Treść strony GMINA STRYKÓW

Stronicowanie

 • Dzień czekolady w ZS nr 1 w Bratoszewicach

  2019.06.04 - Dzień czekolady w ZS nr 1 w Bratoszewicach

  O czekoladzie często mówi się, że jest „pożywieniem bogów”. Określenie to ma oczywiście związek z jej niebiańskim smakiem i przyjemnością, płynącą z oddawania się pokusie, choć to nie wszystko.... Aztekowie oddawali cześć pierzastemu bogu i tolteckiemu królowi Quetzalcoatlowi, który sprowadził kakao na ziemię jako podarunek dla ludzi. To oni zapoczątkowali ,,kult czekolady” i jako pierwsi rozkoszowali się specjalnym napojem czekoladowym.

 • ½ FINAŁU WOJEWÓDZKIEGO W PIŁCE NOŻNEJ „6” DZIEWCZĄT. MAMY TO !!!!!!!!!

  2019.06.04 - ½ FINAŁU WOJEWÓDZKIEGO W PIŁCE NOŻNEJ „6” DZIEWCZĄT. MAMY TO !!!!!!!!!

  Dnia 27 maja 2019 r. pod opieką p. Aleksandry Królikowskiej 8 uczennic reprezentowało Szkołę Podstawową nr 2 ze Strykowa w PÓŁFINALE WOJEWÓDZKIM W PIŁCE NOŻNEJ „6” DZIEWCZĄT, które odbyły się na Kompleksie Boisk im. Włodzimierza Smolarka w Uniejowie.

 • ,,Hazard – nie, dziękuję” w ZS nr 1 w Bratoszewicach

  2019.06.04 - ,,Hazard – nie, dziękuję” w ZS nr 1 w Bratoszewicach

  W dniu 20 maja przedstawiciele Służby Celno- Skarbowej w ramach ogólnopolskiej kampanii Krajowej Administracji Skarbowej w obszarze nielegalnego urządzania i prowadzenia gier hazardowych  poprowadzili w ZS nr 1 w Bratoszewicach zajęcia profilaktyczne pt. ,,Hazard – nie, dziękuję”.

 • Wycieczka zawodowa do hotelu Andel’s w Łodzi

  2019.06.04 - Wycieczka zawodowa do hotelu Andel’s w Łodzi

  W dniu 31 maja 2019 roku uczniowie klasy I i II w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych wzięli udział w wycieczce zawodowej do hotelu Andel’s w Łodzi. Uczniowie zostali oprowadzeni po hotelu, dowiadując się wiele o historii tego miejsca. Podczas pobytu w hotelu młodzież zwiedziła restaurację, salę balową, salę konferencyjna, pomieszczenia gastronomiczne.

 • Informacja

  2019.06.03 - Informacja

  Informujemy, iż Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi  i Stowarzyszenie Łódzki Obszar Metropolitalny w dniu 28 maja 2019 r. ogłosili niżej wymieniony konkurs:

  Konkurs nr RPLD.09.01.02-IP.01-10-001/19 – Poddziałanie IX.1.2 w ramach Osi Priorytetowej IX „Włączenie społeczne”, Działanie IX.1 „Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym”, Poddziałania IX.1.2 „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – ZIT” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Stronicowanie

Kontakt stopka

Dane adresowe

 • Stryków Herb

URZĄD MIEJSKI W STRYKOWIE

ul. Tadeusza Kościuszki 27
95-010 Stryków

 

 

 

 

      tel. +48 (42) 719 80 02
      fax +48 (42) 719 81 93
      e-mail: strykow@strykow.pl

      Godziny urzędowania
      pn, wt, śr: 08:00 - 16:00
      czw: 07:00 - 16:00
      pt: 08:00 - 15:00

      Godziny pracy kasy Urzędu:
      pn, wt, śr: 08:00 - 15:00
      czw: 07:00 - 15:00
      pt: 08:00 - 14:00

Zapytaj Burmistrza

Formularz kontaktowy (pl)
*
*
*

Mapa Stryków

[obiekt mapy] Mapa Stryków