Treść strony Dokumentacja fotograficzna realizacji projektu - Świetlica wiejska w Bratoszewicach

 • Loga projektów Unijnych

W ramach wskazanego w audycie energetycznym wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego zostały wykonane w roku 2018 następujące prace:

 1. Prace przygotowawcze do docieplenia budynku takie jak demontaż instalacji odgromowej, instalacji elektrycznej, obróbek blacharskich, opaski wokół budynku.
 2. Ocieplenie ścian zewnętrznych styropianem gr. 14 cm (λ = 0,040 W/m×K), metodą lekka mokrą wraz z dociepleniem ścian fundamentowych polistyrenem ekstrudowanym XPS o grubości 10 cm (λ = 0,040 W/m×K).
 3. Ocieplenie stropodachu dachowymi płytami styropianowymi laminowanymi papą (λ = 0,038 W/m×K) o grubości 16 cm umocowanymi na powierzchni stropodachu wraz z wykonaniem nowego pokrycia z papy termozgrzewalnej.
 4. Prace towarzyszące dociepleniu budynku takie jak wykonanie instalacji odgromowej, instalacji elektrycznej, obróbek blacharskich, opaski wokół budynku.
 5. Modernizacja systemu grzewczego obiektu poprzez wykonanie nowej instalacji c.o. z oddzielnym obiegiem dla mieszkania, opomiarowanej, wyposażonej w przygrzejnikowe elektroniczne zawory termostatyczne umożliwiające stosowanie obniżenia temperatury w poszczególnych pomieszczeniach zgodnie z ich dobowym i tygodniowym wykorzystaniem. Instalacja ponadto powinna zostać wyposażona w zawory różnicy ciśnień na poszczególnych obiegach oraz zawór mieszający na wejściu czynnika grzewczego do obiektu.
 6. Modernizacja oświetlenia wewnętrznego w obiekcie z wykorzystaniem opraw ze źródłami LED.
 • Budynek świetlicy wiejskiej w Bratoszewicach przed termomodernizacją
  Budynek świetlicy wiejskiej w Bratoszewicach przed termomodernizacją
 • Budynek świetlicy wiejskiej w Bratoszewicach przed termomodernizacją
  Budynek świetlicy wiejskiej w Bratoszewicach przed termomodernizacją
 • Budynek świetlicy wiejskiej w Bratoszewicach przed termomodernizacją
  Budynek świetlicy wiejskiej w Bratoszewicach przed termomodernizacją
 • Budynek świetlicy wiejskiej w Bratoszewicach przed termomodernizacją
  Budynek świetlicy wiejskiej w Bratoszewicach przed termomodernizacją
 • Budynek świetlicy wiejskiej w Bratoszewicach w trakcie termomodernizacji
  Budynek świetlicy wiejskiej w Bratoszewicach w trakcie termomodernizacji
 • Budynek świetlicy wiejskiej w Bratoszewicach w trakcie termomodernizacji
  Budynek świetlicy wiejskiej w Bratoszewicach w trakcie termomodernizacji
 • Budynek świetlicy wiejskiej w Bratoszewicach w trakcie termomodernizacji
  Budynek świetlicy wiejskiej w Bratoszewicach w trakcie termomodernizacji
 • Budynek świetlicy wiejskiej w Bratoszewicach w trakcie termomodernizacji
  Budynek świetlicy wiejskiej w Bratoszewicach w trakcie termomodernizacji
 • Budynek świetlicy wiejskiej w Bratoszewicach w trakcie termomodernizacji
  Budynek świetlicy wiejskiej w Bratoszewicach w trakcie termomodernizacji
 • Budynek świetlicy wiejskiej w Bratoszewicach w trakcie termomodernizacji
  Budynek świetlicy wiejskiej w Bratoszewicach w trakcie termomodernizacji
 • Budynek świetlicy wiejskiej w Bratoszewicach w trakcie termomodernizacji
  Budynek świetlicy wiejskiej w Bratoszewicach w trakcie termomodernizacji
 • Budynek świetlicy wiejskiej w Bratoszewicach w trakcie termomodernizacji
  Budynek świetlicy wiejskiej w Bratoszewicach w trakcie termomodernizacji
 • Budynek świetlicy wiejskiej w Bratoszewicach w trakcie termomodernizacji
 • Budynek świetlicy wiejskiej w Bratoszewicach w trakcie termomodernizacji
 • Budynek świetlicy wiejskiej w Bratoszewicach w trakcie termomodernizacji
 • Budynek świetlicy wiejskiej w Bratoszewicach w trakcie termomodernizacji
 • Budynek świetlicy wiejskiej w Bratoszewicach w trakcie termomodernizacji
  Budynek świetlicy wiejskiej w Bratoszewicach w trakcie termomodernizacji
 • Budynek świetlicy wiejskiej w Bratoszewicach w trakcie termomodernizacji
  Budynek świetlicy wiejskiej w Bratoszewicach w trakcie termomodernizacji
 • Budynek świetlicy wiejskiej w Bratoszewicach w trakcie termomodernizacji
  Budynek świetlicy wiejskiej w Bratoszewicach w trakcie termomodernizacji
 • Budynek świetlicy wiejskiej w Bratoszewicach w trakcie termomodernizacji
  Budynek świetlicy wiejskiej w Bratoszewicach w trakcie termomodernizacji
 • Budynek świetlicy wiejskiej w Bratoszewicach w trakcie termomodernizacji
  Budynek świetlicy wiejskiej w Bratoszewicach w trakcie termomodernizacji
 • Budynek świetlicy wiejskiej w Bratoszewicach w trakcie termomodernizacji
  Budynek świetlicy wiejskiej w Bratoszewicach w trakcie termomodernizacji
 • Budynek świetlicy wiejskiej w Bratoszewicach w trakcie termomodernizacji
  Budynek świetlicy wiejskiej w Bratoszewicach w trakcie termomodernizacji
 • Budynek świetlicy wiejskiej w Bratoszewicach w trakcie termomodernizacji
  Budynek świetlicy wiejskiej w Bratoszewicach w trakcie termomodernizacji
 • Budynek świetlicy wiejskiej w Bratoszewicach w trakcie termomodernizacji
  Budynek świetlicy wiejskiej w Bratoszewicach w trakcie termomodernizacji
 • Budynek świetlicy wiejskiej w Bratoszewicach w trakcie termomodernizacji
  Budynek świetlicy wiejskiej w Bratoszewicach w trakcie termomodernizacji
 • Budynek świetlicy wiejskiej w Bratoszewicach w trakcie termomodernizacji
  Budynek świetlicy wiejskiej w Bratoszewicach w trakcie termomodernizacji
 • Budynek świetlicy wiejskiej w Bratoszewicach w trakcie termomodernizacji
  Budynek świetlicy wiejskiej w Bratoszewicach w trakcie termomodernizacji
 • Budynek świetlicy wiejskiej w Bratoszewicach w trakcie termomodernizacji
  Budynek świetlicy wiejskiej w Bratoszewicach w trakcie termomodernizacji
 • Budynek świetlicy wiejskiej w Bratoszewicach w trakcie termomodernizacji
  Budynek świetlicy wiejskiej w Bratoszewicach w trakcie termomodernizacji
 • Budynek świetlicy wiejskiej w Bratoszewicach w trakcie termomodernizacji
  Budynek świetlicy wiejskiej w Bratoszewicach w trakcie termomodernizacji
 • Budynek świetlicy wiejskiej w Bratoszewicach w trakcie termomodernizacji
  Budynek świetlicy wiejskiej w Bratoszewicach w trakcie termomodernizacji
 • Budynek świetlicy wiejskiej w Bratoszewicach w trakcie termomodernizacji
  Budynek świetlicy wiejskiej w Bratoszewicach w trakcie termomodernizacji
 • Budynek świetlicy wiejskiej w Bratoszewicach w trakcie termomodernizacji
  Budynek świetlicy wiejskiej w Bratoszewicach w trakcie termomodernizacji
 • Budynek świetlicy wiejskiej w Bratoszewicach w trakcie termomodernizacji
  Budynek świetlicy wiejskiej w Bratoszewicach w trakcie termomodernizacji
 • Budynek świetlicy wiejskiej w Bratoszewicach w trakcie termomodernizacji
  Budynek świetlicy wiejskiej w Bratoszewicach w trakcie termomodernizacji
 • Budynek świetlicy wiejskiej w Bratoszewicach w trakcie termomodernizacji
  Budynek świetlicy wiejskiej w Bratoszewicach w trakcie termomodernizacji
 • Budynek świetlicy wiejskiej w Bratoszewicach w trakcie termomodernizacji
  Budynek świetlicy wiejskiej w Bratoszewicach w trakcie termomodernizacji
 • Budynek świetlicy wiejskiej w Bratoszewicach w trakcie termomodernizacji
  Budynek świetlicy wiejskiej w Bratoszewicach w trakcie termomodernizacji
 • Budynek świetlicy wiejskiej w Bratoszewicach w trakcie termomodernizacji
  Budynek świetlicy wiejskiej w Bratoszewicach w trakcie termomodernizacji
 • Budynek świetlicy wiejskiej w Bratoszewicach po termomodernizacji
  Budynek świetlicy wiejskiej w Bratoszewicach po termomodernizacji
 • Budynek świetlicy wiejskiej w Bratoszewicach po termomodernizacji
  Budynek świetlicy wiejskiej w Bratoszewicach po termomodernizacji
 • Budynek świetlicy wiejskiej w Bratoszewicach po termomodernizacji
  Budynek świetlicy wiejskiej w Bratoszewicach po termomodernizacji
 • Budynek świetlicy wiejskiej w Bratoszewicach po termomodernizacji
  Budynek świetlicy wiejskiej w Bratoszewicach po termomodernizacji

Kontakt stopka

Dane adresowe

 • Stryków Herb

URZĄD MIEJSKI W STRYKOWIE

ul. Tadeusza Kościuszki 27
95-010 Stryków

 

 

 

 

      tel. +48 (42) 719 80 02
      tel. +48 (42) 719-84-03
      tel. +48 (42) 719-94-95
      fax  +48 (42) 719 81 93
      e-mail: strykow@strykow.pl

      Godziny urzędowania
      pn, wt, śr: 08:00 - 16:00
      czw: 07:00 - 16:00
      pt: 08:00 - 15:00

      Godziny pracy kasy Urzędu:
      pn, wt, śr: 08:00 - 15:00
                                                                                           czw: 07:00 - 15:00
                                                                                           pt: 08:00 - 14:00

 

 

Mapa Stryków

[obiekt mapy] Mapa Stryków