Lista poddziałów dla strony PROJEKTY - ŚRODKI UE I KRAJOWE

Treść strony PROJEKTY - ŚRODKI UE I KRAJOWE

ŚRODKI ZEWNĘTRZNE POZYSKANE W LATACH 2019-2024

Gmina Stryków w latach 2019 – 2024 aktywnie uczestniczy w pozyskiwaniu środków zewnętrznych zarówno w ramach UE, jak i krajowych. Łącznie w tej kadencji złożyliśmy 73 wnioski, w tym 56 wniosków uzyskało akceptację i przyznane dofinansowanie dla Gminy Stryków łącznie na rekordową kwotę 153.097.288,01 zł. Duża część wnioskowanych zadań została już zrealizowana lub jest na różnych etapach wdrażania. Ponadto 3 wnioski czekają na rozpatrzenie, w tym 2 ze środków UE na nowy okres programowania. Poniżej szczegółowe zestawienie kwot i źródeł pozyskanych dofinansowań zewnętrznych w latach 2019-2024: 

FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŁÓDZKIEGO 2021-2027

  1. luty 2024 rok - w ramach Działania FELD.06.04 Kultura i turystyka złożony został wniosek na realizację zadania pn. „Budowa Centrum Rozwoju Strykowa – budowa domu kultury wraz z infrastrukturą towarzyszącą”. Kwota wnioskowanego dofinansowania to 18.334.606,49 zł. Wniosek oczekuje na rozpatrzenie.
  2. grudzień 2023 rok - w ramach Działania FELD.06.01 Infrastruktura edukacyjna złożony został wniosek na realizację zadania pn. „Budowa Centrum Rozwoju Strykowa – budowa przedszkola wraz z infrastrukturą towarzyszącą”. Kwota wnioskowanego dofinansowania to 17.810.611 zł. Wniosek oczekuje na rozpatrzenie. 

PROGRAM RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD

W ramach naborów realizowanych z rządowego programu Polski Ład, Gmina Stryków złożyła 17 wniosków, z czego na 8 wnioskowanych zadań pozyskaliśmy dofinansowanie na łączną kwotę prawie 130 mln zł (129.400.527 zł).

PROGRAMY DOTACYJNE Z MINISTERSTWA SPORTU I TURYSTYKI

W ramach naboru prowadzonego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej złożone zostały 3 wnioski i wszystkie otrzymały dofinansowania na łączną kwotę 4.722.100 zł.

WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA i GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI

Złożyliśmy 3 wnioski na dofinansowanie zadań inwestycyjnych do WFOŚiGW w Łodzi, w ramach których otrzymaliśmy dofinansowanie w ramach obowiązujących form tj. dotacjo-pożyczki, na łączną kwotę 7 486 551 zł.

URZĄD WOJEWÓDZKI W ŁODZI – programy na drogi lokalne

W ramach naborów realizowanych przez Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi – w kategorii dróg lokalnych, Gmina Stryków złożyła 6 wniosków, z czego na 5 wnioskowanych zadań pozyskaliśmy dofinansowanie, które dodatkowo zasiliło budżet gminy na łączną kwotę 5.872.097 zł.

URZĄD WOJEWÓDZKI W ŁODZI - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

W latach 2020-2021 ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zostały dofinansowane realizowane w tym czasie przez Gminę Stryków zadania m.in.: przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wyskoki, budowa kanalizacji sanitarnej w Swędowie, montaż dwóch wiat przystankowych w m. Sosnowiec i Bratoszewice, przebudowa parkingów wraz z drogą dojazdową w Strykowie przy ul. Kościuszki, III etap budowy drogi wraz z infrastrukturą techniczną i towarzyszącą - ul. Słoneczna i Akacjowa w Strykowie, budowa świetlicy wiejskiej w Anielinie czy też rozbudowa świetlicy wiejskiej - Smolicach. Kwota otrzymanego dofinansowania to 2.501.625 zł.

SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO – drogi dojazdowe do pól

W ramach naborów realizowanych przez Urząd Marszałkowski w Łodzi – w kategorii modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych, Gmina Stryków złożyła 5 wniosków i na wszystkie wnioskowane zadania pozyskaliśmy dofinansowanie, które dodatkowo zasiliło budżet gminy na łączną kwotę 825.605,63 zł.

PO INRASTRUKTURA i ŚRODOWISKO 2014-2020 - Oś priorytetowa III. Działanie 3.1

W 2022 roku w ramach naborów ze środków UE złożyliśmy wniosek do Ministerstwa Infrastruktury na zadanie pn. „Budowa podwyższonego przejścia dla pieszych na ul. Brzezińskiej w Strykowie oraz doposażenie placówek oświatowych z terenu Gminy Stryków w narzędzia edukacyjne”. W ramach zadania zleciliśmy budowę podwyższonego przejścia na ul. Brzezińskiej w Strykowie, a także zakupiliśmy mobilne miasteczka rowerowe oraz mobilne miasteczka ruchu drogowego dla uczniów 6 gminnych szkół podstawowych. Łączna wartość całego zadania wyniosła 352.998,25 zł, a uzyskane dofinansowanie 244.339,23 zł.

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020

W latach 2019-2023 w ramach naborów ze środków UE organizowanych przez Urząd Marszałkowski w Łodzi złożyliśmy 2 wnioski i na oba wnioskowane zadania pozyskaliśmy dofinansowanie, które dodatkowo zasiliło budżet gminy na łączną kwo989.982,82 zł.

PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH na lata 2014-2020

W latach 2019-2022 w ramach naborów ze środków UE organizowanych przez Urząd Marszałkowski w Łodzi złożyliśmy 6 wniosków, na wszystkie wnioskowane zadania pozyskaliśmy dofinansowanie, które dodatkowo zasiliło budżet gminy na łączną kwotę 680.105,92 zł.

DOFINANSOWANIE Z BUDŻETU SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

W latach 2021-2023 w ramach naborów organizowanych przez Urząd Marszałkowski WŁ, Gmina Stryków złożyła 5 wniosków w różnych programach, z czego 2 otrzymały dofinansowanie w łącznej kwocie 125.836,41 zł, a 1 oczekuje na rozpatrzenie.

BUDŻET SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO – GRANTY SOŁECKIE

W latach 2019-2023 w ramach naborów organizowanych przez Urząd Marszałkowski WŁ złożyliśmy przy aktywnej współpracy przedstawicieli sołectw 23 wnioski grantowe, z czego 21 zadań sołeckich otrzymało dofinansowanie na łączną kwotę 248.518 zł.

Zapraszamy po szczegóły dotyczące pozyskanych środków zewnętrznych do poszczególnych zakładek na stronach internetowych:

FUNDUSZE KRAJOWE

FUNDUSZE UNIJNE

  • Projekty unijne i krajowe

Lista poddziałów dla strony PROJEKTY - ŚRODKI UE I KRAJOWE

Kontakt stopka

Dane adresowe

  • Stryków Herb

URZĄD MIEJSKI W STRYKOWIE

ul. Tadeusza Kościuszki 27
95-010 Stryków

 

 

 

 

      tel. +48 (42) 719 80 02
      tel. +48 (42) 719-84-03
      tel. +48 (42) 719-94-95
      fax  +48 (42) 719 81 93
      e-mail: strykow@strykow.pl

      Godziny urzędowania
      pn, wt, śr: 08:00 - 16:00
      czw: 07:00 - 16:00
      pt: 08:00 - 15:00

      Godziny pracy kasy Urzędu:
      pn, wt, śr: 08:00 - 15:00
                                                                                           czw: 07:00 - 15:00
                                                                                           pt: 08:00 - 14:00

 

 

Mapa Stryków

[obiekt mapy] Mapa Stryków