Treść strony SPRAWY SPOŁECZNE
I GOSPODARCZE

SPRAWY SPOŁECZNE I GOSPODARCZE

Stronicowanie

 • POSTAW NA WŁASNY BIZNES

  2019.02.14 - POSTAW NA WŁASNY BIZNES

  Szanowni Państwo,

  w załączniku przesyłamy informację o projekcie „POSTAW NA WŁASNY BIZNES w Łódzkim Okręgu Metropolitarnym” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego na podstawie umowy zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Łodzi (nr wniosku RPLD.08.03.03-10-0018/18, Oś priorytetowa: VIII. Zatrudnienie, Działanie: VIII.3 Wsparcie przedsiębiorczości, Poddziałanie VIII.3.3 Wsparcie przedsiębiorczości w formach bezzwrotnych – ZIT Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020) .

 • Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 na 2019 rok

  2019.02.13 - Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 na 2019 rok

  W dniu 31 stycznia 2019 r. mocą Uchwały nr 107/19 Zarząd Województwa Łódzkiego przyjął aktualizację Harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 na 2019 rok.

 • Bezpłatne szkolenia

  2019.02.06 - Bezpłatne szkolenia

  Zapraszamy na bezpłatne szkolenia organizowane przez ZUS dla przedsiębiorców, pracowników i osób, które pobierają świadczenia z ZUS. Wykaz szkoleń na luty dostępne są  w załączniku.

   

 • Wypłaty świadczeń

  2019.02.06 - Wypłaty świadczeń

  Urząd Miejski w Strykowie informuje, że w lutym 2019 r. świadczenia będą wypłacone w następujących dniach:

  • Świadczenia wychowawcze (500+) – 22.02.2019 r.
  • Świadczenia rodzinne, zasiłki pielęgnacyjne i fundusz alimentacyjny – 25.02.2019 r.

  Jednocześnie Urząd zastrzega sobie możliwość zmiany powyższych terminów.

 • Zmiany w regulaminie konkursu dotyczącego odnawialnych źródeł energii

  2019.01.28 - Zmiany w regulaminie konkursu dotyczącego odnawialnych źródeł energii

  15 stycznia 2019 roku Zarząd Województwa Łódzkiego zmienił regulamin konkursu zamkniętego dotyczącego odnawialnych źródeł energii. Zmiana dotyczy wydłużenia terminu oceny formalnej do 11 marca 2019 r., przesunięto również termin rozstrzygnięcia naboru na maj 2019.

   

Stronicowanie

Kontakt stopka

Dane adresowe

 • Stryków Herb

URZĄD MIEJSKI W STRYKOWIE

ul. Tadeusza Kościuszki 27
95-010 Stryków

 

 

 

 

      tel. +48 (42) 719 80 02
      fax +48 (42) 719 81 93
      e-mail: strykow@strykow.pl

      Godziny urzędowania
      pn, wt, śr: 08:00 - 16:00
      czw: 07:00 - 16:00
      pt: 08:00 - 15:00

      Godziny pracy kasy Urzędu:
      pn, wt, śr: 08:00 - 15:00
      czw: 07:00 - 15:00
      pt: 08:00 - 14:00

Zapytaj Burmistrza

Formularz kontaktowy (pl)
*
*
*

Mapa Stryków

[obiekt mapy] Mapa Stryków