Treść strony INFRASTRUKTURA REKREACYJNO-TURYSTYCZNA

CRS - BUDOWA INFRASTRUKTURY SPORTOWO-REKREACYJNEJ

Zakończono ogłoszone 22 grudnia 2023 r. II postępowanie przetargowe w sprawie wyłonienia wykonawcy budowy kompleksu Centrum Rozwoju Strykowa (CRS). Otwarcie ofert nastąpiło 8 lutego 2024 roku. Do II postępowania stanęło 4 oferentów, najniższa oferta opiewała na kwotę 166.751.100 zł, a najwyższa na 177.983.353,97 zł. Kwoty, zgodnie z przewidywaniami Burmistrza Strykowa Witolda Kosmowskiego okazały się znacząco niższe niż w I przetargu (od 176,6 mln zł do 206,7 mln zł).

27 marca 2024 r. Burmistrz Strykowa Witold Kosmowski podpisał zawiadomienie o wyborze wykonawcy CRS. Najkorzystniejszą ofertę w II postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego złożyła firma MIRBUD ze Skierniewic - na kwotę 166.751.100 zł. Obecnie trwają przygotowania do podpisania umowy z wykonawcą, który zobligowany jest do wniesienia zabezpieczenia gwarancyjnego i przedłożenia wymaganych upoważnień.

21 maja 2024 r. został ogłoszony przetarg na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania. 
 

W ramach CRS budowana będzie m.in.:
💠HALA SPORTOWA – budynek z salą sportową i widownią na około 700 osób wraz z salami m.in.: do treningów kolarskich, sportów walki, fitness, siłownię i crossfit oraz szatnie i pomieszczenia odnowy biologicznej.
💠ZEWNĘTRZNY KOMPLEKS SPORTOWY - boisko wielofunkcyjne i kort tenisowy, a także boisko do piłki nożnej dostosowane do licencji PZPN, boisko piłkarskie ze sztuczną nawierzchnią oraz lekkoatletyczne, trybuna dwustronna, budynek z zapleczem szatniowo-sanitarno-magazynowym.
💠REZERWA TERENOWA pozostawiona np. pod przyszły basen lub lodowisko.

Realizację tego największego w historii Strykowa przedsięwzięcia zaplanowaliśmy na 36 miesięcy liczonych od dnia podpisania umowy z wykonawcą. Kompleks CRS zbudowany zostanie w Strykowie na niezagospodarowanym terenie o pow. ok. 10 ha, pomiędzy ulicą Szafera, Polną, a ul. Warszawską - DK14. Więcej informacji o CRS znajdziecie na https://www.strykow.pl/3351,budowa-centrum-rozwoju-strykowa 

 • Wizualizacja Centrum Rozwoju Strykowa (CRS), projekt Architekt Radosław Guzowski
 • Decyzja pozwolenie na budowę Centrum Rozwoju Strykowa (CRS), str. 1.
 • Lokalizacja Centrum Rozwoju Strykowa mapka
 • Uchwała RiO w Łodzi nt. budowy CRS
 • Obszerna dokumentacja projektowa Centrum Rozwoju Strykowa (CRS)

NOWE ZAGOSPODAROWANIE SKWERU PARKOWEGO W STRYKOWIE

Rozpoczęliśmy metamorfozę skweru parkowego przy pl. Łukasińskiego w Strykowie. W pierwszej kolejności zdemontowaliśmy pod koniec 2023 roku niesprawną fontannę – zdjęte tablice pamiątkowe w całości zabezpieczyliśmy, a miejsce tymczasowo wyłożyliśmy kostką brukową, którą Gmina Stryków posiada w zapasie z innych inwestycji. Teren wykorzystaliśmy w okresie świątecznym pod ustawienie jednej z iluminacji świetlnych. Nowe zagospodarowanie centralnej przestrzeni miejskiej w Strykowie będzie spójne z inwestycjami zrealizowanymi w ostatnich 5 latach na terenie miasta. Projekt zakłada m.in.:
💠stworzenie placyku z rzeźbą miejską i strefą wypoczynku,
💠montaż okrągłej tężni ze strefą relaksu,
💠wymianę elementów małej architektury – siedziska, lampy, stolik szachowy itp.,
💠przebudowę strefy przystanku,
💠modernizację alejek parkowych,
💠wykonanie nowych nasadzeń drzew i krzewów ozdobnych - wśród roślin pojawią się m.in. berberysy, trzmielina, hortensje drzewiaste i bukietowe, laurowiśnie wschodnie, azalie wielkokwiatowe, perowskii, róże okrywowe, różaneczniki wielokwiatowe, azalie, śnieguliczki, jeżówki, bodziszki wspaniałe, szałwie omszone, trawy ozdobne i tulipany.  
💠nowy klomb kwietny - po rozbiórce pomieszczenia po dawnym kinie w DK,
💠przygotowanie ścian przy nowym klombie pod dwa miejskie murale,
💠odnowienie elewacji Domu Kultury,
💠wymianę nawierzchni parkingu przy DK.

Od końca grudnia 2023 roku Gmina Stryków posiada potrzebne uzgodnienia i pozwolenia do dokumentacji projektowej. Przewidywana realizacja zadania - 2024 rok. 

 • Wizualizacja nowego zagospodarowania przestrzeni miejskiej w Strykowie
 • Wizualizacja nowego zagospodarowania przestrzeni miejskiej w Strykowie
 • Wizualizacja nowego zagospodarowania przestrzeni miejskiej w Strykowie
 • Wizualizacja nowego zagospodarowania przestrzeni miejskiej w Strykowie
 • Rozbiórka starej fontanny. Przygotowanie terenu pod nowe zagospodarowanie przestrzeni miejskiej w Strykowie.

NOWY PARK NAD MOSZCZENICĄ

Na podstawie dokumentacji projektowej z 2019 r. całkowicie zmodernizowaliśmy dotychczasową infrastrukturę przestrzeni publicznej nad Moszczenicą w Strykowie. Dla zwiększenia wygody i funkcjonalności przebudowaliśmy nawierzchnię alejek żwirowych na mineralno-żywiczną oraz wyposażyliśmy park w potrzebne elementy małej infrastruktury, takie jak np.: nowoczesne ławki, siedziska, leżaki, hamaki, stojaki rowerowe i kosze. Zamontowaliśmy ciekawe elementy placu zabaw, instrumenty muzyczne i urządzenia siłowni zewnętrznej wraz z bezpieczną nawierzchnią, a także w centralnej części pod pergolami mogą Państwo zaplanować rodzinny piknik, a na ławce solarnej zrelaksować się słuchając utworów muzyki klasycznej, relaksacyjnej czy też piosenek naszych lokalnych artystów.

 • Nowy Park nad Moszczenicą, zieleniec otoczony alejką mineralno-żywiczną
 • Nowy Park nad Moszczenicą, elementy małej architektury i placu zabaw
 • Nowy Park nad Moszczenicą, dodatkowe elementy małej architektury
 • Nowy Park nad Moszczenicą, elementy placu zabaw
 • Nowy Park nad Moszczenicą, zagospodarowanie zielenią i elementy małej architektury

Istotną funkcją nowego parku jest edukacja przyrodniczo-ekologiczna podzielona tematycznie na zagadnienia: dendrologii, pszczelarstwa, zanieczyszczeń i recyclingu. Część dydaktyczna została rozbudowana poprzez wprowadzenie domków dla owadów, budek lęgowych, gier, tablic informacyjnych i tabliczek z nazwami roślin, a także wydzielenie miejsc na prowadzenie zajęć warsztatowych i „zielonych lekcji” na świeżym powietrzu, w postaci mini amfiteatru z podwyższeniem, ławek z siedziskami pod pergolami czy wygodnych siedzisk obok tablic edukacyjnych. Entuzjastów nowinek ekologicznych zapewne ucieszy zainstalowany na siłowni zewnętrznej rowerek ręczny pozwalający naładować telefon komórkowy konwertując energię kinetyczną na elektryczną czy ławeczka pozyskująca energię elektryczną za pomocą paneli solarnych, dzięki której naładujecie swoje urządzenia mobilne. Zadbaliśmy również o to, aby montowane urządzenia, takie jak np. gumowa pszczoła, instrumenty muzyczne czy nawierzchnie bezpieczne pochodziły z materiałów z recyklingu.

 • Elementy małej architektury w Parku Nad Moszczenicą, ławeczka grająca pozyskująca energię z paneli solarnych
 • Elementy małej architektury w Parku Nad Moszczenicą, tablica informacyjna w parku
 • Elementy małej architektury w Parku Nad Moszczenicą, domek dla owadów pożytecznych
 • Elementy małej architektury w Parku Nad Moszczenicą, rowerek ręczny pozwalający naładować telefon komórkowy
 • Elementy małej architektury w Parku Nad Moszczenicą, tablice informacyjne przy jednej z alejek

Do odpoczynku i relaksu zachęca zasadzona roślinność o zróżnicowanej strukturze, fakturze liści, zapachu i barwie. Dosadzono ponad 100 drzew z gatunku: brzoza, buk, dąb, grab, jarząb, klon, lipa, magnolia, platan, śliwa wiśniowa, tulipanowiec, wiśnia, a także ponad 3500 krzewów m.in.: berberysy, derenie, hortensje, jaśminowce, kaliny, krzewuszki, lilaki, pięciorniki, róże, tawuły oraz ponad 5000 sztuk roślin kwitnących takich jak np. krokusy, narcyzy żonkile, przebiśniegi, tulipany, jeżówki, lawendy, liliowce, miskanty, rozchodniki, szałwie, śmiałki darniowe, łubiny i zawilce. 

 • Nowy Park nad Moszczenicą - różnorodna roślinność
 • Nowy Park nad Moszczenicą - różnorodna roślinność
 • Nowy Park nad Moszczenicą - różnorodna roślinność
 • Nowy Park nad Moszczenicą - różnorodna roślinność
 • Nowy Park nad Moszczenicą - różnorodna roślinność
 • Nowy Park nad Moszczenicą - różnorodna roślinność
 • Nowy Park nad Moszczenicą - różnorodna roślinność
 • Nowy Park nad Moszczenicą - różnorodna roślinność
 • Nowy Park nad Moszczenicą - różnorodna roślinność
 • Nowy Park nad Moszczenicą - różnorodna roślinność

Inwestycja została zrealizowana w ramach projektu „Zagospodarowanie zielenią oraz elementami małej architektury terenu parku w Strykowie”, na który Gmina Stryków pozyskała dofinansowanie z WFOŚiGW w Łodzi: w formie dotacji 652.819 zł i w formie pożyczki 435.214 zł. Wkład własny gminy wyniósł 104.336,11 zł. Całkowity koszt zadania wyniósł 1.192.369,11 zł. W tym, informujemy że wartość kosztorysowa solarnej ławki muzycznej to koszt 19.680 zł brutto (dofinasowanie z WFOŚiGW w Łodzi wyniosło: 54,7% dotacji i 36,5% pożyczki oraz 8,8% wkładu z budżetu Gminy Stryków). Zadanie zostało zrealizowane w 2021 r. 

 • Nowy Park nad Moszczenicą z lotu ptaka, po zagospodarowaniu zielenią
 • Nowy Park nad Moszczenicą z lotu ptaka, po zagospodarowaniu zielenią
 • Nowy Park nad Moszczenicą z lotu ptaka, po zagospodarowaniu zielenią z oświetleniem
 • Nowy Park nad Moszczenicą, przed zagospodarowaniem zielenią oraz elementami małej architektury
 • Nowy Park nad Moszczenicą z lotu ptaka, przed zagospodarowaniem zielenią

MODERNIZACJA ZALEWU W STRYKOWIE – CZĘŚĆ WSCHODNIA

W pierwszej kolejności metamorfozę przeszła część wschodnia, położona od strony boiska Orlik. W 2023 roku w ramach zadania zrealizowaliśmy m.in.:
💠wymianę elementów małej architektury,
💠wymianę nawierzchni istniejących placów zabaw,
💠wymianę ogrodzenia palców zabaw,
💠montaż nowych urządzeń typu trampoliny i huśtawki,
💠powstanie nowego placu zabaw na terenie po skateparku,
💠przebudowę budynku technicznego na sprzęt wodny,
💠budowę zejścia dla służb ratunkowych od strony OSP,
💠budowę toalety publicznej,
💠kaczkomat tj. automatów ze zdrową karmą dla ptactwa,
💠liczne nasadzenia zieleni.
Wartość umowy z wyłonionym w drodze przetargu wykonawcą to 2.680.000 zł. Wymiana pomostu przy przystani jest planowana i zostanie zrealizowana w osobnym zadaniu. W kolejnych etapach zrealizowana będzie modernizacja infrastruktury rekreacyjnej po zachodniej części zalewu oraz modernizacja i odmulenie zbiornika wodnego. Ostatnim elementem kończącym metamorfozę będzie modernizacja i budowa parkingów od ul. Warszawskiej.

 • Modernizacja wschodniej części zalewu, po wykonaniu inwestycji
 • Modernizacja wschodniej części zalewu, po wykonaniu budynku technicznego przystani
 • Modernizacja wschodniej części zalewu, po wykonaniu nowych ogrodzeń placów zabaw
 • Modernizacja wschodniej części zalewu, w trakcie wykonania nowych nawierzchni placów zabaw
 • Modernizacja wschodniej części zalewu, w trakcie wykonania wymiany elementów placu zabaw
 • Modernizacja wschodniej części zalewu, w trakcie wykonania nowego placu zabaw na terenie po skateparku
 • Modernizacja wschodniej części zalewu, w trakcie wykonania nowych nasadzeń
 • Modernizacja wschodniej części zalewu, w trakcie zagospodarowania terenu przy budynku technicznym przystani
 • Wschodnia części zalewu, stan zagospodarowania przed rokiem 2008
 • Wschodnia część zalewu, stan zagospodarowania przed rokiem 2008

MODERNIZACJA ZALEWU W STRYKOWIE – CZĘŚĆ ZACHODNIA

W II etapie przeprowadzimy modernizację zachodniej części zalewu. Przetarg zostanie ogłoszony w I półroczu 2024 roku. W opracowanej dokumentacji technicznej zawarliśmy elementy zagospodarowania terenu w oparciu o potrzeby zgłaszane w ostatnich latach przez samych mieszkańców. Jakie zmiany w wyglądzie naszego zalewu nas czekają? Zaplanowaliśmy m.in.:
💠boisko do sportów plażowych,
💠boisko do koszykówki 3x3,
💠tor rowerowy – pumptruck,
💠strefę street workout wraz z urządzeniami do ćwiczeń,
💠modernizację strefy plażowej,
💠nowy plac zabaw,
💠montaż tablic i gier tworzących ścieżkę edukacyjno-ekologiczną,
💠montaż elementów małej architektury typu: ławki, siedziska, leżaki,
💠budynek usługowy ze strefą gastronomiczną, szatniową i zapleczem dla ratowników,
💠nowy pomost z platformą pływającą, przystosowany do obsługi sprzętu wodnego,
💠dodatkowe alejki,
💠toaletę publiczną,
💠nasadzenia drzew, krzewów i roślin kwitnących.
Jako ostatni etap kończący metamorfozę strykowskiego zalewu będzie modernizacja parkingów od ul. Warszawskiej. Planujemy zrealizować tę inwestycję na przełomie 2024/2025. Na chwilę obecną w połączeniu z zadaniem związaniem z remontem i odmuleniem zbiornika wodnego pozyskaliśmy dofinansowanie w kwocie aż 10.507.300 zł, co przy wkładzie własnym gminy pozwoli zrealizować oczekiwaną społecznie inwestycję:

 • 8.000.000 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład – edycja VIII
 • 2.000.000 zł  z Rządowego Funduszu Polski Ład – edycja VI PGR
 • 507.300 zł z Ministerstwa Sportu i Turystyki – Sportowa Polska Edycja 2023
 • Wizualizacja przestrzeni rekreacyjnej po zachodniej stronie zalewu
 • Wizualizacja przestrzeni rekreacyjnej po zachodniej stronie zalewu, budynek usługowy ze strefą gastronomiczną
 • Wizualizacja przestrzeni rekreacyjnej po zachodniej stronie zalewu, wizualizacja toalety publicznej
 • Zachodnia część zalewu z lotu ptaka, stan obecny
 • Zachodnia część zalewu z lotu ptaka, stan obecny

NAPRAWA ŚCIEŻKI NAD ZALEWEM W STRYKOWIE

Zadanie z 2022 roku polegało na remoncie odcinka ścieżki nad zalewem zdeformowanej przez wrastające korzenie drzew. Prace przeprowadziliśmy na odcinku ok. 73 mb na wysokości lasu, od strony ul. Wczasowej. Polegały na: demontażu i oczyszczeniu kostki brukowej, demontażu obrzeży betonowych, usunięciu podbudowy i oczyszczeniu powierzchni z korzeni pod ścieżką spacerową, przygotowaniu  podłoża, odtworzeniu nawierzchni z kostki wraz z obrzeżami. Wartość prac inwestycyjnych wyniosła 40.590 zł.

 • Naprawa ścieżki nad zalewem, po wykonaniu inwestycji
 • Naprawa ścieżki nad zalewem, w trakcie wykonania inwestycji
 • Naprawa ścieżki nad zalewem, w trakcie wykonania inwestycji
 • Naprawa ścieżki nad zalewem, przed wykonaniem inwestycji
 • Naprawa ścieżki nad zalewem, przed wykonaniem inwestycji

MODERNIZACJA ZBIORNIKA WODNEGO W DOBREJ

W 2023 roku przeprowadziliśmy prace modernizacyjne na zbiorniku wodnym w Dobrej, polegające m.in. na :
💠renowacji i odmuleniu misy zbiornika,
💠naprawach przepustu piętrzącego,
💠naprawach kładki,
💠renowacji zapory czołowej,
💠renowacji koryta cieku na odpływie,
💠wykonaniu rowu otwartego umocnionego płytą ażurową;
💠wykonaniu faszyny wokół zbiornika,
💠wymianie kostki brukowej na ścieżce spacerowej,
💠wymianie elementów małej architektury (ławki, kosze),
💠utwardzeniu płytami ażurowymi miejsc postojowych,
💠montażu 2 lamp solarnych.
💠uporządkowaniu nasadzeń i zasadzeniu wokół zbiornika ponad 70 różnych drzew: klony, jarząb. topole, wiązy, wiśnie, śliwy i ambrowce amerykańskie oraz 30 lip - powstała aleja lipowa będzie służyć mieszkańcom, jak i pszczołom.
Wartość inwestycji wyniosła 999.718,17 zł + 18.390 zł koszty dokumentacji projektowej. Na zadanie pozyskaliśmy z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego kwotę 90.836,41 zł. 

 • Modernizacja zbiornika wodnego w Dobrej, alejka wokół zbiornika po wykonaniu inwestycji
 • Modernizacja zbiornika wodnego w Dobrej, nowe nasadzenia i elementy małej architektury po wykonaniu inwestycji
 • Modernizacja zbiornika wodnego w Dobrej, nowe elementy małej architektury po wykonaniu inwestycji
 • Modernizacja zbiornika wodnego w Dobrej, nowe elementy małej architektury po wykonaniu inwestycji
 • Modernizacja zbiornika wodnego w Dobrej, nowe nasadzenia wokół zbiornika po wykonaniu inwestycji
 • Modernizacja zbiornika wodnego w Dobrej, w trakcie modernizacji i odmulania zbiornika
 • Modernizacja zbiornika wodnego w Dobrej, Burmistrz Strykowa na zdjęciu w trakcie wykonywania inwestycji
 • Modernizacja zbiornika wodnego w Dobrej, przed rozpoczęciem prac związanych z modernizacją zbiornika
 • Modernizacja zbiornika wodnego w Dobrej, alejka przy zbiorniku przed wykonaniem zadania związanego z modernizacją
 • Modernizacja zbiornika wodnego w Dobrej, przed rozpoczęciem prac związanych z modernizacją zbiornika

MODERNIZACJA i KONSERWACJA BOISK ORLIK

W 2022 roku zmodernizowaliśmy kompleks boisk Orlik. Zakres prac obejmował:
💠remont boiska do piłki nożnej,
💠remont boiska wielofunkcyjnego,
💠wymianę piłkochwytów boiska do piłki nożnej po stronie południowej,
💠wymianę pochylonego ogrodzenia i uzupełnienie siatki,
💠formowanie skarp i założenie trawnika,
💠rekultywację trawnika na obwodzie boisk,
💠naprawę nawierzchni z kostki brukowej,
💠wykonanie dodatkowych stopni terenowych i poręczy w narożniku boiska do koszykówki.
Łączna wartość inwestycji wraz z nadzorem inwestorskim wyniosła 602.440 zł. Gmina Stryków pozyskała na inwestycję dofinansowane ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej z programu ”Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej – Edycja 2021” w wysokości 119.600 zł.
💠W każdym sezonie realizujemy również prace konserwacyjne obejmujące: konserwację boiska ze sztuczną nawierzchnią trawiastą, konserwację boiska wielofunkcyjnego, malowanie linii boisk na boisku wielofunkcyjnym, serwis koszy do koszykówki, wymianę siatek na piłkochwytach oraz serwis miejsc siedzących.

 • Remont orlika, boisko do piłki nożnej po modernizacji
 • Remont orlika, boisko do piłki nożnej po modernizacji
 • Remont orlika, boisko wielofunkcyjne w trakcie modernizacji
 • Remont orlika, formowanie skarp przy boisku piłkarskim w trakcie
 • Remont orlika, modernizacja nawierzchni boiska piłkarskiego w trakcie
 • Boisko piłkarskie przed modernizacją

UTWORZENIE SKWERU PRZY POMNIKU NIEPODLEGŁOŚCI

W 2019 roku w ramach inwestycji zrealizowaliśmy zagospodarowanie terenu u zbiegu ul. Cichej i Rolniczej w Strykowie w sąsiedztwie pomnika wzniesionego z okazji 100-lecia Odzyskania Niepodległości. Wartość zadania wyniosła 1.074.260 zł. Prace obejmowały:
💠budowę parkingu z dwoma dojazdami i odwodnieniem,
💠budowę ciągów komunikacyjnych o zróżnicowanej nawierzchni,
💠montaż małej architektury (ławki, kosze, słupki i stojaki na rowery),
💠budowę oświetlenia parkowego,
💠budowę oświetlenie pomnika,
💠montaż monitoringu,
💠montaż prefabrykowanej toalety,
💠wykonanie przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego,
💠zagospodarowanie terenów zielonych (trawniki, nasadzenia). 

 • Skwer przy Pomniku Niepodległości, po wykonaniu prac budowlanych w 2019 roku
 • Skwer przy Pomniku Niepodległości z elementami małej architektury, po wykonaniu prac budowlanych
 • Skwer przy Pomniku Niepodległości z elementami małej architektury, w trakcie budowy oświetlenia parkowego
 • Skwer przy Pomniku Niepodległości z elementami małej architektury, w trakcie budowy parkingu z dwoma dojazdami
 • Skwer przy Pomniku Niepodległości, teren przed rozpoczęciem budowy parkingu i elementów małej architektury

W 2020 roku zleciliśmy opracowanie dokumentacji technicznej dodatkowego oświetlenia placu przy Pomniku Niepodległości oraz budowie oświetlenia przy skrzyżowaniu ulic Rolniczej, Piłsudskiego i Cmentarnej w Strykowie. Realizacja zadanie o wartości 59.147 zł nastąpiła w 2021 roku i objęła:
💠pomnik - montaż 4 dekoracyjnych słupów z lampami LED,
💠skrzyżowanie - montaż 3 nowych słupów oświetleniowych,
💠skrzyżowanie - wymianę jednej starej oprawy na oprawę LED. 

 • Nasadzenia przy Pomniku Niepodległości
 • Nasadzenia przy Pomniku Niepodległości
 • Nasadzenia przy Pomniku Niepodległości
 • Nasadzenia przy Pomniku Niepodległości
 • Nasadzenia przy Pomniku Niepodległości

W kolejnych latach sukcesywnie wykonywaliśmy zazielenianie i ukwiecanie terenu przy Pomniku Niepodległości. W tym okresie wymieniliśmy podłoże na bardziej urodzajne, zamontowaliśmy obrzeża trawnikowe, rozłożyliśmy agrowłókninę pod grys ozdobny oraz zasadziliśmy ponad 1500 szt. różnorodnych roślin kwitnących, które cieszą oczy przez większą część roku. Możecie tu podziwiać m.in.: trawy ozdobne miskant, róże okrywowe, perowskii, hortensje Vanilla Fraise, lilaki, tulipany, tawuły i jałowce oraz ozdobny, pnący winogron na pergoli wykonanej przez JRP.

 • Zagospodarowanie terenu przy Pomniku Niepodległości, w trakcie wykonywania nasadzeń
 • Zagospodarowanie terenu przy Pomniku Niepodległości, po wykonaniu prac
 • Zagospodarowanie terenu przy Pomniku Niepodległości, po wykonaniu prac
 • Zagospodarowanie terenu przy Pomniku Niepodległości, w trakcie wykonywania prac
 • Zagospodarowanie terenu przy Pomniku Niepodległości, przed rozpoczęciem prac

TABLICE HISTORYCZNE - PRZY POMNIKU NIEPODLEGŁOŚCI

W 2021 roku przy Pomniku Niepodległości w Strykowie zamontowano 7 tablic historycznych będących wyrazem pamięci dla minionych wydarzeń, dzięki którym nasz kraj po 123 latach zaborów odzyskał niepodległość oraz wdzięczności dla tych, którzy zapisali lokalną kartę w dziejach historii Polski. Opracowanie graficzne tablic wykonał Urząd Miejski w Strykowie. Informacje dotyczące uczestników wojen 1918-1920 zostały opracowane na podstawie materiałów źródłowych zgromadzonych przez regionalistę i historyka Jacka Perzyńskiego na zlecenie Gminy Stryków, a częściowo także na podstawie relacji żyjących potomków i krewnych. Podziękowania za zaangażowanie i pomoc dla Radnego Rady Miejskiej w Strykowie Tadeusza Rosińskiego oraz wszystkich, którzy przyczynili się do powstania tablic. Koszt realizacji zadania wyniósł 18.214 zł. 

 • Tablice historyczne przy Pomniku Niepodległości, po wykonaniu tablic na skwerze przy pomniku
 • Tablice historyczne przy Pomniku Niepodległości, po wykonaniu tablic na skwerze przy pomniku
 • Tablice historyczne przy Pomniku Niepodległości, po wykonaniu tablic na skwerze przy pomniku od strony tylnej
 • Tablice historyczne przy Pomniku Niepodległości, po wykonaniu - jedna z tablic z bliska od tylnej strony
 • Tablice historyczne przy Pomniku Niepodległości, po wykonaniu - jedna z tablic z bliska od przedniej strony
 • Tablice historyczne przy Pomniku Niepodległości, w trakcie wykonywania montażu tablic

ZIELENIEC PRZY UL. WARSZAWSKIEJ

W 2022 roku poddaliśmy kompleksowej metamorfozie skwer przy SP1 i Pomniku Książki w Strykowie. Posadzonych zostało ponad 1200 szt. nowych roślin – m.in.: róże, hortensje, perowskii, rododendrony, jeżówki, rozchodniki oraz trawy ozdobne, które razem nie tylko znacznie podwyższyły estetykę, ale również działają jak filtr zbierający kurz i brud oraz są schronieniem i pożywieniem dla owadów pożytecznych. Dotychczasową zieleń, której kondycja pozwalała na przeniesienie w inne miejsce, została wykopana i wykorzystana na terenie gminy m.in. na skwerze w Koźlu. 

 • Zieleniec przy ul. Warszawskiej, po wykonaniu zieleńców
 • Zieleniec przy ul. Warszawskiej, po wykonaniu zieleńców
 • Zieleniec przy ul. Warszawskiej, w trakcie wykonywania nasadzeń
 • Zieleniec przy ul. Warszawskiej, przed rozpoczęciem prac
 • Zieleniec przy ul. Warszawskiej, przed rozpoczęciem prac

Przy okazji odświeżyliśmy pomnik wzniesiony w latach 70-tych ubiegłego stulecia przez miejscowych rzemieślników, nazywany Pomnikiem Książki, poprawione zostały alejki z kostki brukowej, a także w 2023 roku przeprowadziliśmy modernizację budynku i elewacji SP Nr 1 wraz z zasadzeniem roślin na szkolnym patio, co dopełniło kompleksową metamorfozę tego miejsca i najbliższego otoczenia.

 • Pomnik Książki przy SP1 w Strykowie, po wykonaniu zieleńca
 • Kiosk jednoosobowy w otoczeniu Pomnika Książki, po wykonaniu kompleksowej metamorfozy
 • Teren przy Pomniku Książki przed SP1, po wykonaniu zieleńców
 • Teren przy Pomniku Książki przed SP1, w trakcie wykonywania alejki z kostki brukowej
 • Teren przy Pomniku Książki przed SP1, przed rozpoczęciem wykonania zieleńców i alejki z kostki brukowej

MAŁA ARCHITEKTURA W STRYKOWIE

Od 2022 roku na terenie Strykowa przeprowadzamy wymianę i renowację elementów małej architektury. Ponad 70 nowych ulicznych koszy na śmieci zastąpiło stare pojemniki, ale również ustawione zostały w miejscach, gdzie dotychczas ich brakowało, m.in. przy przystankach komunikacji publicznej czy w rejonie nowego osiedla przy ul. Słonecznej i ul. Akacjowej. Kosze, których stan techniczny pozwalał na dalszą eksploatację, zostały wykorzystane do uzupełnienia braków w wyposażeniu przystanków komunikacji publicznej na terenie Gminy Stryków. Ponadto w 2023 r. zakupiono 18 pojemników ulicznych do przechowywania piasku wykorzystywanego do posypywania chodników i parkingów, które ustawiono na terenie Strykowa.  

 • Nowe elementy małej architektury w Strykowie, nowy kosz na śmieci po montażu
 • Stary kosz przy placu Łukasińskiego przed wymianą na nowszy
 • Nowe elementy małej architektury w Strykowie, nowy kosz przy wejściu do Ośrodka Zdrowia
 • Stary kosz przy wejściu do Ośrodka Zdrowia przed wymianą na nowszy
 • Nowe elementy małej architektury w Strykowie, nowy kosz zamontowany przed budynkiem Urzędu Miejskiego

Przy szkole, w bezpośrednim sąsiedztwie zmodernizowanego zieleńca przy Pomniku Książki, wymieniliśmy również wiatę chroniącą przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi opiekuna dzieci na przejściach dla pieszych. Ponadto pracownicy JRP podjęli się renowacji ławek rozstawionych do użytku mieszkańców na ulicach i skwerach rekreacyjnych w Strykowie. 

 • Nowe elementy małej architektury w Strykowie, nowa wiata przystankowa, jednoosobowa dla opiekuna przy przejściu na pieszych
 • Nowe elementy małej architektury w Strykowie, nowa ławka na jednym z osiedli
 • Nowe elementy małej architektury w Strykowie, nowe ławki przed montaż w parku przy Domu Kultury
 • Odnawianie siedzisk ławek w Jednostce Robót Publicznych
 • Stary kosz przy Urzędem Miejskim w Strykowie przed wymianą na nowszy

WYMIANA OGRODZENIA PLACU ZABAW PRZY SP1 W STRYKOWIE

W 2021 roku zleciliśmy wymianę ogrodzenia placu zabaw przy SP1 w Strykowie. Zniszczony, m.in. przez chuligańskie wybryki płot, został zamieniony na ogrodzenie z siatki z bezpieczną górną krawędzią. Całość dopełniła nowa furtka. Koszt zadania wyniósł 13.500 zł. 

 • Wymiana ogrodzenia placu zabaw przy SP1 w Strykowie, po zamontowaniu ogrodzenia
 • Wymiana ogrodzenia placu zabaw przy SP1 w Strykowie, po zamontowaniu ogrodzenia
 • Wymiana ogrodzenia placu zabaw przy SP1 w Strykowie, po zamontowaniu ogrodzenia
 • Wymiana ogrodzenia placu zabaw przy SP1 w Strykowie, w trakcie montowania ogrodzenia
 • Wymiana ogrodzenia placu zabaw przy SP1 w Strykowie, w trakcie montowania ogrodzenia

UTWARDZENIE TERENU PLACU ZABAW NA OSIEDLU IM. STEFANA BATOREGO-KOLEJOWA W STRYKOWIE

W roku 2019 zleciliśmy utwardzenie terenu placu zabaw  na osiedlu im. Stefana Batorego – Kolejowa w Strykowie. Prace polegały  na położeniu podkładów gumowej maty ochronnej (bezpiecznej nawierzchni), uporządkowaniu terenu oraz urządzeniu trawników.  Koszt zadania wyniósł 38 000  zł. 

 • Utwardzenie terenu placu zabaw na Osiedlu Batorego-Kolejowa, po wykonaniu zadania, urządzenia na gumowej macie ochronnej
 • Utwardzenie terenu placu zabaw na Osiedlu Batorego-Kolejowa, po wykonaniu zadania, urządzenia na gumowej macie ochronnej
 • Utwardzenie terenu placu zabaw na Osiedlu Batorego-Kolejowa, po wykonaniu zadania, urządzenia na gumowej macie ochronnej
 • Plac zabaw na Osiedlu Batorego-Kolejowa przed wykonaniem zadania - utwardzenie terenu placu zabaw
 • Plac zabaw na Osiedlu Batorego-Kolejowa przed wykonaniem zadania - utwardzenie terenu placu zabaw

MODERNIZACJE SOŁECKICH PLACÓW ZABAW

Od początku kadencji sukcesywnie porządkujemy stany prawne istniejących placów zabaw oraz wykonujemy inwentaryzację składników mienia gminnego stanowiących wyposażenie tych obiektów. Przeprowadzamy także wizje lokalne w zakresie sposobu wykorzystania działek sołeckich, a także możliwości realizacji na działkach i placach zabaw przedsięwzięć zgłoszonych przez sołectwa w ramach środków funduszu sołeckiego. Ponadto na bieżąco serwisujemy sprzęt i doposażamy place w nowe urządzenia zabawowe wskazane przez mieszkańców poszczególnych sołectw na zebraniach wiejskich.
Montaż nowych urządzeń jest każdorazowo poprzedzony zleceniem wymaganej przez Starostwo Powiatowe w Zgierzu, mapy do celów projektowych, a następnie uzyskaniem odpowiednich pozwoleń i przeprowadzeniem odpowiedniej procedury zamówień publicznych np. w 2021 r. zleciliśmy wykonanie mapy dc. projektowych wraz z projektem zagospodarowania terenu, opisem technicznym i dokonaniem skutecznego zgłoszenia w Starostwie Powiatowym dla placów zabaw w: Dobrej, Michałówku, Tymiance, Warszewicach, Kiełminie, Sadówce, Sosnowcu-Pieńki, Woli Błędowej. Koszt zadania wyniósł 56.000 zł. 

💠W ramach powyższych działań przeprowadziliśmy następujące prace na działkach sołeckich, które finansowane były z budżetu gminy, budżetu gminy w ramach funduszu sołeckiego oraz pozyskanych środków zewnętrznych:

 • SIERŻNIA – w 2024 r. zamontowano na placu zabaw huśtawkę ważkę za kwotę 3.726,90 zł.
 • SMOLICE – w 2024 r. zamontowano na działce sołeckiej zjazd linowy za kwotę 17.463 zł.
 • WRZASK – w 2024 r. zamontowano huśtawkę podwójną i zjeżdżalnię na działce sołeckiej w kwocie 10.846,14 zł. 
 • WYSKOKI - w 2024 r. zamontowano na działce sołeckiej huśtawkę wahadłową za kwotę 6.074,99 zł.
 • ZELGOSZCZ - w 2024 r. zamontowano na działce sołeckiej karuzelę za kwotę 8.671,50 zł.
 • KIEŁMINA -  w 2024 r. zamontowano  na działce sołeckiej huśtawkę za kwotę 9.693,63 zł. 
 • Modernizacja placów zabaw, huśtawka i zjeżdżalnia we Wrzasku
 • Modernizacja placów zabaw, huśtawka w Kiełminie
 • Modernizacja placów zabaw, huśtawka w Wyskokach
 • Modernizacja placów zabaw, nowa karuzela w Zelgoszczy
 • Modernizacja placów zabaw, zjazd linowy w Smolicach
 • DOBRA – w 2023 r. wykonana została bezpieczna nawierzchnia pod wybranymi urządzeniami, zamontowano betonowy stół do tenisa stołowego, karuzela została zainstalowana na nowej wysokości uniemożliwiającej gromadzenie wody. Wartość zadania to 99.630 zł.
 • TYMIANKA – w 2023 r. zdemontowano istniejące boisko do siatkówki, a w to miejsce zamontowano zjazd linowy wraz z bezpieczną nawierzchnią piaszczystą. Wartość zadania to 42.295,31 zł. Ponadto w 2020 r. i 2021 r.  zostały wykonane nowe piłkochwyty za kwotę 11.789 zł oraz wymieniono uszkodzony bujak konik dla małych dzieci za kwotę 3.000 zł. 
 • KIEŁMINA – w 2023 r. zamontowano dwa urządzenia zabawowe: zjazd linowy z nawierzchnia bezpieczna piaszczystą oraz karuzele potrójną z nawierzchnia bezpieczną w postaci płyt SBR. Wartość zadania to 85.669,23 zł. Dodatkowo w 2024 r. zamontowano huśtawkę potrójną. Wartość zadania  9.693,63 zł. 
 • SADÓWKA – w 2023 r. zamontowano karuzelę krzyżową czteroramienną, huśtawkę potrójną z bocianim gniazdem, huśtawkę ważka oraz urządzenia siłowni plenerowej -  steper, wahadło i twister na jednym słupie. Pod urządzeniami placu zabaw została położona nawierzchnia bezpieczna piaskowa, a pod urządzeniami fitness - nawierzchnia z kostki brukowej. Wartość zadania to 52.176,60 zł.
 • SOSNOWIEC-PIEŃKI – w 2023 r. zamontowano huśtawkę ważkę, karuzelę krzyżową czteroramienną, bujak sprężynowy konik, zabawkę edukacyjną – papier, kamień, nożyczki, mobilny stół do tenisa oraz sprzęt fitness w postaci wioślarza, twistera i biegacza. Wartość zadania to 41.000 zł.
 • DOBRA-NOWINY – w 2023 r.  na działkę sołecką zakupiono nowy bujak – konik o wartości 2.000 zł. Wykonano również ogrodzenie działki za kwotę 48.954,65 zł.
 • WOLA BŁĘDOWA – w 2021 r.  w ramach projektu pn. „Wspólne działania – wspólna zabawa – doposażenie placu zabaw oraz zakup urządzenia do ćwiczeń na świeżym powietrzu”, dokonano montażu urządzeń na placu zabaw oraz zewnętrznych urządzeń fitness. Całkowity koszt projektu wyniósł 19.920 zł, w tym środki pozyskane z budżetu Województwa Łódzkiego w kwocie 10.000 zł oraz środki własne Gminy Stryków w kwocie 9.920 zł.
 • WARSZEWICE – w 2021 r. w ramach projektu pn. „Świetlica wiejska w Warszewicach miejscem rekreacji i integracji mieszkańców” m.in. zakupiono i zamontowano dwa urządzenia siłowni zewnętrznej na działce sołeckiej. Całkowity koszt projektu w kwocie 9.819 zł został sfinansowany środkami pozyskanymi z budżetu Województwa Łódzkiego.
 • DOBIESZKÓW – w 2020 r. w ramach projektu pn. "Zakup i montaż wyposażenia placu zabaw w Dobieszkowie" dokonało zakupu i montażu zjazdu linowego. Całkowity koszt projektu wyniósł 14.786 zł, w tym środki pozyskane z budżetu Województwa Łódzkiego w kwocie 10 000,00 zł oraz środki własne Gminy Stryków w kwocie 4.786 zł.
 • NIESUŁKÓW-KOLONIA – w 2020 r. zamontowano na działce sołeckiej zestaw zabawy dla dzieci z linarium i tunelem za kwotę 15.180 zł.
 • OSSE - w 2019 r. dokonano montażu zjazdu linowego oraz w 2020 r. zjeżdżalni na placu zabaw. Wartość zadania wyniosła 19.600 zł.
 • MICHAŁÓWEK – w 2019 zamontowano zjazd linowy na działce sołeckiej za kwotę 14.600 zł. Natomiast w 2020 r. na działce sołeckiej z placem zabaw zamontowano słonia na sprężynie, żyrafę na sprężynie, huśtawkę podwójną, huśtawkę z bocianim gniazdem i karuzelę tarczową. Wartość zadania wyniosła 22.300 zł.
 • Modernizacje sołeckich placów zabaw, po montażu urządzeń
 • Modernizacje sołeckich placów zabaw, po montażu urządzeń
 • Modernizacje sołeckich placów zabaw, po montażu urządzeń
 • Modernizacje sołeckich placów zabaw, po montażu urządzeń
 • Modernizacje sołeckich placów zabaw, po montażu urządzeń

💠W 2024 realizowane będą następujące zadania związane z doposażeniem placów zabaw na działkach sołeckich w lokalizacjach:

 • BRATOSZEWICE – zakup i montaż zewnętrznego stołu do tenisa.
 • DOBIESZKÓW - zakup i montaż karuzeli 3 stanowiskowej na plac zabaw wraz z podłożem bezpiecznym i wykonanie powierzchni bezpiecznej pod drabinki na placu zabaw.
 • KOŹLE -  wykonanie projektu doposażenia i powiększenia placu zabaw-Koźle.
 • MICHAŁÓWEK – montaż urządzeń siłowni plenerowej: ławka na pylonie, wyciąg górny, orbitrek, wioślarz na pylonie  wraz z wykonaniem nawierzchni z kostki betonowej.
 • SMOLICE - wymiana pochylni na placu zabaw.
 • SWĘDÓW - projekt modernizacji placu zabaw-Swędów.
 • WRZASK - zakup i montaż urządzenia fitness na placu zabaw.
 • WYSKOKI – huśtawka typu bocianie gniazdo.
 • ZELGOSZCZ – karuzela tarczowa.

 

MONTAŻ ALTAN REKREACYJNYCH W SOŁECTWACH

W latach 2019-2022 realizowaliśmy zadania związane z budową altan na działkach sołeckich, będących elementem infrastruktury rekreacyjnej, które finansowane były z budżetu gminy, budżetu gminy w ramach funduszu sołeckiego oraz pozyskanych środków zewnętrznych:

 • ANIELIN SWĘDOWSKI - w 2022 r. zrealizowany został projekt „Altana ogrodowa drewniana”. Gmina Stryków otrzymała dofinansowanie z budżetu Samorządu WŁ w ramach naboru „Sołectwo na plus”. Koszt zadania wyniósł 12.000 zł
 • DOBIESZKÓW  - w 2023 r. zleciliśmy położenie łat i kontr łat na istniejącej powierzchni dachowej altany, położenie blachy modułowej, wykonanie obróbek blacharskich, montaż rynien i rur spustowych. Koszt zadania wyniósł 14.944,50 zł.
 • KALINÓW – w 2020 r. zrealizowaliśmy zakup i montaż altany drewnianej na działce sołeckiej wraz z podłożem z kostki brukowej oraz wyposażeniem w meble drewniane tj. stoły i ławy. Koszt zadania wyniósł 25.485,16 zł
 • KOŹLE – w 2023 r. zrealizowany został projekt „Budowa altany na działce gminnej”. Gmina Stryków otrzymała dofinansowanie z budżetu Samorządu WŁ w ramach naboru "Infrastruktura sołecka na plus". Koszt zadania wyniósł 31.700 zł.
 • NIESUŁKÓW – w 2023 r. zrealizowany został projekt „Wyposażenie działki rekreacyjnej nad stawem w sołectwie Niesułków”, który obejmował zakup kompletu 2 stołów i 4 ław. Gmina Stryków otrzymała dofinansowanie z budżetu Samorządu WŁ w ramach naboru „Sołectwo na plus”. Koszt zadania wyniósł 12.000 zł.
 • SADÓWKA – w 2020 r. zrealizowano montaż wiaty drewnianej wraz z wykonaniem utwardzenia terenu. Pozyskaliśmy na ten projekt dofinansowanie z PROW 2014-2020. Koszt zadania wyniósł 57.800 zł
 • SOSNOWIEC-PIEŃKI -  w 2020 r. wybudowano altanę drewnianą na działce soleckiej. Koszt zadania wyniósł 9.000 zł.
 • PLUDWINY – w 2023 r. zrealizowany został projekt „Budowa altany na działce sołeckiej”. Gmina Stryków otrzymała dofinansowanie z budżetu Samorządu WŁ w ramach naboru „Sołectwo na plus”. Koszt zadania wyniósł 20.000 zł, w tym 8.000 zł z budżetu gminy.
 • WRZASK – w 2020 r. zrealizowaliśmy zakup i montaż drewnianej altany wraz z utwardzeniem podłoża kostką brukową oraz wyposażeniem w drewniane ławy i stoły. Koszt zadania wyniósł 14.500 zł. W kolejnych latach wykonano również konserwację altany wraz z malowaniem. Koszt zadania wyniósł 5.685  zł.
 • WOLA BŁĘDOWA – w 2023 r. zamontowano bezpośrednio przy świetlicy wiejskiej drewniana altanę. Koszt zadania wyniósł 33.000 zł
 • Altana sołecka w Kalinowie
 • Montaż altan rekreacyjnych w sołectwach
 • Altana sołecka w Sadówce
 • Altana sołecka we Wrzasku
 • Montaż altan rekreacyjnych w sołectwach
 • Montaż altan rekreacyjnych w sołectwach
 • Altana sołecka
 • Montaż altan rekreacyjnych w sołectwach
 • Altana sołecka w Woli Błędowej
 • Altana sołecka w Anielinie Swędowskim

TABLICE PROMOCYJNO-INFORMACYJNE W STRYKOWIE

W 2021 roku na zamontowaliśmy na terenie miasta 8 tablic opatrzonych herbem Strykowa, mapami poszczególnych rejonów miasta wraz z ich legendą, opisem tekstowym oraz zdjęciami. Znalazły się również kody QR na urządzenia mobilne. Za pomocą odpowiedniej aplikacji i zeskanowanego kodu można przeglądać zawartość strony internetowej Gminy Stryków. Tablice zostały ustawione w następujących rejonach miasta: przy kościele pw. św. Marcina (pl. Łukasińskiego), przy Urzędzie Miejskim (róg ul. Kościuszki i E. Plater), nad zalewem, przy targowisku miejskim (róg ul. Cmentarnej i Targowej), przy Szkole Podstawowej Nr 1, przy ul. Kopernika, przy ul. Kolejowej (obok bloku nr 1), przy ul. Kolejowej (przy rondzie). Koszt zadania wyniósł 28 896,00 zł. 

 • Tablica promocyjno-informacyjna w Strykowie przy pl. Łukasińskiego
 • Tablica promocyjno-informacyjna w Strykowie przy ul. Kolejowej
 • Tablica promocyjno-informacyjna w Strykowie nad zalewem

TABLICE SOŁECKIE

W latach 2021-2023 przy współpracy z sołectwami opracowaliśmy graficznie i umieściliśmy na terenie Gminy Stryków tablice informacyjne z mapą i rysem historyczno-fotograficznym miejscowości:
💠 w 2021 r. na terenie: Sołectwa Dobra 2 tablice, Sołectwa Kiełmina 3 tablice, Sołectwa Zelgoszcz 2 tablice - łączny koszt – 20.932,80 zł.
💠  w 2022 r. na terenie: Sołectwa Sosnowiec Pieńki 1 tablicę – koszt 6.000 zł oraz Sołectwa Niesułków – Kolonia 1 tablicę - koszt 12.000 zł  (projekt finansowany z budżetu Województwa Łódzkiego, program „Sołectwo na Plus”).
💠  w 2023 r. w Sołectwie Osse 1 tablicę -  koszt 11.000 zł (projekt finansowany z budżetu Województwa Łódzkiego, program „Sołectwo na Plus”).

 • Tablica informacyjna w Dobrej
 • Tablica informacyjna w Kiełminie
 • Tablica informacyjna w Zelgoszczy
 • Tablica sołecka w informacyjna w Sosnowcu-Pieńkach
 • Tablica sołecka w informacyjna w Ossem
 • Tablica informacyjna w Niesułkowie

STRYKOWSKIE MURALE

W 2021 roku zleciliśmy wykonanie dwóch murali wielkoformatowych „Łąka kwietna”, „Mali mistrzowie” na ścianach poddanego termomodernizacji  budynku Szkoły Podstawowej nr 2. W tym celu nawiązaliśmy współpracę z Fundacji Ecorower i Panią Pauliną Nawrot. Wielkoformatowe grafiki nawiązują do prowadzonych przez Gminę Stryków akcji ekologicznych związanych z kwietnymi trawnikami, ochroną jerzyków, czy też owadów pożytecznych, w tym pszczół oraz do najbardziej popularnych w Gminie Stryków dyscyplin sportowych tj. m.in. kolarstwa piłki nożnej, koszykówki, motocrossu czy triathlonu. Mural "Mali mistrzowie"  ma wymiar 12x7m, a "Łąka kwietna" 17x6m.
Projekty graficzne powstały w 2020 roku według szczegółowych wskazań Urzędu Miejskiego, co do tematyki – sportowa oraz ekologiczno-przyrodnicza, jaki i nawiązania do barw Gminy Stryków. Łączny koszt projektu i wykonania murali wyniósł 35.000 zł. 

Kolejne dwa murale, nawiązujące do historii Strykowa i przyrody, planowane są na ścianach budynku obecnego Domu Kultury w Strykowie, po realizacji inwestycji związanej z modernizacją skweru parkowego przy pl. Łukasińskiego.

 • Mural "Łąka kwietna" na budynku SP 2 w Strykowie, widok z lotu ptaka
 • Murale "Mali mistrzowie" oraz "Łąka kwietna" na budynku SP 2 w Strykowie, widok z perspektywy boiska Orlik
 • Mural "Łąka kwietna" na budynku SP 2 w Strykowie, projekt w trakcie realizacji
 • Ściana budynku SP 2 w Strykowie przed realizacją muralu "Mali mistrzowie"
 • Ściana budynku SP 2 w Strykowie przed realizacją muralu " Łąka kwietna"

Kontakt stopka

Dane adresowe

 • Stryków Herb

URZĄD MIEJSKI W STRYKOWIE

ul. Tadeusza Kościuszki 27
95-010 Stryków

 

 

 

 

      tel. +48 (42) 719 80 02
      tel. +48 (42) 719-84-03
      tel. +48 (42) 719-94-95
      fax  +48 (42) 719 81 93
      e-mail: strykow@strykow.pl

      Godziny urzędowania
      pn, wt, śr: 08:00 - 16:00
      czw: 07:00 - 16:00
      pt: 08:00 - 15:00

      Godziny pracy kasy Urzędu:
      pn, wt, śr: 08:00 - 15:00
                                                                                           czw: 07:00 - 15:00
                                                                                           pt: 08:00 - 14:00

 

 

Mapa Stryków

[obiekt mapy] Mapa Stryków