Treść strony ALARMOWANIE I OSTRZEGANIE LUDNOŚCI

Alarmowanie i ostrzeganie ludności

Jednym z ważniejszych zadań obrony cywilnej, mającym decydujący wpływ na efektywność prowadzonej akcji ratowniczej i udzielenie pomocy poszkodowanej ludności w wypadku zagrożeń czasu pokoju i wojny, jest ostrzeganie oraz alarmowanie. Sygnały alarmowe i ostrzegawcze przekazywane są przez syreny alarmowe (niektóre syreny posiadają możliwość emitowania alarmów i komunikatów głosowych) oraz środki masowego przekazu – radio i telewizję. Wykorzystywane są także inne sposoby informowania ludności np. wiadomościami tekstowymi (SMS) poprzez sieć telefonii komórkowej, megafony oraz powiadamianie od domu do domu.

WAŻNE: Jeżeli usłyszałeś lub zobaczyłeś sygnał alarmowy, włącz lokalną stację radiową lub telewizyjną i oczekuj na komunikaty związane z zasadami dalszego postępowania.

ALARMY

Alarm o wystąpieniu zagrożenia ogłaszany jest trzyminutowym modulowanym sygnałem akustycznym. Odwoływany jest przez trzyminutowy sygnał ciągły.

OSTRZEŻENIA

Komunikaty ostrzegawcze przekazywane są w środkach masowego przekazu, gdy istnieje ryzyko wystąpienia zagrożeń.

SYGNAŁY ALARMOWE

Ogłaszanie alarmu:
» Sygnał akustyczny: Modulowany dźwięk syreny w okresie trzech minut.
» W środkach masowego przekazu: Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna: Uwaga! Uwaga! Uwaga! Ogłaszam alarm (przyczyna, rodzaj alarmu itp.)...dla...
» Wizualny sygnał alarmowy: Znak żółty w kształcie trójkąta lub w uzasadnionych przypadkach innej figury geometrycznej

Odwołanie alarmu:
»
Sygnał akustyczny: Ciągły dźwięk syreny w okresie trzech minut.
» W środkach masowego przekazu: Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna: Uwaga! Uwaga! Uwaga! Odwołuję alarm (przyczyna, rodzaj alarmu itp.) ……. dla …….

Komunikaty ostrzegawcze
Uprzedzenie o zagrożeniu skażeniami:
»
Sposób ogłoszenia komunikatu poprzez środki masowego przekazu:
Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna: Uwaga! Uwaga! Osoby znajdujące się na terenie ……. około godz. ……. min. ……. może nastąpić skażenie ……. (rodzaj skażenia) w kierunku …….
» Sposób odwołania komunikatu poprzez środki masowego przekazu:
Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna: Uwaga! Uwaga! Odwołuję uprzedzenie o zagrożeniu ……. (rodzaj skażenia) dla …….

Uprzedzenie o zagrożeniu zakażeniami:
» Sposób ogłoszenia komunikatu poprzez środki masowego przekazu: formę i treść komunikatu uprzedzenia o zagrożeniu zakażeniami ustalają organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
» Sposób odwołania komunikatu poprzez środki masowego przekazu:
Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna: Uwaga! Uwaga! Odwołuję uprzedzenie o zagrożeniu ……. (rodzaj zakażenia) dla …….

Uprzedzenie o klęskach żywiołowych i zagrożeniu środowiska:
» Sposób ogłoszenia komunikatu poprzez środki masowego przekazu:
Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna: Informacja o zagrożeniu i sposobie postępowania mieszkańców ……. (rodzaj zagrożenia, spodziewany czas wystąpienia i wytyczne dla mieszkańców)
» Sposób odwołania komunikatu poprzez środki masowego przekazu:
Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna: Uwaga! Uwaga! Odwołuję uprzedzenie o zagrożeniu ……. (rodzaj klęski) dla …….

UWAGA!
Syreny wykorzystywane także są w ćwiczeniach przeprowadzanych przez wojewodów. Informacja o takim ćwiczeniu przekazywana jest przez Burmistrza co najmniej dobę przed przeprowadzeniem ćwiczenia.

  • data: 2023-02-14

Rodzaje alarmów i sygnałów alarmowych

  • Komunikaty ostrzegawcze
  • Ogłaszanie i odwołanie alarmu

Poradnik jak postępować po ogłoszeniu sygnałów alarmowych

Syrena alarmowa - modułowany dźwięk - ogłoszenie alarmu

Syrena alarmowa - ciągły dźwięk - odwołanie alarmu

Kontakt stopka

Dane adresowe

  • Stryków Herb

URZĄD MIEJSKI W STRYKOWIE

ul. Tadeusza Kościuszki 27
95-010 Stryków

 

 

 

 

      tel. +48 (42) 719 80 02
      tel. +48 (42) 719-84-03
      tel. +48 (42) 719-94-95
      fax  +48 (42) 719 81 93
      e-mail: strykow@strykow.pl

      Godziny urzędowania
      pn, wt, śr: 08:00 - 16:00
      czw: 07:00 - 16:00
      pt: 08:00 - 15:00

      Godziny pracy kasy Urzędu:
      pn, wt, śr: 08:00 - 15:00
                                                                                           czw: 07:00 - 15:00
                                                                                           pt: 08:00 - 14:00

 

 

Mapa Stryków

[obiekt mapy] Mapa Stryków