu do stanu należytej funkcjonalności i estetyki. Ustawiony w ubiegłej kadencji używany kontener, wciąż generował problemy użytkowe mieszkańcom sołectwa oraz nie stanowił najlepszej wizytówki estetycznej, a działka sołecka nie była zagospodarowana:
💠 2023 rok - docieplenie i otynkowaniu świetlicy wiejskiej oraz wykonanie podbitki. Koszt zadania wyniósł 24.354 zł oraz  budowa placu zabaw - 52 176,60 zł.
💠 2021 rok - remont dachu na świetlicy. Koszt zadania wyniósł 28.870 zł.
💠 2020 rok - montaż wiaty drewnianej wraz z utwardzeniem terenu. Koszt zadania wyniósł 57.800 zł, w tym 32.762 zł pozyskaliśmy w ramach PROW2014 -2020.
💠 2019 rok - utwardzenie terenu wjazdu na teren działki. Koszt zadania wyniósł 9.800 zł.

 • Świetlica wiejska w Sadówce po modernizacji
 • Drewniana wiata wraz z utwardzonym terenem na działce sołeckiej w Sadówce
 • Działka sołecka w Sadówce po utwardzeniu terenu wjazdu
 • Działka sołecka w Sadówce w trakcie utwardzania terenu wjazdu
 • Działka sołecka w Sadówce przed modernizacją świetlicy oraz utwardzeniem terenu wjazdu

  ROZBUDOWA ŚWIETICY WIEJSKIEJ W SMOLICACH

W 2021 roku w celu zwiększenia funkcjonalności i komfortu użytkowania świetlicy wiejskiej w Smolicach, w ramach zgłaszanych przez społeczność lokalną potrzeb, wykonano rozbudowę świetlicy wiejskiej w Smolicach finansowaną z budżetu gminy oraz budżetu gminy w ramach funduszu sołeckiego. Powierzchnia użytkowa dodatkowych pomieszczeń tj. szatni, pomieszczenia gospodarczego i tarasu to 68,18 m2. W ramach robót dodatkowych wykonano m.in.: malowanie zewnętrzne elewacji na wszystkich ścianach, montaż daszku nad wejściem do świetlicy i naprawę orynnowania. Łączny koszt inwestycji wyniósł 193.598 zł.

 • Świetlica wiejska w Smolicach, sala główna po remoncie
 • Świetlica wiejska w Smolicach, daszek zamontowany przed wejściem do świetlicy
 • Świetlica wiejska w Smolicach w trakcie rozbudowy
 • Świetlica wiejska w Smolicach, remont sali głównej
 • Świetlica wiejska w Smolicach przed rozbudową

REMONT POMIESZCZEŃ ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W ROKITNICY

W celu zwiększenia funkcjonalności i komfortu użytkowania świetlicy wiejskiej w Rokitnicy, w ramach zgłaszanych przez społeczność lokalną potrzeb, wykonaliśmy szereg prac modernizacyjnych finansowanych z budżetu gminy, budżetu gminy w ramach funduszu sołeckiego, jak i pozyskanych przez gminę środków zewnętrznych.
💠2019 rok - montaż 2 pary nowych drzwi aluminiowych częściowo szklone, 6 drzwi wewnętrznych MDF  wraz z obróbką i malowaniem ościeżnic oraz 4 okna PCV  wraz z obróbką i montażem parapetów.  Koszt zadania wyniósł 25.353,37 zł.
💠 2020 rok - remont pomieszczeń: rozbiórkę podestu w głównej sali, rozbiórkę istniejących warstw posadzkowych w głównej sali wraz z montażem nowych warstw posadzkowych, wyrównano poziomy nowej posadzki przy drzwiach, poszerzono otwór drzwiowy między główną salą, a pomieszczeniami zaplecza kuchennego wraz z montażem nowych drzwi. Wykonano malowanie ścian, słupów, podciągów i sufitu głównej sali. Zdemontowano karnisze i zamontowano rolety. Wykonano malowanie ścian i sufitu pomieszczenia kuchennego, ścian i sufitu pomieszczenia zaplecza, ścian i sufitu wiatrołapu oraz wymieniono oprawy we wszystkich pomieszczeniach. Koszt zadania wyniósł  76.127 zł, w tym pozyskaliśmy dofinasowanie ramach PROW 2014-2020 w kwocie 48.440 zł.
💠 2021 rok - remont łazienek w świetlicy wiejskiej. Koszt prac wyniósł 22.000 zł.
💠2024 rok - Burmistrz Witold Kosmowski podpisał umowę na wykonanie dokumentacji projektowej obejmującej: inwentaryzację istniejącego stanu całego obiektu, inwentaryzację konstrukcji dachu oraz ekspertyzę techniczną odnoszącą się do możliwości przebudowy/rozbudowy budynku w zakresie modernizacji dachu. Dokumentacja będzie gotowa w terminie do 35 dni. Jej koszt wynosi 6.000 zł.

 • Wnętrze świetlicy wiejskiej w Rokitnicy po remoncie
 • Wnętrze świetlicy wiejskiej w Rokitnicy po remoncie
 • Wnętrze świetlicy wiejskiej w Rokitnicy przed remontem
 • Wnętrze świetlicy wiejskiej w Rokitnicy przed remontem

MONTAŻ KONTENERA ŚWIETLICOWEGO W ZAGŁOBIE

W celu umożliwienia działalności kulturalnej oraz zwiększenia aktywności społecznej w Sołectwie Zagłoba oraz zgłaszanych przez społeczność lokalną potrzeb podjęliśmy szereg działań finansowanych z budżetu gminy i budżetu gminy w ramach funduszu sołeckiego:
💠2019 rok - zakupiliśmy dwa kontenery wyposażone w stolarkę drzwiową i okienną, elektrykę i instalację hydro-sanitarną. W ramach połączonych ze sobą kontenerów mieszkańcy oraz aktywnie działające KGW mają do dyspozycji salkę świetlicową, aneks kuchenny i pomieszczenie toalety. Koszt zadania wyniósł 39.360 zł w tym środki z budżetu gminy w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 17 492,71 zł.

 • Kontener świetlicowy w Zagłobie po montażu na działce sołeckiej
 • Kontener świetlicowy w Zagłobie, wnętrze
 • Kontener świetlicowy w Zagłobie, wnętrze

PRACE W ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W NOWOSTAWACH GÓRNYCH

W celu zwiększenia funkcjonalności i komfortu użytkowania świetlicy wiejskiej w Nowostawach Górnych, w ramach zgłaszanych przez społeczność lokalną potrzeb, wykonaliśmy działania finansowane z budżetu gminy w ramach funduszu sołeckiego:
💠W 2019 roku wyremontowaliśmy pomieszczenie kuchenne. Zakres prac obejmował: wymianę 40 m2 płytek, przeróbki hydrauliczne, przesunięcie bojlera, podłączenie okapu, malowanie i montaż drzwi, przesunięcie gniazdek elektrycznych  i wykonanie innych robót towarzyszących. Koszt zadania wyniósł 6.470 zł.

💠W 2020 roku pozyskano środki na realizację  grantu sołeckiego dla Sołectwa Nowostawy Górne. W ramach projektu pn. "Doposażenie świetlicy wiejskiej w Nowostawach Górnych" dokonało zakupu kuchni gazowej ośmiopalnikowej z dwoma piekarnikami elektrycznymi, stołu roboczego nierdzewnego z szafką na butle gazowe i taboretu gazowego. Całkowity koszt projektu wyniósł 14.000zł, w tym środki z budżetu Województwa Łódzkiego w kwocie 10 000,00 zł oraz środki własne Gminy Stryków w kwocie 4.000 zł.

💠 W 2021 roku  zagospodarowano i zrekultywowano działki sołeckie o nr: 145/3, 146/4 i 147/3. Zadanie wykonał ZGKiM w Strykowie. Koszt prac wyniósł 25 636,24 zł. Zadanie zostało sfinansowane z budżetu Gminy Stryków w ramach funduszu sołeckiego.

PRACE W ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W ZELGOSZCZY

W celu zwiększenia funkcjonalności i komfortu użytkowania świetlicy wiejskiej w Zelgoszczy, w ramach zgłaszanych przez społeczność lokalną i KGW potrzeb, wykonaliśmy działania finansowane z budżetu gminy w ramach funduszu sołeckiego:
💠 2023 rok – zakupiono do świetlicy kosze na szkło gastronomiczne.
💠2022 rok – wymieniono piach na boisku do piłki siatkowej i placu zabaw, zakupiono i zamontowano oświetlenie altany soleckiej, zleciliśmy wymianę blatów stołów w świetlicy, które uległy zużyciu.
💠2021 rok – nastąpiło dalsze zagospodarowanie działki sołeckiej, na której zlokalizowana jest świetlica wiejska – m.in.: zamontowano piłkochwyty, regulamin placu zabaw, zestaw składany do siatkówki. Do świetlicy wiejskiej zakupiono elementy dekoracyjne, składane stoły i krzesła oraz frytkownice.
💠2020 rok - wykonaliśmy rozprowadzenie wody deszczowej po terenie działki, kolektor i instalację rur, podłączyliśmy wpusty rynnowe oraz wykonaliśmy nawodnienie rurą perforowaną pod iglaki rosnące na działce, zamontowaliśmy wyczystki oraz przelewy awaryjne. Koszt prac wyniósł 10.000 zł. Jednocześnie zakupiliśmy iglaki na działkę.
💠2019 rok – wykonaliśmy utwardzenie 82 m2 powierzchni w sąsiedztwie budynku świetlicy wiejskiej. Zakres prac obejmował zerwanie starej nawierzchni, wykonanie podbudowy cementowo piaskowej oraz ułożenie nawierzchni z kostki brukowej. Wartość zadania wyniosła 12.300 zł.
💠2019 rok - w ramach doposażenia świetlicy wiejskiej zamontowane zostały klimatyzatory, rolety wewnętrzne okienne, na działce sołeckiej monitoring i piłkochwyty

 • Świetlica wiejska w Zelgoszczy po wykonaniu utwardzenia terenu wokół obiektu
 • Świetlica wiejska w Zelgoszczy po wykonaniu utwardzenia terenu wokół obiektu
 • Świetlica wiejska w Zelgoszczy po wykonaniu utwardzenia terenu wokół obiektu
 • Świetlica wiejska w Zelgoszczy, altana z utwardzonym terenem
 • Świetlica wiejska w Zelgoszczy, widok na utwardzony teren wokół obiektu

PRACE W BUDYNKU WIELOFUNKCYJNYM W ŁUGACH

W celu zwiększenia funkcjonalności i komfortu użytkowania budynku wielofunkcyjnego w Ługach, w ramach zgłaszanych przez społeczność lokalną, OSP i KGW potrzeb, wykonaliśmy działania finansowane z budżetu gminy oraz budżetu gminy w ramach funduszu sołeckiego:
💠2023 -  wykonana została zabudowa meblowa w pomieszczeniach obiektu, zakupiono zlew i szafkę pod zlew, pogrzewacz do wody, garnki i termos gastronomiczny. Koszt wyniósł 20 322,74 zł.
💠2022 rok – przeprowadziliśmy remont pokrycia dachowego, polegający na jego wymianie. Koszt przeprowadzonych prac wyniósł 110.000 zł.
💠2019 i 2020 - w ramach doposażenia terenu działki sołeckiej zakupiono altanę oraz grilla betonowego. Utwardzono także kostką betonową podłoże pod altaną oraz ułożono ścieżkę z kostki jako dojście od altany i do grilla. Koszt wyniósł 11 573,04 zł.

 

 • Budynek wielofunkcyjny w Ługach, remont pokrycia dachowego
 • Budynek wielofunkcyjny w Ługach, remont pokrycia dachowego
 • Budynek wielofunkcyjny w Ługach, nowy zlew wraz z szafką
 • Budynek wielofunkcyjny w Ługach po wykonaniu zabudowy meblowej

PRACE W BUDYNKU WIELOFUNKCYJNYM W GOZDOWIE

W ramach zgłaszanych przez społeczność lokalną, OSP i KGW potrzeb, wykonaliśmy działania finansowane z budżetu gminy oraz budżetu gminy w ramach funduszu sołeckiego:
💠2019 rok – remont pomieszczeń w budynku wraz z przygotowania pomieszczenia chłodni. Koszt wyniósł 99.544 zł.
💠2019 rok - wykonano chłodnię. Koszt wyniósł 7.995 zł
💠2020-2023 – montaż urządzeń klimatyzacji w pomieszczeniach obiektu. Kosz wyniósł 15.817 zł.
💠2019 rok – remont ogrodzenia i malowanie elewacji budynku. Koszt wyniósł 74.661 zł.
💠2020 r. powstała altana przy obiekcie. Koszt 6.000 zł.
💠2020 i 2023 – zakup doposażenia: kuchnia gazowa, stoły i krzesła, zestawy garnków, patelni i ekspres do kawy. Koszt wyniósł 13 694,99 zł.

 • Budynek wielofunkcyjny w Gozdowie po wykonaniu prac remontowych
 • Budynek wielofunkcyjny w Gozdowie po wykonaniu prac remontowych
 • Budynek wielofunkcyjny w Gozdowie w trakcie realizacji prac remontowych
 • Budynek wielofunkcyjny w Gozdowie w trakcie realizacji prac remontowych
 • Budynek wielofunkcyjny w Gozdowie w trakcie realizacji prac remontowych

ŚWIETLICA KONTENEROWA W SOSNOWCU

💠W latach 2019-2020 zostało wykonane utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej z płyt betonowych o powierzchni 72 m2. Wartość zadania wyniosła 15.000 zł. Wykonano również utwardzenia z kostki brukowej w kolorze szarym o pow. 29 m2. Wartość zadania wyniosła 5.900 zł.
💠Świetlica została doposażona w projektor, ekran projekcyjny, regał, taboret gazowy, reflektor w postaci głowicy ruchomej LED operującej kolorami, ogrzewacz wody, artykuły kuchenne i gospodarcze oraz namiot na potrzeby mieszkańców sołectwa.

 • Utwardzenie terenu przy świetlicy kontenerowej w Sosnowcu, po ułożeniu kostki brukowej
 • Utwardzenie terenu przy świetlicy kontenerowej w Sosnowcu, po ułożeniu kostki brukowej
 • Utwardzenie terenu przy świetlicy kontenerowej w Sosnowcu, przed rozpoczęciem prac przy utwardzeniu
 • Utwardzenie terenu przy świetlicy kontenerowej w Sosnowcu, przed rozpoczęciem prac przy utwardzeniu

Kontakt stopka

Dane adresowe

 • Stryków Herb

URZĄD MIEJSKI W STRYKOWIE

ul. Tadeusza Kościuszki 27
95-010 Stryków

 

 

 

 

      tel. +48 (42) 719 80 02
      tel. +48 (42) 719-84-03
      tel. +48 (42) 719-94-95
      fax  +48 (42) 719 81 93
      e-mail: strykow@strykow.pl

      Godziny urzędowania
      pn, wt, śr: 08:00 - 16:00
      czw: 07:00 - 16:00
      pt: 08:00 - 15:00

      Godziny pracy kasy Urzędu:
      pn, wt, śr: 08:00 - 15:00
                                                                                           czw: 07:00 - 15:00
                                                                                           pt: 08:00 - 14:00

 

 

Mapa Stryków

[obiekt mapy] Mapa Stryków