Treść strony Dokumentacja fotograficzna realizacji projektu - Świetlica Wiejska w Woli Błędowej

 • flagi

W ramach wskazanego w audycie energetycznym wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego zostaną wykonane następujące prace:

 1. Prace przygotowawcze do docieplenia budynku takie jak demontaż rur spustowych i rynien, demontaż obróbek blacharskich – parapetów, demontaż instalacji odgromowej, demontaż opaski z kostki kamiennej wokół budynku.
 2. Ocieplenie ścian zewnętrznych styropianem gr. 16 cm (λ = 0,038 W/m×K), metodą lekka mokrą wraz z dociepleniem ościeży okiennych i drzwiowych styropianem gr. 3 cm (λ = 0,038 W/m×K).
 3. Ocieplenie cokołu polistyrenem ekstrudowanym XPS gr. 14 cm.
 4. Ocieplenie stropu wełną mineralną  gr. 24 cm (λ = 0,040 W/m×K).
 5. Wymiana starych drzwi zewnętrznych na nowe o współczynniku przenikania ciepła U = 1,5 W/(m2×K).
 6. Ocieplenie podłogi na gruncie styropianem gr. 10 cm (λ = 0,038 W/m×K).
 7. Prace towarzyszące dociepleniu budynku takie jak montaż rur spustowych i rynien, montaż obróbek blacharskich – parapetów, montaż instalacji odgromowej, montaż opaski z kostki kamiennej wokół budynku.
 8. Likwidacja kaflowych i stalowych, pomieszczeniowych piecy węglowych i zastąpienie ich przez klimakonwektory, pompy ciepła typu powietrze – powietrze z regulatorami temperaturowo – czasowymi.
 9. Wymiana pojemnościowych podgrzewaczy c.w.u. na nowe o wyższej sprawności.
 10. Modernizacja oświetlenia wewnętrznego w obiekcie z wykorzystaniem opraw ze źródłami LED.
 11. Prace ogólnobudowlane niezwiązane z termomodernizacją budynku takie jak modernizacja instalacji elektrycznej w budynku, montaż drzwi wewnętrznych, wydzielenie pomieszczeń łazienek, licowanie ścian płytkami, montaż schodów wewnętrznych i zewnętrznych, montaż elementów wykończeniowych typu siding, wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynku – KOSZTY NIEKWALIFIKOWALNE.
 • Budynek Świetlicy Wiejskiej w Woli Błędowej przed termomodernizacją
  Budynek Świetlicy Wiejskiej w Woli Błędowej przed termomodernizacją
 • Budynek Świetlicy Wiejskiej w Woli Błędowej przed termomodernizacją
  Budynek Świetlicy Wiejskiej w Woli Błędowej przed termomodernizacją
 • Budynek Świetlicy Wiejskiej w Woli Błędowej przed termomodernizacją
  Budynek Świetlicy Wiejskiej w Woli Błędowej przed termomodernizacją
 • Budynek Świetlicy Wiejskiej w Woli Błędowej przed termomodernizacją
  Budynek Świetlicy Wiejskiej w Woli Błędowej przed termomodernizacją
 • Budynek Świetlicy Wiejskiej w Woli Błędowej w trakcie termomodernizacji
  Budynek Świetlicy Wiejskiej w Woli Błędowej w trakcie termomodernizacji
 • Budynek Świetlicy Wiejskiej w Woli Błędowej w trakcie termomodernizacji
  Budynek Świetlicy Wiejskiej w Woli Błędowej w trakcie termomodernizacji
 • Budynek Świetlicy Wiejskiej w Woli Błędowej w trakcie termomodernizacji
  Budynek Świetlicy Wiejskiej w Woli Błędowej w trakcie termomodernizacji
 • Budynek Świetlicy Wiejskiej w Woli Błędowej w trakcie termomodernizacji
  Budynek Świetlicy Wiejskiej w Woli Błędowej w trakcie termomodernizacji
 • Budynek Świetlicy Wiejskiej w Woli Błędowej w trakcie termomodernizacji
  Budynek Świetlicy Wiejskiej w Woli Błędowej w trakcie termomodernizacji
 • Budynek Świetlicy Wiejskiej w Woli Błędowej w trakcie termomodernizacji
  Budynek Świetlicy Wiejskiej w Woli Błędowej w trakcie termomodernizacji
 • Budynek Świetlicy Wiejskiej w Woli Błędowej w trakcie termomodernizacji
  Budynek Świetlicy Wiejskiej w Woli Błędowej w trakcie termomodernizacji
 • Budynek Świetlicy Wiejskiej w Woli Błędowej w trakcie termomodernizacji
  Budynek Świetlicy Wiejskiej w Woli Błędowej w trakcie termomodernizacji
 • Budynek Świetlicy Wiejskiej w Woli Błędowej w trakcie termomodernizacji
  Budynek Świetlicy Wiejskiej w Woli Błędowej w trakcie termomodernizacji
 • Budynek Świetlicy Wiejskiej w Woli Błędowej w trakcie termomodernizacji
  Budynek Świetlicy Wiejskiej w Woli Błędowej w trakcie termomodernizacji
 • Budynek Świetlicy Wiejskiej w Woli Błędowej w trakcie termomodernizacji
  Budynek Świetlicy Wiejskiej w Woli Błędowej w trakcie termomodernizacji
 • Budynek Świetlicy Wiejskiej w Woli Błędowej w trakcie termomodernizacji
  Budynek Świetlicy Wiejskiej w Woli Błędowej w trakcie termomodernizacji
 • Budynek Świetlicy Wiejskiej w Woli Błędowej w trakcie termomodernizacji
  Budynek Świetlicy Wiejskiej w Woli Błędowej w trakcie termomodernizacji
 • Budynek Świetlicy Wiejskiej w Woli Błędowej w trakcie termomodernizacji
  Budynek Świetlicy Wiejskiej w Woli Błędowej w trakcie termomodernizacji
 • Budynek Świetlicy Wiejskiej w Woli Błędowej w trakcie termomodernizacji
  Budynek Świetlicy Wiejskiej w Woli Błędowej w trakcie termomodernizacji
 • Budynek Świetlicy Wiejskiej w Woli Błędowej w trakcie termomodernizacji
  Budynek Świetlicy Wiejskiej w Woli Błędowej w trakcie termomodernizacji
 • Budynek Świetlicy Wiejskiej w Woli Błędowej w trakcie termomodernizacji
  Budynek Świetlicy Wiejskiej w Woli Błędowej w trakcie termomodernizacji
 • Budynek Świetlicy Wiejskiej w Woli Błędowej w trakcie termomodernizacji
  Budynek Świetlicy Wiejskiej w Woli Błędowej w trakcie termomodernizacji
 • Budynek Świetlicy Wiejskiej w Woli Błędowej w trakcie termomodernizacji
  Budynek Świetlicy Wiejskiej w Woli Błędowej w trakcie termomodernizacji
 • Budynek Świetlicy Wiejskiej w Woli Błędowej w trakcie termomodernizacji
  Budynek Świetlicy Wiejskiej w Woli Błędowej w trakcie termomodernizacji
 • Budynek Świetlicy Wiejskiej w Woli Błędowej w trakcie termomodernizacji
  Budynek Świetlicy Wiejskiej w Woli Błędowej w trakcie termomodernizacji
 • Budynek Świetlicy Wiejskiej w Woli Błędowej w trakcie termomodernizacji
  Budynek Świetlicy Wiejskiej w Woli Błędowej w trakcie termomodernizacji
 • Budynek Świetlicy Wiejskiej w Woli Błędowej w trakcie termomodernizacji
  Budynek Świetlicy Wiejskiej w Woli Błędowej w trakcie termomodernizacji
 • Budynek Świetlicy Wiejskiej w Woli Błędowej w trakcie termomodernizacji
  Budynek Świetlicy Wiejskiej w Woli Błędowej w trakcie termomodernizacji
 • Budynek Świetlicy Wiejskiej w Woli Błędowej po termomodernizacji
  Budynek Świetlicy Wiejskiej w Woli Błędowej po termomodernizacji
 • Budynek Świetlicy Wiejskiej w Woli Błędowej po termomodernizacji
  Budynek Świetlicy Wiejskiej w Woli Błędowej po termomodernizacji
 • Budynek Świetlicy Wiejskiej w Woli Błędowej po termomodernizacji
  Budynek Świetlicy Wiejskiej w Woli Błędowej po termomodernizacji
 • Budynek Świetlicy Wiejskiej w Woli Błędowej po termomodernizacji
  Budynek Świetlicy Wiejskiej w Woli Błędowej po termomodernizacji

Kontakt stopka

Dane adresowe

 • Stryków Herb

URZĄD MIEJSKI W STRYKOWIE

ul. Tadeusza Kościuszki 27
95-010 Stryków

 

 

 

 

      tel. +48 (42) 719 80 02
      tel. +48 (42) 719-84-03
      tel. +48 (42) 719-94-95
      fax  +48 (42) 719 81 93
      e-mail: strykow@strykow.pl

      Godziny urzędowania
      pn, wt, śr: 08:00 - 16:00
      czw: 07:00 - 16:00
      pt: 08:00 - 15:00

      Godziny pracy kasy Urzędu:
      pn, wt, śr: 08:00 - 15:00
                                                                                           czw: 07:00 - 15:00
                                                                                           pt: 08:00 - 14:00

 

 

Mapa Stryków

[obiekt mapy] Mapa Stryków