Treść strony SPRAWY SPOŁECZNE
I GOSPODARCZE

SPRAWY SPOŁECZNE I GOSPODARCZE

Stronicowanie

 • Naprawy dróg gruntowych

  2022.05.26 - Naprawy dróg gruntowych

  Rozpoczęły się prace utrzymaniowe na drogach gruntowych na terenie Gminy Stryków. W tym roku firma wyłoniona w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego będzie sukcesywnie naprawiać drogi gruntowe przebiegające w terenach zabudowanych. 
 • Przebudowa drogi w Bratoszewicach

  2022.05.26 - Przebudowa drogi w Bratoszewicach

  Rozpoczęła się przebudowa drogi w Bratoszewicach, plac Staszica. Inwestycja polega na wykonaniu nawierzchni ciągu pieszo - jezdnego z kostki betonowej o długości 120 mb, zjazdów do posesji oraz odwodnienia.
 • Teleopaski dla seniorów w Gminie Stryków

  2022.05.23 - Teleopaski dla seniorów w Gminie Stryków

  Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strykowie informuje, że na terenie Gminy Stryków rozpoczyna realizację Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022, moduł II, mający na celu poprawę bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez dostęp do tzw. „opieki na odległość”.Uczestnicy Programu otrzymają bezpłatną teleopaskę/ opaskę bezpieczeństwa, którą nosi się na ręce jak zegarek.
   
 • Prace przy świetlicy w Bratoszewicach

  2022.05.18 - Prace przy świetlicy w Bratoszewicach

  Trwa wymiana ogrodzenia działki w Bratoszewicach, przy ul. Nowości, na której znajduje się m.in świetlica wiejska i plac zabaw. W kwietniu wymieniono również pokrycie zadaszenia tarasu świetlicy oraz uzupełniono ubytki elewacyjne i wymieniono rynnę. Realizacja tych zadań stała się konieczna ze względu na szkody, jakie poczyniły wcześniejsze wichury.
   
   
 • Opłata za korzystanie ze zwolnień na sprzedaż napojów alkoholowych - II rata

  2022.05.09 - Opłata za korzystanie ze zwolnień na sprzedaż napojów alkoholowych - II rata

  Urząd Miejski w Strykowie przypomina Przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych na podstawie zezwoleń wydanych przez Burmistrza Strykowa, że do dnia 31 maja 2022 r. należy wnieść na rachunek Gminy Stryków opłatę za korzystanie
  z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. 

   

Stronicowanie

Kontakt stopka

Dane adresowe

 • Stryków Herb

URZĄD MIEJSKI W STRYKOWIE

ul. Tadeusza Kościuszki 27
95-010 Stryków

 

 

 

 

      tel. +48 (42) 719 80 02
      fax +48 (42) 719 81 93
      e-mail: strykow@strykow.pl

      Godziny urzędowania
      pn, wt, śr: 08:00 - 16:00
      czw: 07:00 - 16:00
      pt: 08:00 - 15:00

      Godziny pracy kasy Urzędu:
      pn, wt, śr: 08:00 - 15:00
      czw: 07:00 - 15:00
      pt: 08:00 - 14:00

Zapytaj Burmistrza

Formularz kontaktowy (pl)
*
*
*

Mapa Stryków

[obiekt mapy] Mapa Stryków
baner toplayer
KONSULTACJE SPOŁECZNE projektu Strategii Rozwoju Gminy Stryków na lata 2022 – 2030