Treść strony RANKINGI

ROK 2024

Ranking Wspólnoty - sukces kadencji 2018-2023

Stryków znalazł się wśród liderów kadencyjnego zestawienia samorządów, które w formie rankingu przedstawiło Pismo Samorządu Terytorialnego "Wspólnota". W zestawieniu Sukces kadencji 2018-2023 w kategorii miasteczek - sukces ekonomiczny Stryków zajął 4. pozycję, natomiast w kategorii sukces finansowy 18. pozycję. Szczegóły rankingu: https://wspolnota.org.pl/fileadmin/user_upload/Sukces_kadencji_2018-2023.pdf

 

 • Ranking Sukces kadencji 2018-2023, źródło: wspolnota.org.pl

 

Ranking Europejskich Miast i Regionów Przyszłości 2024

Obecność Strykowa czwarty rok z rzędu w European Cities and Regions of the Future (Rankingu Europejskich Miast Przyszłości) pozwala wnioskować, że gmina ugruntowała sobie stałe miejsce wśród najbardziej atrakcyjnych pod względem inwestycji miast w Europie sklasyfikowanych według wielkości. W Rankingu Europejskich Miast Przyszłości 2024 zostało ocenionych 330 europejskich miast w pięciu podkategoriach: potencjał gospodarczy, przyjazność dla biznesu, połączenia komunikacyjne, kapitał ludzki i styl życia oraz efektywność kosztowa. Stryków  zajął 9. pozycję w kategorii efektywność kosztowa w Top 10 Micro European Cities of the Future 2024 (10 Najlepszych Mikromiast Przyszłości 2024). Ranking przygotowywany jest przez fDi Intelligence (Foreign Direct Investment) należący do grupy wydawniczej The Financial Times Ltd, który zajmuje się przewidywaniem, gdzie w Europie i na świecie opłaca się długoterminowo inwestować. 

 • Logo rankingu, źródło: www.fDiIntelligence.com
 • Tabela, źródło: www.fDiIntelligence.com

 

Ministerstwo Finansów - wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca 2024 rok

Ministerstwo Finansów przedstawiło wskaźniki dochodów podatkowych JST w 2024 r. dla gmin, powiatów i województw. Dla Gminy Stryków wskaźnik ten wyniósł  6 869,01 zł na jednego mieszkańca, co w skali województwa łódzkiego uplasowało ponownie nasz samorząd na 5. pozycji pod względem zasobności. Podstawą do wyliczenia tych wskaźników były dane o dochodach podatkowych za 2022 r. wg stanu na 30 czerwca 2023 r. Wskaźnik służy do obliczenia wysokości części wyrównawczej subwencji ogólnej subwencji i wpłat samorządów do budżetu państwa w 2023 r. Szczegółowe informacje: https://samorzad.pap.pl/kategoria/finanse/mf-opublikowalo-wskazniki-dochodow-podatkowych-jst-w-2024-r-tabele

 

 

ROK 2023

 

III Ranking Gmin Województwa Łódzkiego 2023

Po raz trzeci Gmina Stryków została doceniona w Rankingu Gmin Województwa Łódzkiego organizowanym przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego. 1 grudnia podczas uroczystej gali w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej nagrodzono najprężniejsze gminy w województwie łódzkim. W 2023 roku ponownie zostaliśmy LIDEREM Powiatu Zgierskiego oraz nagrodzono nas II MIEJSCEM w  kategorii gmin miejsko-wiejskich. Partnerem III edycji rankingu był Urząd Statystyczny w Łodzi. Natomiast patronat honorowy objęła Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi oraz Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łodzi. Celem rankingu jest wyłonienie i promowanie gmin wyróżniających się w województwie pod względem rozwoju społeczno - gospodarczego. Jest to ranking bezpłatny, niezależny, w którym  ocenie poddane zostały wszystkie gminy województwa łódzkiego z wyłączeniem miast na prawach powiatu.

 

 • Medal dla Gminy Stryków - Lider Powiatów, Ranking Gmin Województwa Łódzkiego 2023
 • Medal dla Gminy Stryków - II miejsce, Ranking Gmin Województwa Łódzkiego 2023
 • Dyplom dla Gminy Stryków - Lider Powiatów, Ranking Gmin Województwa Łódzkiego 2023
 • Dyplom dla Gminy Stryków - II miejsce, Ranking Gmin Województwa Łódzkiego 2023

 

Bogactwo Samorządów 2022 roku - ranking dochodów JST

Gmina Stryków ponownie znalazła się w czołówce rankingu najbogatszych samorządów publikowanego przez Pismo Samorządu Terytorialnego "Wspólnota". Zestawienie "Najbogatsze Samorządy w 2022 r. Ranking dochodów per capita" w kategorii małych miast Stryków zajął 15. miejsce. Autorami zestawienia są profesor nauk ekonomicznych i kierownik Zakładu Studiów Społeczno-Ekonomicznych w Instytucie Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu Paweł Swianiewicz oraz adiunkt w Katedrze Rozwoju i Polityki Lokalnej na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego Julita Łukomska. Twórcy rankingu wzięli pod uwagę identyczne w stosunku do lat poprzednich wskaźniki, m.in. wpływy z podatków, opłat, ze sprzedaży lub dzierżaw majątku, ale również udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych z podatku dochodowego od osób prawnych. Suma dochodów została podzielona przez liczbę ludności każdej JST. Szczegóły rankingu: https://wspolnota.org.pl/fileadmin/user_upload/Nr_16_Ranking_Bogactwo_JST_2022.pdf. Zestawienie małych miast s. 43.

 

 • Ranking Najblogatsze Samorządy w 2022 r., źródło: www.wspolnota.org.pl

 

Ministerstwo Finansów - wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca 2023 rok

Ministerstwo Finansów przedstawiło wskaźniki dochodów podatkowych JST w 2023 r. dla gmin, powiatów i województw. Dla Gminy Stryków wskaźnik ten wyniósł 5 915,51 zł na jednego mieszkańca, co w skali województwa łódzkiego uplasowało nasz samorząd na 5. pozycji. Podstawą do wyliczenia  wskaźnika były dane o dochodach podatkowych za 2021 r. wg stanu na dzień 30 czerwca 2022 r. Wskaźnik służy do obliczenia wysokości części wyrównawczej subwencji ogólnej subwencji i wpłat samorządów do budżetu państwa w 2023 r. Szczegółowe informacje: https://samorzad.pap.pl/kategoria/finanse/mf-przedstawilo-wskazniki-dochodow-podatkowych-jst-w-2023-r-tabele

 

Ranking Europejskich Miast i Regionów Przyszłości 2023

Stryków już po raz trzeci z rzędu znalazł się w European Cities and Regions of the Future (Rankingu Europejskich Miast Przyszłości), prezentującym najbardziej atrakcyjne miasta w Europie pod względem inwestycji. W Rankingu Europejskich Miast Przyszłości 2023 zostało sklasyfikowanych 370 europejskich miast, w pięciu podkategoriach: potencjał gospodarczy, przyjazność dla biznesu, połączenia komunikacyjne, kapitał ludzki i styl życia oraz efektywność kosztowa. Stryków zajął 5. pozycję  w Top 10 Micro European Cities of the Future 2023 (10 Najlepszych Mikromiast Przyszłości 2023) w kategorii przyjazność dla biznesu i 8. pozycję w kategorii efektywność kosztowa.w Top 10 Micro European Cities of the Future 2023 (10 Najlepszych Mikromiast Przyszłości 2023) w kategorii efektywność kosztowa. Ranking przygotowywany jest przez fDi Intelligence (Foreign Direct Investment) należący do grupy wydawniczej The Financial Times Ltd, który zajmuje się przewidywaniem, gdzie w Europie i na świecie opłaca się długoterminowo inwestować. 

 • Logo rankingu, źródło: www.fDiIntelligence.com
 • Tabela, źródło: www.fDiIntelligence.com
 • Tabela, źródło: www.fDiIntelligence.com

 

ROK 2022

 

II Ranking Gmin Województwa Łódzkiego 2022

Gmina Stryków została liderem powiatu zgierskiego i drugim w kolejności samorządem w kategorii gmin miejsko-wiejskich w II Rankingu Gmin Województwa Łódzkiego. Ranking ma charakter niezależny, gwarantowany przez Urząd Statystyczny w Łodzi oraz Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej. Samorządy oceniano przy pomocy 16 różnych wskaźników statystycznych. Pod uwagę wzięto m.in.: dochody gminy na jednego mieszkańca, wydatki majątkowo-inwestycyjne, wydatki na oświatę, wychowanie i opiekę nad dzieckiem w wieku do lat 3, zadłużenie, udział środków przekazanych organizacjom pozarządowym, odsetek korzystających z sieci kanalizacyjnej czy pozyskiwanie środków zewnętrznych. Szczegóły metodologii: https://frdl-lodz.pl/inicjatywy-1/ranking-gmin-wojewodztwa-lodzkiego-1/metodologia-rankingu. II edycja rankingu przyniosła Gminie Stryków ocenę lepszą od poprzedniej - zarówno w skali powiatu, jak i w skali gmin kategorii miejsko-wiejskiej.
 
 • Dyplom dla Gminy Stryków w kategorii lider powiatów
 • Dyplom dla Gminy Stryków za II miejsce w kategorii gmin miejsko-wiejskich

Ranking Zamożności Samorządów 2022 - na podstawie danych Ministerstwa Finansów

Na podstawie publikowanych przez Ministerstwo Finansów wskaźników dochodów podatkowych m.in. z tytułu opłat i podatków (np. od nieruchomości, rolnego czy leśnego), a także udziału we wpływach z podatków CIT i PIT przeliczonych na jednego mieszkańca można wskazać najbogatsze i najbiedniejsze samorządy w Polsce. Wsazane dane daja podstawę do obliczenia tzw. janosikowego, czyli części dochodów, które bogatsze samorządy oddają na rzecz biedniejszych. Stryków zajął w rankingu 16. miejsce w kraju. Wskaźnik G dla Gminy Stryków wyniósł 5 503,38 zł na osobę i dotyczył on konkretnie dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych (planowanych dochodów na 2022 r., w zakresie pozostałych dochodów podatkowych - wykonanych dochodów za 2020 r.). Szczegółowe dane: https://samorzad.pap.pl/kategoria/finanse/najbogatsze-i-najbiedniejsze-gminy-w-polsce-w-2022-roku-pelna-lista-gmin,

 

Bogactwo Samorządów 2019-2021 - ranking dochodów JST

Gmina Stryków znalazła się w czołówce Rankingu Zamożności Samorządów za lata 2019–2021, opublikowanego przez Pismo Samorządu Terytorialnego "Wspólnota" w 2022 r., a przygotowanego przez zespół pod kierunkiem prof. Pawła Swianiewicza, profesora nauk ekonomicznych, dyrektora Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz kierownika Katedry Rozwoju i Polityki Lokalnej na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego. Stryków zajął w kategorii małych miast 12. miejsce. Twórcy rankingu wzięli pod uwagę dochody własne, które wpływają w ciągu roku do budżetów JST, m.in. wpływy z podatków, opłat, ze sprzedaży lub dzierżaw majątku, ale również udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych z podatku dochodowego od osób prawnych. Suma dochodów została podzielona przez liczbę ludności każdej JST. Szczegóły rankingu: https://wspolnota.org.pl/fileadmin/news/Ranking_nr_15_2022_Bogactwo_JST_2021.pdf. Zestawienie małych miast, str. 39. Komentarz Burmistrza Strykowa Witolda Kosmowskiego udzielony Redakcji  "Wspólnoty", s. 18: https://wspolnota.org.pl/fileadmin/news/Ranking_nr_15_2022_Bogactwo_JST_2021.pdf

 

 • Ranking Najbogatsze Samorządy w 2021 roku, źródło: www.wspolnota.org.pl

 

Ranking Europejskich Miast i Regionów Przyszłości 2022/2023

Stryków ponownie znalazł się w European Cities and Regions of the Future (Rankingu Europejskich Miast Przyszłości), prezentującym najbardziej atrakcyjne miasta w Europie pod względem inwestycji. W Rankingu Europejskich Miast Przyszłości 2022/2023 zostało sklasyfikowanych 356 europejskich miast, z których 14 reprezentowało Polskę. Stryków zajął miejsce w pierwszej dziesiątce europejskich mikromiast w kategorii efektywności kosztowej oraz kategorii przyjaznego nastawienia do biznesu. Ranking przygotowywany jest przez fDi Intelligence (Foreign Direct Investment) należący do grupy wydawniczej The Financial Times Ltd, który zajmuje się przewidywaniem, gdzie w Europie i na świecie opłaca się długoterminowo inwestować. 

 • Logo fDi, źródło: www.fDiIntelligence.com
 • Tabela, źródło: www.fDiIntelligence.com
 • Tabela, źródło: www.fDiIntelligence.com

 

ROK 2021

 

I Ranking Gmin Województwa Łódzkiego 2021

Gmina Stryków zajęła 3. miejsce w I Rankingu Gmin Województwa Łódzkiego w kategorii gmin miejsko-wiejskich organizowanym przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej we współpracy z Urzędem Statystycznym w Łodzi. Ranking premiował gminy ze zrównoważonym rozwojem tj. o największym potencjale w sferze gospodarczej, społecznej, środowiskowej i przestrzennej. Pod uwagę zostało wziętych 16 różnych wskaźników, m.in. dochody gminy na jednego mieszkańca, wydatki majątkowo-inwestycyjne, zadłużenie, bezrobocie oraz  pozyskiwanie środków zewnętrznych.
 
 • Dyplom za zajęcie 3. miejsca w Rankingu Gmin Województwa Łódzkiego 2021

 

Ranking Europejskich Miast Przyszłości 2020/2021

Stryków, jako drugie polskie miasto, znalazł się w European Cities and Regions of the Future 2020/21 (Rankingu Europejskich Miast Przyszłości 2020/2021), prezentującym najbardziej atrakcyjne miasta w Europie pod względem inwestycji. W ogólnej klasyfikacji wyprzedziła nas Warszawa, która uplasowała się na 6. miejscu, natomiast Stryków zajął 17. lokatę. Za Strykowem w rankingu pozostały takie miasta, jak: Oslo, Barcelona, Cambridge, Bukareszt, Sztokholm, Newbury, fińskie Espoo czy Kopenhaga. Szczegółowa klasyfikacja rankingu uwzględnia podział na pięć kategorii: potencjał gospodarczy, kapitał ludzki, efektywność kosztowa, dostępność, przyjazne nastawienie do biznesu. Wśród europejskich mikromiast Stryków zajął 2. pozycję w kategorii potencjału gospodarczego, również 2. pozycję w kategorii przyjazne nastawienie do biznesu oraz 8. pozycję w kategorii efektywności kosztowej. Ranking przygotowywany jest przez fDi Intelligence (Foreign Direct Investment) należący do grupy wydawniczej The Financial Times Ltd, który zajmuje się przewidywaniem, gdzie w Europie i na świecie opłaca się długoterminowo inwestować. 

 • Logo fDi, źródło: www.fDiIntelligence.com
 • Tabela, źródło: www.fDiIntelligence.com
 • Tabela, źródło: www.fDiIntelligence.com
 • Tabela, źródło: www.fDiIntelligence.com
 • Tabela, źródło: www.fDiIntelligence.com

 

ROK 2020

Ranking Samorządów „Rzeczpospolitej” 2020

Gmina Stryków odnotowała znaczący awans w Rankingu Samorządów „Rzeczpospolitej” - corocznym zestawieniu przygotowywanym przez redakcję dziennika „Rzeczpospolita”, którego celem jest wyłonienie najlepszych samorządów, rozwijających się w sposób zrównoważony i bezpieczny, dbając o trwałość kapitału ekonomicznego, społecznego i środowiskowego. Ze 158. miejsca w 2019 r. Gmina Stryków trafiła do ścisłej czołówki zestawienia. Na wysoką 9. pozycję Gminy Stryków w kategorii miast i gmin miejsko-wiejskich wypłynęły głównie bardzo dobre wyniki w sferze ekonomii oraz jakości życia mieszkańców. Gmina Stryków na tle 874 samorządów sklasyfikowanych w ww. kategorii uzyskała największą ilość punktów w obszarze trwałości ekonomiczno-finansowej. Pod uwagę brane tu były takie wskaźniki, jak: dynamika dochodów własnych (w tym dochodów podatkowych), pozyskane dotacje rozwojowe, poziom nadwyżki operacyjnej brutto oraz netto, dynamika wydatków inwestycyjnych, dynamika wydatków na drogi i zakres planów zagospodarowania przestrzennego. Źródłem danych, na podstawie których tworzony jest ranking, są publicznie dostępne bazy danych Główny Urząd Statystyczny i Ministerstwa Finansów oraz informacje przekazane przez władze lokalne w  spaecjalnej ankiecie.
 
 
 • Dyplom za zajęcie 9. miejsca w Rankingu Samorządów "Rzeczpospolitej" 2020

 

Ranking Finansowy Samorządu Terytorialnego w Polsce w 2020

Gmina Stryków zajęła 9. miejsce w Rankingu Finansowym Samorządu Terytorialnego za 2020 r. w kategorii gmin miejsko-wiejskich. Ranking przygotowali ekonomiści Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu we współpracy z Fundacją Instytut Studiów Wschodnich. Głównym celem rankingu było pokazanie kondycji finansowej JST w sytuacji pandemii 2020 r. Do wskaźników ekonomicznych branych pod uwagę w poprzednich edycjach dodano nakłady związane z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków pandemii. Ranking przygotowano w oparciu o dane RIO na koniec 2020 r. Ekonomiści wzięli pod lupę jak zwykle m.in. poziom wydatków inwestycyjnych gmin. Szczegółowe dane: https://www.forum-ekonomiczne.pl/wp-content/uploads/2022/06/Ranking%20Finansowy%202020.pdf
 
 
 • Ranking Finansowy Samorządu Terytorialnego 2020, źródło: www.forum-ekonomiczne.pl

Kontakt stopka

Dane adresowe

 • Stryków Herb

URZĄD MIEJSKI W STRYKOWIE

ul. Tadeusza Kościuszki 27
95-010 Stryków

 

 

 

 

      tel. +48 (42) 719 80 02
      tel. +48 (42) 719-84-03
      tel. +48 (42) 719-94-95
      fax  +48 (42) 719 81 93
      e-mail: strykow@strykow.pl

      Godziny urzędowania
      pn, wt, śr: 08:00 - 16:00
      czw: 07:00 - 16:00
      pt: 08:00 - 15:00

      Godziny pracy kasy Urzędu:
      pn, wt, śr: 08:00 - 15:00
                                                                                           czw: 07:00 - 15:00
                                                                                           pt: 08:00 - 14:00

 

 

Mapa Stryków

[obiekt mapy] Mapa Stryków