Lista poddziałów dla strony JEDNOSTKI POMOCNICZE

Treść strony JEDNOSTKI POMOCNICZE

JEDNOSTKI POMOCNICZE

Stronicowanie

 • Budowa dróg Dobra i Dobra Nowiny

  2023.10.04 - Budowa dróg Dobra i Dobra Nowiny

  W piątek 29 września br. podpisana została umowa na projekt dokumentacji technicznej budowy dróg gminnych w miejscowościach Dobra i Dobra-Nowiny, z wyłonionym w przetargu wykonawcą. Koszty zadania wyniosą 129.765 zł. Była to również okazja do omówienia wstępnych założeń projektowych, w tym celu w spotkaniu udział wzięli również przedstawiciele Sołectwa Dobra-Nowiny. 

 • GRANTY DLA SOŁECTW

  2023.07.28 - Granty dla Sołectw

  Osiem umów na przyznanie pomocy finansowej związanej z realizacją zadań własnych gminy w zakresie projektów w sołectwach, zostało podpisanych w ostatnich dniach z Samorządem Województwa Łódzkiego w ramach naboru „Sołectwo na plus” oraz naboru „Infrastruktura sołecka na plus”.W ramach przyznanej dotacji, umowy na realizację projektów podpisane zostały przez Burmistrza Strykowa Witolda Kosmowskiego oraz Sołtysów:

 • Piknik i spotkanie z Marszalkiem Województwa Łódzkiego w Kiełminie

  2023.07.25 - Piknik i spotkanie z Marszałkiem Województwa Łódzkiego w Kiełminie

  Burmistrz Strykowa Witold Kosmowski w imieniu Marszałka Województwa Łódzkiego Grzegorza Schreibera zaprasza Mieszkańców Gminy Stryków w czwartek, 27 lipca, o godz. 17:00 do OSP w Kiełminie na piknik i spotkanie „Porozmawiajmy w Łódzkiem”.
 • Informacja o oświadczeniu pięniężnym z tytułu pełnienia funkcji sołtysa

  2023.06.29 - Informacja o świadczeniu pięniężnym z tytułu pełnienia funkcji sołtysa

  1 lipca 2023 r. wchodzi w życie ustawa o świadczeniu pieniężnym z tytułu pełnienia funkcji Sołtysa (Dz. U. z 2023 r. poz. 1073). Świadczenie wypłacane będzie na podstawie wniosku złożonego w oddziale regionalnym albo placówce terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Sołtysom i byłym Sołtysom.

 • Budynek wielofunkcyjny w Lipce i świetlica w Anielinie Swędowskim

  2023.05.11 - Budynek wielofunkcyjny w Lipce i świetlica w Anielinie Swędowskim

  Burmistrz Strykowa Witold Kosmowski, w obecności Sołtys Anny Darnowskiej i Prezesa OSP Janusza Kubickiego oraz Sołtys Izabeli Górskiej, podpisał 10 maja br. umowę z wykonawcą wybranym w trybie przetargu, na realizację zadania pn. „Budowa budynku wielofunkcyjnego w Lipce oraz budowa świetlicy wiejskiej - Anielin Swędowski”. Łączna kwota zadania wyniesie 3 776 100,00 zł - w ramach złożonego przez Gminę Stryków wniosku do Polskiego Ładu zadanie otrzymało dofinansowane w kwocie 2 940 000,00 zł.

Stronicowanie

Lista poddziałów dla strony JEDNOSTKI POMOCNICZE

Kontakt stopka

Dane adresowe

 • Stryków Herb

URZĄD MIEJSKI W STRYKOWIE

ul. Tadeusza Kościuszki 27
95-010 Stryków

 

 

 

 

      tel. +48 (42) 719 80 02
      tel. +48 (42) 719-84-03
      tel. +48 (42) 719-94-95
      fax  +48 (42) 719 81 93
      e-mail: strykow@strykow.pl

      Godziny urzędowania
      pn, wt, śr: 08:00 - 16:00
      czw: 07:00 - 16:00
      pt: 08:00 - 15:00

      Godziny pracy kasy Urzędu:
      pn, wt, śr: 08:00 - 15:00
                                                                                           czw: 07:00 - 15:00
                                                                                           pt: 08:00 - 14:00

 

 

Mapa Stryków

[obiekt mapy] Mapa Stryków