Treść strony Dokumentacja fotograficzna realizacji projektu - Świetlica Wiejska we Wrzasku

 • flagi

W ramach wskazanego w audycie energetycznym wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego zostaną wykonane następujące prace:

 1. Prace przygotowawcze do docieplenia budynku takie jak demontaż rur spustowych i rynien, demontaż instalacji odgromowej, demontaż osprzętu elektrycznego i teleinformatycznego, zewnętrznych jednostek klimatyzacyjnych i chłodniczych, demontaż elementów konstrukcyjnych dachu, demontaż opaski z kostki kamiennej wokół budynku, demontaż pokrycia dachowego.
 2. Wymiana starych drzwi zewnętrznych na nowe o współczynniku przenikania ciepła U = 1,5 W/(m2×K).
 3. Wymiana starych okien zewnętrznych poddasza na nowe o współczynniku przenikania ciepła U = 1,6 W/(m2×K) wraz ze zmianą powierzchni okien.
 4. Ocieplenie ścian zewnętrznych styropianem gr. 16 cm (λ = 0,038 W/m×K), metodą lekka mokrą wraz z dociepleniem ościeży okiennych i drzwiowych styropianem gr. 3 cm (λ = 0,038 W/m×K).
 5. Ocieplenie ścian szkieletowych styropianem gr. 18 cm (λ = 0,038 W/m×K).
 6. Ocieplenie cokołu polistyrenem ekstrudowanym XPS gr. 14 cm.
 7. Ocieplenie dachu wełną mineralną  gr. 22 cm (λ = 0,040 W/m×K), ułożoną w połaci dachu wraz z wykonaniem paroizolacji i wymianą pokrycia dachu.
 8. Ocieplenie podłóg na gruncie w salach spotkań styropianem gr. 5 cm (λ = 0,036 W/m×K).
 9. Prace towarzyszące dociepleniu budynku takie jak montaż rur spustowych i rynien, montaż instalacji odgromowej, montaż osprzętu elektrycznego i teleinformatycznego, zewnętrznych jednostek klimatyzacyjnych i chłodniczych, montaż elementów konstrukcyjnych dachu, montaż pokrycia dachowego, wykonanie obróbek blacharskich, montaż podsufitki wykończeniowej, remont kominów, odtworzenie opaski z kostki kamiennej wokół budynku
 10. Modernizacja oświetlenia wewnętrznego w obiekcie z wykorzystaniem opraw ze źródłami LED.
 11. Prace ogólnobudowlane niezwiązane z termomodernizacją budynku takie jak wykonanie zadaszenia nad wejściem, wywóz i utylizacja azbestowego pokrycia dachowego, wywóz gruzu, remont schodów na poddasze, licowanie ścian pomieszczeń wewnętrznych płytkami z kamieni sztucznych, wydzielenie ściany wewnętrznej na poddaszu użytkowym, montaż schodów wewnętrznych, malowanie powierzchni wewnętrznych – KOSZTY NIEKWALIFIKOWALNE.
 • Budynek Świetlicy Wiejskiej we Wrzasku przed termomodernizacją
  Budynek Świetlicy Wiejskiej we Wrzasku przed termomodernizacją
 • Budynek Świetlicy Wiejskiej we Wrzasku przed termomodernizacją
  Budynek Świetlicy Wiejskiej we Wrzasku przed termomodernizacją
 • Budynek Świetlicy Wiejskiej we Wrzasku przed termomodernizacją
  Budynek Świetlicy Wiejskiej we Wrzasku przed termomodernizacją
 • Budynek Świetlicy Wiejskiej we Wrzasku przed termomodernizacją
  Budynek Świetlicy Wiejskiej we Wrzasku przed termomodernizacją
 • Budynek Świetlicy Wiejskiej we Wrzasku przed termomodernizacją
  Budynek Świetlicy Wiejskiej we Wrzasku przed termomodernizacją
 • Budynek Świetlicy Wiejskiej we Wrzasku przed termomodernizacją
  Budynek Świetlicy Wiejskiej we Wrzasku przed termomodernizacją
 • Budynek Świetlicy Wiejskiej we Wrzasku przed termomodernizacją
  Budynek Świetlicy Wiejskiej we Wrzasku przed termomodernizacją
 • Budynek Świetlicy Wiejskiej we Wrzasku przed termomodernizacją
  Budynek Świetlicy Wiejskiej we Wrzasku przed termomodernizacją
 • Budynek Świetlicy Wiejskiej we Wrzasku w trakcie termomodernizacji
  Budynek Świetlicy Wiejskiej we Wrzasku w trakcie termomodernizacji
 • Budynek Świetlicy Wiejskiej we Wrzasku w trakcie termomodernizacji
  Budynek Świetlicy Wiejskiej we Wrzasku w trakcie termomodernizacji
 • Budynek Świetlicy Wiejskiej we Wrzasku w trakcie termomodernizacji
  Budynek Świetlicy Wiejskiej we Wrzasku w trakcie termomodernizacji
 • Budynek Świetlicy Wiejskiej we Wrzasku w trakcie termomodernizacji
  Budynek Świetlicy Wiejskiej we Wrzasku w trakcie termomodernizacji
 • Budynek Świetlicy Wiejskiej we Wrzasku w trakcie termomodernizacji
  Budynek Świetlicy Wiejskiej we Wrzasku w trakcie termomodernizacji
 • Budynek Świetlicy Wiejskiej we Wrzasku w trakcie termomodernizacji
  Budynek Świetlicy Wiejskiej we Wrzasku w trakcie termomodernizacji
 • Budynek Świetlicy Wiejskiej we Wrzasku w trakcie termomodernizacji
  Budynek Świetlicy Wiejskiej we Wrzasku w trakcie termomodernizacji
 • Budynek Świetlicy Wiejskiej we Wrzasku w trakcie termomodernizacji
  Budynek Świetlicy Wiejskiej we Wrzasku w trakcie termomodernizacji
 • Budynek Świetlicy Wiejskiej we Wrzasku w trakcie termomodernizacji
  Budynek Świetlicy Wiejskiej we Wrzasku w trakcie termomodernizacji
 • Budynek Świetlicy Wiejskiej we Wrzasku w trakcie termomodernizacji
  Budynek Świetlicy Wiejskiej we Wrzasku w trakcie termomodernizacji
 • Budynek Świetlicy Wiejskiej we Wrzasku w trakcie termomodernizacji
  Budynek Świetlicy Wiejskiej we Wrzasku w trakcie termomodernizacji
 • Budynek Świetlicy Wiejskiej we Wrzasku w trakcie termomodernizacji
  Budynek Świetlicy Wiejskiej we Wrzasku w trakcie termomodernizacji
 • Budynek Świetlicy Wiejskiej we Wrzasku w trakcie termomodernizacji
  Budynek Świetlicy Wiejskiej we Wrzasku w trakcie termomodernizacji
 • Budynek Świetlicy Wiejskiej we Wrzasku w trakcie termomodernizacji
  Budynek Świetlicy Wiejskiej we Wrzasku w trakcie termomodernizacji
 • Budynek Świetlicy Wiejskiej we Wrzasku w trakcie termomodernizacji
  Budynek Świetlicy Wiejskiej we Wrzasku w trakcie termomodernizacji
 • Budynek Świetlicy Wiejskiej we Wrzasku w trakcie termomodernizacji
  Budynek Świetlicy Wiejskiej we Wrzasku w trakcie termomodernizacji
 • Budynek Świetlicy Wiejskiej we Wrzasku w trakcie termomodernizacji
  Budynek Świetlicy Wiejskiej we Wrzasku w trakcie termomodernizacji
 • Budynek Świetlicy Wiejskiej we Wrzasku w trakcie termomodernizacji
  Budynek Świetlicy Wiejskiej we Wrzasku w trakcie termomodernizacji
 • Budynek Świetlicy Wiejskiej we Wrzasku w trakcie termomodernizacji
  Budynek Świetlicy Wiejskiej we Wrzasku w trakcie termomodernizacji
 • Budynek Świetlicy Wiejskiej we Wrzasku w trakcie termomodernizacji
  Budynek Świetlicy Wiejskiej we Wrzasku w trakcie termomodernizacji
 • Budynek Świetlicy Wiejskiej we Wrzasku w trakcie termomodernizacji
  Budynek Świetlicy Wiejskiej we Wrzasku w trakcie termomodernizacji
 • Budynek Świetlicy Wiejskiej we Wrzasku w trakcie termomodernizacji
  Budynek Świetlicy Wiejskiej we Wrzasku w trakcie termomodernizacji
 • Budynek Świetlicy Wiejskiej we Wrzasku w trakcie termomodernizacji
  Budynek Świetlicy Wiejskiej we Wrzasku w trakcie termomodernizacji
 • Budynek Świetlicy Wiejskiej we Wrzasku w trakcie termomodernizacji
  Budynek Świetlicy Wiejskiej we Wrzasku w trakcie termomodernizacji
 • Budynek Świetlicy Wiejskiej we Wrzasku w trakcie termomodernizacji
  Budynek Świetlicy Wiejskiej we Wrzasku w trakcie termomodernizacji
 • Budynek Świetlicy Wiejskiej we Wrzasku w trakcie termomodernizacji
  Budynek Świetlicy Wiejskiej we Wrzasku w trakcie termomodernizacji
 • Budynek Świetlicy Wiejskiej we Wrzasku w trakcie termomodernizacji
  Budynek Świetlicy Wiejskiej we Wrzasku w trakcie termomodernizacji
 • Budynek świetlicy wiejskiej we Wrzasku po termomodernizacji
  Budynek świetlicy wiejskiej we Wrzasku po termomodernizacji
 • Budynek świetlicy wiejskiej we Wrzasku po termomodernizacji
  Budynek świetlicy wiejskiej we Wrzasku po termomodernizacji
 • Budynek świetlicy wiejskiej we Wrzasku po termomodernizacji
  Budynek świetlicy wiejskiej we Wrzasku po termomodernizacji
 • Budynek świetlicy wiejskiej we Wrzasku po termomodernizacji
  Budynek świetlicy wiejskiej we Wrzasku po termomodernizacji
 • Budynek świetlicy wiejskiej we Wrzasku po termomodernizacji
  Budynek świetlicy wiejskiej we Wrzasku po termomodernizacji
 • Budynek świetlicy wiejskiej we Wrzasku po termomodernizacji
  Budynek świetlicy wiejskiej we Wrzasku po termomodernizacji
 • Budynek świetlicy wiejskiej we Wrzasku po termomodernizacji
  Budynek świetlicy wiejskiej we Wrzasku po termomodernizacji
 • Budynek świetlicy wiejskiej we Wrzasku po termomodernizacji
 • Budynek świetlicy wiejskiej we Wrzasku po termomodernizacji
  Budynek świetlicy wiejskiej we Wrzasku po termomodernizacji
 • Budynek świetlicy wiejskiej we Wrzasku po termomodernizacji
  Budynek świetlicy wiejskiej we Wrzasku po termomodernizacji
 • Budynek świetlicy wiejskiej we Wrzasku po termomodernizacji
  Budynek świetlicy wiejskiej we Wrzasku po termomodernizacji
 • Budynek świetlicy wiejskiej we Wrzasku po termomodernizacji
  Budynek świetlicy wiejskiej we Wrzasku po termomodernizacji

Kontakt stopka

Dane adresowe

 • Stryków Herb

URZĄD MIEJSKI W STRYKOWIE

ul. Tadeusza Kościuszki 27
95-010 Stryków

 

 

 

 

      tel. +48 (42) 719 80 02
      tel. +48 (42) 719-84-03
      tel. +48 (42) 719-94-95
      fax  +48 (42) 719 81 93
      e-mail: strykow@strykow.pl

      Godziny urzędowania
      pn, wt, śr: 08:00 - 16:00
      czw: 07:00 - 16:00
      pt: 08:00 - 15:00

      Godziny pracy kasy Urzędu:
      pn, wt, śr: 08:00 - 15:00
                                                                                           czw: 07:00 - 15:00
                                                                                           pt: 08:00 - 14:00

 

 

Mapa Stryków

[obiekt mapy] Mapa Stryków