Treść strony RANKINGI

ROK 2022

Bogactwo Samorządów 2019-2021 - ranking dochodów JST

Gmina Stryków znalazła się w czołówce Rankingu Zamożności Samorządów za lata 2019–2021, opublikowanego przez Pismo Samorządu Terytorialnego "Wspólnota" w 2022 r., a przygotowanego przez zespół pod kierunkiem prof. Pawła Swianiewicza, profesora nauk ekonomicznych, dyrektora Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz kierownika Katedry Rozwoju i Polityki Lokalnej na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego. Stryków zajął w kategorii małych miast 12. miejsce. Twórcy rankingu wzięli pod uwagę dochody własne, które wpływają w ciągu roku do budżetów JST, m.in. wpływy z podatków, opłat, ze sprzedaży lub dzierżaw majątku, ale również udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych z podatku dochodowego od osób prawnych. Suma dochodów została podzielona przez liczbę ludności każdej JST. Komentarz Burmistrza Strykowa Witolda Kosmowskiego udzielony Redakcji  "Wspólnoty", s. 18: https://wspolnota.org.pl/fileadmin/news/Ranking_nr_15_2022_Bogactwo_JST_2021.pdf

 

 • Ranking Najbogatsze Samorządy w 2021 roku, źródło:...

 

Ranking Europejskich Miast Przyszłości 2022/2023

Stryków ponownie znalazł się w European Cities and Regions of the Future (Rankingu Europejskich Miast Przyszłości), prezentującym najbardziej atrakcyjne miasta w Europie pod względem inwestycji. W Rankingu Europejskich Miast Przyszłości 2022/2023 zostało sklasyfikowanych 356 europejskich miast, z których 14 reprezentowało Polskę. Stryków zajął miejsce w pierwszej dziesiątce europejskich mikromiast w kategorii efektywności kosztowej oraz kategorii przyjaznego nastawienia do biznesu. Ranking przygotowywany jest przez fDi Intelligence (Foreign Direct Investment) należący do grupy wydawniczej The Financial Times Ltd, który zajmuje się przewidywaniem, gdzie w Europie i na świecie opłaca się długoterminowo inwestować. 

 • Logo fDi, źródło: www.fDiIntelligence.com
 • Tabela, źródło: www.fDiIntelligence.com
 • Tabela, źródło: www.fDiIntelligence.com

 

ROK 2021

I Ranking Gmin Województwa Łódzkiego 2021

Gmina Stryków zajęła 3. miejsce w I Rankingu Gmin Województwa Łódzkiego w kategorii gmin miejsko-wiejskich organizowanym przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej we współpracy z Urzędem Statystycznym w Łodzi. Ranking premiował gminy ze zrównoważonym rozwojem tj. o największym potencjale w sferze gospodarczej, społecznej, środowiskowej i przestrzennej. Pod uwagę zostało wziętych 16 różnych wskaźników, m.in. dochody gminy na jednego mieszkańca, wydatki majątkowo-inwestycyjne, zadłużenie, bezrobocie oraz  pozyskiwanie środków zewnętrznych.
 
 • Dyplom za zajęcie 3. miejsca w Rankingu Gmin Województwa...

 

Ranking Europejskich Miast Przyszłości 2020/2021

Stryków, jako drugie polskie miasto, znalazł się w European Cities and Regions of the Future 2020/21 (Rankingu Europejskich Miast Przyszłości 2020/2021), prezentującym najbardziej atrakcyjne miasta w Europie pod względem inwestycji. W ogólnej klasyfikacji wyprzedziła nas Warszawa, która uplasowała się na 6. miejscu, natomiast Stryków zajął 17. lokatę. Za Strykowem w rankingu pozostały takie miasta, jak: Oslo, Barcelona, Cambridge, Bukareszt, Sztokholm, Newbury, fińskie Espoo czy Kopenhaga. Szczegółowa klasyfikacja rankingu uwzględnia podział na pięć kategorii: potencjał gospodarczy, kapitał ludzki, efektywność kosztowa, dostępność, przyjazne nastawienie do biznesu. Wśród europejskich mikromiast Stryków zajął 2. pozycję w kategorii potencjału gospodarczego, również 2. pozycję w kategorii przyjazne nastawienie do biznesu oraz 8. pozycję w kategorii efektywności kosztowej. Ranking przygotowywany jest przez fDi Intelligence (Foreign Direct Investment) należący do grupy wydawniczej The Financial Times Ltd, który zajmuje się przewidywaniem, gdzie w Europie i na świecie opłaca się długoterminowo inwestować. 

 • Logo fDi, źródło: www.fDiIntelligence.com
 • Tabela, źródło: www.fDiIntelligence.com
 • Tabela, źródło: www.fDiIntelligence.com
 • Tabela, źródło: www.fDiIntelligence.com
 • Tabela, źródło: www.fDiIntelligence.com

 

ROK 2020

Ranking Samorządów „Rzeczpospolitej” 2020

Gmina Stryków odnotowała znaczący awans w Rankingu Samorządów „Rzeczpospolitej” - corocznym zestawieniu przygotowywanym przez redakcję dziennika „Rzeczpospolita”, którego celem jest wyłonienie najlepszych samorządów, rozwijających się w sposób zrównoważony i bezpieczny, dbając o trwałość kapitału ekonomicznego, społecznego i środowiskowego. Ze 158. miejsca w 2019 r. Gmina Stryków trafiła do ścisłej czołówki zestawienia. Na wysoką 9. pozycję Gminy Stryków w kategorii miast i gmin miejsko-wiejskich wypłynęły głównie bardzo dobre wyniki w sferze ekonomii oraz jakości życia mieszkańców. Gmina Stryków na tle 874 samorządów sklasyfikowanych w ww. kategorii uzyskała największą ilość punktów w obszarze trwałości ekonomiczno-finansowej. Pod uwagę brane tu były takie wskaźniki, jak: dynamika dochodów własnych (w tym dochodów podatkowych), pozyskane dotacje rozwojowe, poziom nadwyżki operacyjnej brutto oraz netto, dynamika wydatków inwestycyjnych, dynamika wydatków na drogi i zakres planów zagospodarowania przestrzennego. Źródłem danych, na podstawie których tworzony jest ranking, są publicznie dostępne bazy danych Główny Urząd Statystyczny i Ministerstwa Finansów oraz informacje przekazane przez władze lokalne w  spaecjalnej ankiecie.
 
 
 • Dyplom za zajęcie 9. miejsca w Rankingu Samorządów...

 

Ranking Finansowy Samorządu Terytorialnego w Polsce w 2020

Gmina Stryków zajęła 9. miejsce w Rankingu Finansowym Samorządu Terytorialnego za 2020 r. w kategorii gmin miejsko-wiejskich. Ranking przygotowali ekonomiści Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu we współpracy z Fundacją Instytut Studiów Wschodnich. Głównym celem rankingu było pokazanie kondycji finansowej JST w sytuacji pandemii 2020 r. Do wskaźników ekonomicznych branych pod uwagę w poprzednich edycjach dodano nakłady związane z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków pandemii. Ranking przygotowano w oparciu o dane RIO na koniec 2020 r. Ekonomiści wzięli pod lupę jak zwykle m.in. poziom wydatków inwestycyjnych gmin.
 
 • Ranking Finansowy Samorządu Terytorialnego 2020, źródło:...

Kontakt stopka

Dane adresowe

 • Stryków Herb

URZĄD MIEJSKI W STRYKOWIE

ul. Tadeusza Kościuszki 27
95-010 Stryków

 

 

 

 

      tel. +48 (42) 719 80 02
      fax +48 (42) 719 81 93
      e-mail: strykow@strykow.pl

      Godziny urzędowania
      pn, wt, śr: 08:00 - 16:00
      czw: 07:00 - 16:00
      pt: 08:00 - 15:00

      Godziny pracy kasy Urzędu:
      pn, wt, śr: 08:00 - 15:00
      czw: 07:00 - 15:00
      pt: 08:00 - 14:00

Zapytaj Burmistrza

Formularz kontaktowy (pl)
*
*
*

Mapa Stryków

[obiekt mapy] Mapa Stryków