Lista poddziałów dla strony OCHRONA LUDNOŚCI

Treść strony OCHRONA LUDNOŚCI

OCHRONA LUDNOŚCI

Ochrona ludności obejmuje szereg działań mających na celu ochronę życia i zdrowia ludności, dóbr kultury, ratowanie i udzielanie pomocy poszkodowanym w sytuacji wystąpienia zagrożenia naturalnego lub wywołanego działalnością człowieka. Ochrona ludności to także działalność planistyczna (opracowanie odpowiednich procedur działania w przypadku wystąpienia zagrożenia), organizacyjna (zabezpieczenie sił i środków niezbędnych do reagowania na zagrożenia) oraz szkoleniowa przygotowująca ludność cywilną do uczestnictwa w powszechnej samoobronie poprzez budowanie świadomości co do zasad postępowania w przypadku wystąpienia zdarzeń kryzysowych.

 

 

Lista poddziałów dla strony OCHRONA LUDNOŚCI

Kontakt stopka

Dane adresowe

  • Stryków Herb

URZĄD MIEJSKI W STRYKOWIE

ul. Tadeusza Kościuszki 27
95-010 Stryków

 

 

 

 

      tel. +48 (42) 719 80 02
      tel. +48 (42) 719-84-03
      tel. +48 (42) 719-94-95
      fax  +48 (42) 719 81 93
      e-mail: strykow@strykow.pl

      Godziny urzędowania
      pn, wt, śr: 08:00 - 16:00
      czw: 07:00 - 16:00
      pt: 08:00 - 15:00

      Godziny pracy kasy Urzędu:
      pn, wt, śr: 08:00 - 15:00
                                                                                           czw: 07:00 - 15:00
                                                                                           pt: 08:00 - 14:00

 

 

Mapa Stryków

[obiekt mapy] Mapa Stryków