Treść strony SPRAWY SPOŁECZNE
I GOSPODARCZE

SPRAWY SPOŁECZNE I GOSPODARCZE

Stronicowanie

 • 2022.09.30 - Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji w sprawie współpracy z organizacjami pozarządowymi

  Na podstawie Zarządzenia Burmistrza Strykowa Nr 161/2021 z dnia 30 września 2022r. ogłasza się przeprowadzenie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Strykowie w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy Gminy Stryków z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art.3ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok. Konsultacje odbędą się w terminie od 07.10.2022r. do 21.10.2022r. Uwagi i propozycje do projektu uchwały i programu należy zgłaszać w podanym terminie za pomocą „formularza do konsultacji”.

 • Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "POLCENTRUM" zaprasza na konsultacje społeczne

  2022.09.23 - Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "POLCENTRUM" zaprasza na konsultacje społeczne

  Serdecznie zapraszamy mieszkańców Gminy Stryków, w tym: sołtysów, radnych gminy, przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych, przedsiębiorców, rolników oraz wszystkie osoby zainteresowane przyszłością i rozwojem gminy do udziału w konsultacjach społecznych.

 • Sołectwo Anielin ma nowa świetlice wiejską

  2022.09.21 - Sołectwo Anielin ma nową świetlicę wiejską

  Takie chwile to dla każdego sołectwa ogromna radość i satysfakcja ze wspólnej pracy - 17 września 2022 nastąpiło uroczyste otwarcie nowej świetlicy wiejskiej zorganizowane przez Panie z KGW Anielin i Sołectwo Anielin wraz z Sołtysem Radosławem Bulińskim.
   
 • Informacja dla wnioskodawców, którzy oczekują na dodatek węglowy

  2022.09.14 - Informacja dla wnioskodawców, którzy oczekują na dodatek węglowy

  Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strykowie informuje, iż sprawy rozpatrzenia wniosków o wypłaty dodatku węglowego muszą zostać przedłużone. Powody decydujące o wydłużeniu rozpatrywania wniosków są niezależne od MGOPS w Strykowie i Gminy Stryków. Niemożność rozpatrzenia sprawy w podstawowym terminie wynika przede wszystkim z braku przekazania Gminie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację ww. zadania.
 • Poradnik dotyczący wypłaty dodatku węglowego

  2022.09.14 - Poradnik dotyczący wypłaty dodatku węglowego

  Dodatek węglowy od początku jego wprowadzenia rodzi wiele pytań i wątpliwości. Ministerstwo Klimatu i Środowiska na swojej stronie internetowej opublikowało "Poradnik dla samorządów dotyczący wypłaty dodatku węglowego". Zachęcamy do zapoznania się z nim przed złożeniem wniosku o wypłatę dodatku węglowego.

  Link do poradnika:

  https://www.gov.pl/web/klimat/poradnik-dla-samorzadow-dotyczacy-wyplaty-dodatku-weglowego

Stronicowanie

Kontakt stopka

Dane adresowe

 • Stryków Herb

URZĄD MIEJSKI W STRYKOWIE

ul. Tadeusza Kościuszki 27
95-010 Stryków

 

 

 

 

      tel. +48 (42) 719 80 02
      fax +48 (42) 719 81 93
      e-mail: strykow@strykow.pl

      Godziny urzędowania
      pn, wt, śr: 08:00 - 16:00
      czw: 07:00 - 16:00
      pt: 08:00 - 15:00

      Godziny pracy kasy Urzędu:
      pn, wt, śr: 08:00 - 15:00
      czw: 07:00 - 15:00
      pt: 08:00 - 14:00

Zapytaj Burmistrza

Formularz kontaktowy (pl)
*
*
*

Mapa Stryków

[obiekt mapy] Mapa Stryków