Treść strony PUNKTY NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

Darmowa Pomoc Prawna

Zadania polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczeniu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej, o których mowa w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, są zadaniami zleconymi z zakresu administracji rządowej realizowanymi przez powiat w porozumieniu z gminami albo samodzielnie. Na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Powiatem Zgierskim a Gminą Stryków w celu realizacji przez Powiat zadania z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej Gmina Stryków udostępnia bezpłatnie Powiatowi Zgierskiemu lokal biurowy w celu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie naszej gminy i ponosi koszty związane z tzw. mediami. Zgodnie z Komunikatem Starosty Zgierskiego od 17.03.2020 r. do odwołania, w czasie epidemii ze względów bezpieczeństwa nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie na terenie powiatu zgierskiego są świadczone tylko telefonicznie. Termin porady telefonicznej należy ustalić dzwoniąc pod nr 785 050 293.

Na podstawie art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 294 ze zm.), zwanej dalej ustawą, informuję, że od 1 stycznia 2020 r. na terenie Powiatu Zgierskiego uruchomiono 5 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz 2 punkty nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, w następujących lokalizacjach:

 1. Zgierz, ul. Sadowa 6A (punkt nieodpłatnych porad obywatelskich),
 2. Zgierz, ul. Długa 49 (punkt nieodpłatnych porad prawnych ze specjalizacją nieodpłatna mediacja i punkt nieodpłatnych porad obywatelskich),
 3. Stryków, ul. Kościuszki 29 (punkt nieodpłatnych porad prawnych),
 4. Aleksandrów Łódzki, ul. Piotrkowska 4/6 (punkt nieodpłatnych porad prawnych),
 5. Głowno, ul. Kilińskiego 2 (punkt nieodpłatnych porad prawnych),
 6. Ozorków, ul. Lotnicza 1 (punkt nieodpłatnych porad prawnych).

W Gminie Stryków od 2 stycznia 2020 r. został uruchomiony punkt nieodpłatnej pomocy prawnej, w którym nieodpłatną pomoc prawną świadczą adwokaci i radca prawny wskazani przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Łodzi i Okręgową Radę Adwokacką  w Łodzi. Osoby wskazane przez izby to:

 1. Andrzej Sindlewski – adwokat
 2. Przemysław Wojtczak – adwokat
 3. Anna Dyl-Redlicka – radca prawny

M-GOPS w Strykowie
ul. Kościuszki 29, 95-010 Stryków
tel. 665 529 866

Punkt prowadzony przez
adwokatów i radców prawnych
Poniedziałek 14:00 - 18:00 Radca Prawny
Wtorek 8:00 - 12:00 Radca Prawny
Środa 14:00 - 18:00 Radca Prawny
Czwartek 14:00 - 18:00 Radca Prawny
Piątek 8:00 - 12:00 Radca Prawny

Ustawa zakłada, że darmową pomoc prawną (na etapie przedsądowym) otrzymają:

 1. młodzież do 26. roku życia,
 2. osoby fizyczne, korzystające ze świadczeń pomocy społecznej od minimum roku,
 3. osoby, które ukończyły 65 lat,
 4. osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,
 5. kombatanci,
 6. weterani,
 7. zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną.
 8. kobiecie, która jest w ciąży, nieodpłatna pomoc prawna jest udzielana poza kolejnością

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

 1. poinformowanie o obowiązującym stanie prawnym i o przysługujących uprawnieniach lub obowiązkach,
 2. wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego, 
 3. sporządzenie projektu pisma, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym,
 4. sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym.

Uprawnieni będą mogli uzyskać informacje w zakresie:

 1. prawa pracy,
 2. przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
 3. prawa cywilnego,
 4. spraw karnych,
 5. spraw administracyjnych,
 6. ubezpieczenia społecznego,
 7. spraw rodzinnych,
 8. prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw:

 1. podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,
 2. z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego,
 3. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

W punktach zlokalizowanych w Strykowie, Aleksandrowie Łódzkim oraz Głownie nieodpłatnej pomocy prawnej udzielają adwokaci i radcy prawni wskazani przez Okręgową Radę Adwokacką w Łodzi oraz Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi. Pozostałe cztery punkty są obsługiwane przez organizacje pozarządowe wyłonione w otwartym konkursie ofert, tj.:

 1. Fundację Młodzi Ludziom - punkt nieodpłatnych porad obywatelskich w Zgierzu, ul. Sadowa 6A oraz punkt nieodpłatnych porad prawnych w Ozorkowie, ul. Lotnicza 1;
 2. European Concept Consulting Foundation - punkt nieodpłatnych porad prawnych ze specjalizacją nieodpłatna mediacja i punkt nieodpłatnych porad obywatelskich w Zgierzu, ul. Długa 49.

Więcej informacji można znaleźć:

 1. w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej,
 2. na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości poświęconej nieodpłatnej pomocy prawnej https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/pl/.

Kontakt stopka

Dane adresowe

 • Stryków Herb

URZĄD MIEJSKI W STRYKOWIE

ul. Tadeusza Kościuszki 27
95-010 Stryków

 

 

 

 

      tel. +48 (42) 719 80 02
      fax +48 (42) 719 81 93
      e-mail: strykow@strykow.pl

      Godziny urzędowania
      pn, wt, śr: 08:00 - 16:00
      czw: 07:00 - 16:00
      pt: 08:00 - 15:00

      Godziny pracy kasy Urzędu:
      pn, wt, śr: 08:00 - 15:00
      czw: 07:00 - 15:00
      pt: 08:00 - 14:00

Zapytaj Burmistrza

Formularz kontaktowy (pl)
*
*
*

Mapa Stryków

[obiekt mapy] Mapa Stryków