Treść strony TERMOMODERNIZACJA

INSTALACJE GAZOWE W PRZEDSZKOLU, OSP i SP 2 W STRYKOWIE

Od sezonu 2022/2023 trzy budynki użyteczności publicznej w Strykowie, korzystają z nowego systemu grzewczego. Przygotowana w 2021 roku dokumentacja techniczna oraz poprowadzone przez PSG w porozumieniu z gminą, nitki gazociągu ulicą Targową, pozwoliło Gminie Stryków zmodernizować dotychczasowe instalacje grzewcze i zamienić węgiel na bardziej ekologiczne, komfortowe w użytkowaniu i tańsze źródło ciepła w:

💠Przedszkolu Samorządowym,
💠budynku OSP,
💠Szkole Podstawowej Nr 2.

Zrealizowane w 2022 roku prace, polegały na budowie zewnętrznych oraz wewnętrznych instalacji gazowych, montażu kotłów gazowych oraz urządzeń w pomieszczeniach kuchennych. Łączny koszt wyniósł ponad 790.000 zł. 

Opracowanie dokumentacji projektowej wraz ze skutecznym zgłoszeniem robót budowlanych w Starostwie Powiatowym w Zgierzu, zleciliśmy i uzyskaliśmy w 2021 roku – koszt dokumentacji to 44.280 zł. 

 • Termomodernizacja, Instalacja gazowa w SP2
 • Termomodernizacja, przyłącza gazowe w SP2
 • Termomodernizacja, przyłącza gazowe w OSP
 • Termomodernizacja, przyłącza gazowe w Przedszkolu Samorządowym
 • Termomodernizacja, instalacja gazowa w OSP

TERMOMODERNIZACJA SP NR 2 W STRYKOWIE

W 2020 roku przeprowadziliśmy termomodernizację budynku SP nr 2 w Strykowie, w ramach zadania pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Stryków” dofinansowanego z UE.

Do pierwotnie zaplanowanego zakresu robót tj. ocieplenia ścian i stropodachów, prac towarzyszących, wymiany wewnętrznego i zewnętrznego oświetlenia na ledowe, Burmistrz Strykowa Witold Kosmowski rozpoczynający swoją kadencję, po konsultacjach z dyrekcją szkoły, polecił dodać także do zakresu prac, inne niezbędne prace na terenie obiektu. Należały do nich m.in.: naprawa istniejącego pokrycia dachowego z papy i wykonanie dodatkowego pokrycia na segmencie sali gimnastycznej z zapleczem szatniowym, wymiana 6 okien w sali gimnastycznej, wymiana 17 okien na trzeciej kondygnacji segmentu dydaktycznego od strony południowo-zachodniej, wymiana 7 okien w poziomie drugim kondygnacji części szatniowej od strony południowo-zachodniej wraz z wymaganymi naprawami wnęk okiennych wewnętrznych oraz ich malowaniem, wymiana 2 szt. drzwi wejścia głównego do szkoły.

Koszt zadania to 1.343.912,25 zł, w tym 747.847,07 zł pozyskaliśmy z EFRR w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020 ZIT.

 • Termomodernizacja SP2 w Strykowie, budynek szkoły po wykonaniu prac
 • Termomodernizacja SP2 w Strykowie, budynek szkoły z tyłu po wykonaniu prac
 • Termomodernizacja SP2 w Strykowie, budynek szkoły z frontu po wykonaniu prac
 • Termomodernizacja SP2 w Strykowie, budynek szkoły z frontu przed rozpoczęciem prac
 • Termomodernizacja SP2 w Strykowie, budynek szkoły z tyłu przed rozpoczęciem prac

TERMOMODERNIZACJA SP W BRATOSZEWICACH

W 2019 roku zakończyliśmy dwuletnie zadanie termomodernizacji SP w Bratoszewicach. Zakres prac obejmował: ocieplenie ścian zewnętrznych styropianem, ocieplenie stropodachu styropianem wraz z wykonaniem nowego pokrycia z papy termozgrzewalnej, ocieplenie stropu pod nieogrzewanym poddaszem wełną mineralną, wymiana starych okien i drzwi zewnętrznych. Ponadto wykonano instalację odgromową oraz instalację elektryczną, obróbki blacharskie oraz opaskę wokół budynku. Przeprowadzono także modernizację wewnętrznego oświetlenia z wykorzystaniem opraw LED oraz zamontowano panele fotowoltaiczne. Stara kotłownia węglowa została zlikwidowana, a w jej miejsce zainstalowano dwie pompy ciepła. 

Koszt zadania to 2.445.240 zł, w tym 1.687.234 zł pozyskaliśmy z EFRR w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020 ZIT.

 • Termomodernizacja SP w Bratoszewicach, stan po wykonaniu prac
 • Termomodernizacja SP w Bratoszewicach, stan szkoły z frontu po wykonaniu prac
 • Termomodernizacja SP w Bratoszewicach, instalacja pomp ciepła po wykonaniu prac
 • Termomodernizacja SP w Bratoszewicach, stara instalacja węglowa przed rozpoczęciem prac
 • Termomodernizacja SP w Bratoszewicach, budynek szkoły z tyłu przed rozpoczęciem prac

TERMOMODERNIZACJA URZĘDU MIEJSKIEGO W STRYKOWIE

W 2019 roku przeprowadziliśmy termomodernizację budynku Urzędu Miejskiego w ramach zadania pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Stryków” dofinansowanego z UE. 

W ramach zadania inwestycyjnego wykonane zostało m.in.: ocieplenie ścian zewnętrznych i ścian piwnic przy gruncie, ocieplenie fundamentów budynku, ocieplenie stropodachu dachowymi płytami styropianowymi laminowanymi papą wraz z wykonaniem nowego pokrycia z papy termozgrzewalnej, wymiana wyłazu dachowego, wymiana starych okien na nowe z nawiewnikami higrosterowanymi oraz wymianie starych drzwi zewnętrznych na nowe. 

Wykonano prace towarzyszące dociepleniu tj.: wykonanie instalacji odgromowej, instalacji elektrycznej, obróbek blacharskich, opaski wokół budynku. Zmodernizowano oświetlenie wewnętrzne w obiekcie z wykorzystaniem opraw ze źródłami LED, a także zamontowano instalację ogniw PV o mocy 6,10 kWp. 

Koszt zadania to 716.167,51 zł, w tym 442.198,53 zł pozyskaliśmy z EFRR w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020 ZIT.

 • Termomodernizacja Urzędu Miejskiego w Strykowie, budynek Urzędu po wykonaniu prac
 • Termomodernizacja Urzędu Miejskiego w Strykowie, budynek Urzędu po wykonaniu prac
 • Termomodernizacja Urzędu Miejskiego w Strykowie, budynek Urzędu z tyłu po wykonaniu prac
 • Termomodernizacja Urzędu Miejskiego w Strykowie, budynek Urzędu przed rozpoczęciem prac
 • Termomodernizacja Urzędu Miejskiego w Strykowie, budynek Urzędu z tyłu przed rozpoczęciem prac

TERMOMODERNIZACJA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W WOLI BŁĘDOWEJ

W 2019 roku przeprowadziliśmy termomodernizację budynku świetlicy  w ramach zadania pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminie Stryków” dofinansowanego z UE.

W ramach inwestycji przeprowadzono następujące prace: docieplenie ścian zewnętrznych, ościeży okiennych i drzwiowych styropianem., ocieplono strop wełną mineralną, wymieniono stare drzwi zewnętrzne na nowe, ocieplono podłogi na gruncie styropianem, zlikwidowano kaflowe i stalowe piece węglowe, zastępując je klimakonwektorami - czyli pompami ciepła typu powietrze. Wymieniono pojemnościowe podgrzewacze c.w.u. na nowe, o wyższej sprawności oraz zmodernizowano oświetlenie wewnętrzne na oprawy typu LED. Ponadto w budynku wykonano inne prace ogólnobudowlane, takie jak: modernizacja instalacji elektrycznej, montaż drzwi wewnętrznych, wydzielenie pomieszczeń łazienek, licowanie ścian płytkami, montaż schodów wewnętrznych i zewnętrznych, montaż elementów wykończeniowych typu siding, wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynku. 

Koszt zadania to 383 000,00 zł, w tym 174.781,14 zł pozyskaliśmy z EFRR w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020 ZIT.

 • Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Woli Błędowej, budynek świetlicy po wykonaniu prac
 • Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Woli Błędowej, budynek od frontu po wykonaniu prac
 • Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Woli Błędowej, budynek świetlicy wewnątrz po wykonaniu prac
 • Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Woli Błędowej, budynek świetlicy wewnątrz po wykonaniu prac
 • Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Woli Błędowej, budynek przed rozpoczęciem prac

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU OSP W KOŹLU

W 2019 roku przeprowadziliśmy termomodernizację budynku OSP w Koźlu w ramach zadania pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminie Stryków” dofinansowanego z UE. 

Zakres prac obejmował m.in.: docieplenie styropianem ścian zewnętrznych budynku wraz z dobudówką oraz wymianę ościeży okiennych i drzwiowych, remont dachu wraz z dociepleniem dachu części frontowej wełną mineralną, wymiana starych, zewnętrznych wrót garażowych na nowe, wymianę starych okien na nowe, wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej, nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła, zmodernizowanie oświetlenia wewnętrznego - LED a także wymianę wewnętrznej instalacji elektrycznej w pomieszczeniu garażu budynku. 

Koszt zadania to 373.942,00 zł, w tym 233 924,95 zł pozyskaliśmy z EFRR w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020 ZIT.

 • Termomodernizacja budynku OSP w Koźlu, wygląd budynku OSP po wykonaniu prac
 • Termomodernizacja budynku OSP w Koźlu, widok całego budynku OSP po wykonaniu prac
 • Termomodernizacja budynku OSP w Koźlu, widok budynku od strony nowych wrót garażowych
 • Termomodernizacja budynku OSP w Koźlu, widok budynki od tyłu po wykonaniu prac
 • Termomodernizacja budynku OSP w Koźlu, budynek OSP przed rozpoczęciem prac

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU KOMUNALNEGO W PLUDWINACH

W latach 2020/2021 przeprowadziliśmy generalny remont z termomodernizacją obiektu w Pludwinach mieszczącego świetlicę wiejską i mieszkania komunalne. Przez lata podniszczony, jeśli już remontowany w poprzednich kadencjach to tylko doraźnie, wymagający kompleksowej interwencji budynek, w końcu nabrał właściwego wyglądu i funkcjonalności.  

💠W 2021 roku Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Strykowie przeprowadził termomodernizację obiektu. Budynek został docieplony styropianem, otynkowany i pomalowany. Położono również parapety zewnętrzne. Wykonano obróbkę blacharską kominów. Ułożono obrzeża oraz opaskę z kostki brukowej wokół budynku. Koszt zadania wyniósł 65.000 zł.
💠W 2020 roku zleciliśmy wykonanie wewnątrz remontu pomieszczeń świetlicy wiejskiej oraz dojścia z kostki brukowej do obiektu. Zakres prac obejmował m.in.: wykonanie obróbki drzwiowej i okiennej, wykonanie tynków wewnętrznych, malowanie ścian i sufitów, ułożenie płytek na podłodze oraz wymianę opraw oświetleniowych. Koszt inwestycji to 97 000,00 zł, w tym pozyskaliśmy dofinansowanie z PROW na lata 2014 -2020 w kwocie 55 351,00 zł. 

 • Termomodernizacja budynku komunalnego w Pludwinach, budynek po wykonaniu prac
 • Termomodernizacja budynku komunalnego w Pludwinach, budynek po wykonaniu prac
 • Termomodernizacja budynku komunalnego w Pludwinach, budynek od tyłu po wykonaniu prac
 • Termomodernizacja budynku komunalnego w Pludwinach, budynek przed wykonaniem prac
 • Termomodernizacja budynku komunalnego w Pludwinach, budynek przed wykonaniem prac

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU KOMUNALNEGO W NIESUŁKOWIE KOL.

W 2020 roku zrealizowaliśmy termomodernizację budynku komunalnego w Niesułkowie-Kolonii. W ramach zadania przeprowadzono: docieplenie budynku styropianem, położenie tynku, wymianę 7 okien, zmniejszenie otworu okiennego wraz z montażem 2 nowych okien, wymianę 23 parapetów. Koszt wykonanych prac to 70.000,00 zł. 

Kontakt stopka

Dane adresowe

 • Stryków Herb

URZĄD MIEJSKI W STRYKOWIE

ul. Tadeusza Kościuszki 27
95-010 Stryków

 

 

 

 

      tel. +48 (42) 719 80 02
      tel. +48 (42) 719-84-03
      tel. +48 (42) 719-94-95
      fax  +48 (42) 719 81 93
      e-mail: strykow@strykow.pl

      Godziny urzędowania
      pn, wt, śr: 08:00 - 16:00
      czw: 07:00 - 16:00
      pt: 08:00 - 15:00

      Godziny pracy kasy Urzędu:
      pn, wt, śr: 08:00 - 15:00
                                                                                           czw: 07:00 - 15:00
                                                                                           pt: 08:00 - 14:00

 

 

Mapa Stryków

[obiekt mapy] Mapa Stryków