Treść strony FUNDUSZ ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ

 • 47542
 • Logo Ministerstwo Sportu

Tytuł projektu

Remont boiska ORLIK przy Szkole Podstawowej nr 2 oraz rozbudowa zaplecza sanitarno-szatniowego przy Szkole Podstawowej nr 1 w Strykowie

Numer umowy

2021/0111/1403/SubA/DIS/SP

Termin zakończenia realizacji zadania

31.10.2022 r.

Nazwa funduszu

Państwowy Fundusz Celowy - Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej Ministerstwa Sportu i Turystyki

Nazwa programu

Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej – Edycja 2021

Beneficjent

Gmina Stryków

Całkowita wartość projektu

651 128,00 zł

Dofinansowanie

214 800,00 zł

Wkład jednostki realizującej projekt

436 328,00 zł

Opis:

Zadanie inwestycyjne polega na realizacji dwóch przedsięwzięć zlokalizowanych przy szkołach podstawowych w Strykowie.

Rozbudowano zaplecze szatniowe hali sportowej mieszczącej się przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Strykowie. Budynek, dla którego zaprojektowano rozbudowę, to budynek użyteczności publicznej, parterowy, bez podpiwniczenia. Zrealizowana rozbudowa stanowi całość funkcjonalną z istniejącym budynkiem zaplecza szatniowego i zawiera pomieszczenia uzupełniające dla pierwotnej funkcji budynku. Konieczne było dobudowanie niezbędnego pomieszczenia magazynowego na sprzęt, pomieszczenia gospodarczego, salki ćwiczeń z drabinkami, pokoju trenera, toalety oraz osobnego, niezależnego od terenu szkoły, wejścia do obiektu.

Drugir przedsięwzięcie dotyczy wymiany starej nawierzchni boiska przyszkolnego ORLIK do gry w piłkę nożną na nowoczesną nawierzchnię. Z upływem czasu i eksploatacji sztuczna trawa na boisku uległa starzeniu: źdźbła trawy straciły swoją pozycję pionową, wypełnienie uległo zbiciu, pogorszyła się przepuszczalność nawierzchni dla wody, pojawiają się uszkodzenia mechaniczne, co spowodowało konieczność przeprowadzenia remontu ORLIKA.

 • Inwestycja po realizacji
 • Inwestycja po realizacji
 • Inwestycja po realizacji
 • Rozbudowa zaplecza SP 1
 • Rozbudowa zaplecza SP 1

 

Tytuł projektu

Budowa sali gimnastycznej z zagospodarowaniem terenu w Koźlu

Numer umowy

2016/0618/1403/SubA/DIS/T

Okres realizacji projektu

14.12.2016 – 02.10.2017

Nazwa programu

Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej Ministerstwa Sportu i Turystyki

Beneficjent

Gmina Stryków

Całkowita wartość projektu

1 547 715,00 PLN

Dofinansowanie

502 900,00 PLN

Wkład jednostki realizującej projekt

1 044 815,00 PLN

Opis:

Nowa budynek szkoły składa się z kilku elementów. Budynek główny jest parterowy, składający się z sali gimnastycznej z antresolą, zapleczem szatniowo – sanitarnym i magazynowym oraz łącznika parterowego łączącego starą i nową część szkoły, w której zlokalizowano wejście główne. W nowym skrzydle szkoły powstały dwie sale dydaktyczne wraz z szatnią i zapleczem sanitarnym dla oddziału przedszkolnego. Stara sala została zagospodarowana na świetlicę i siłownię.

 • Sala gimnastyczna w Koźlu
 • Sala gimnastyczna w Koźlu
 • Sala gimnastyczna w Koźlu
 • Sala gimnastyczna w Koźlu

 

 

Tytuł projektu

Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Niesułkowie

Numer umowy

2056/1403/FRKF/T10

Okres realizacji projektu

23.11.2010 - 31.12.2011

Nazwa programu

Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej

Beneficjent

Gmina Stryków

Całkowita wartość projektu

1 179 186,83 PLN

Dofinansowanie

300 000 PLN

Wkład jednostki realizującej projekt

879 186,83 PLN

Opis:

Do istniejącego budynku szkoły dobudowano salę gimnastyczną wraz z zapleczem szatniowo-sanitarnym i łącznikiem. W łączniku zlokalizowano salę ćwiczeń korekcyjnych i pomieszczenia wc, w tym dla osób niepełnosprawnych oraz szatnie. W zapleczu zlokalizowane szatnie, natryskownie, magazynki, pokój nauczyciela wf.

Obiekt wykonany został z konstrukcji tradycyjnej murowanej, z dachem o konstrukcji drewnianej nad salą oraz stropodachami o konstrukcji żelbetonowej nad zapleczem i łącznikiem. Zaprojektowano dwa wejścia główne do budynku oraz dodatkowe wyjście ewakuacyjne. Wybudowany równiez został plac manewrowy wraz z 8 miejscami postojowymi dla samochodów oraz ciągi piesze.

 • Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w...
 • Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w...
 • Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w...
 • Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w...
 • Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w...

Kontakt stopka

Dane adresowe

 • Stryków Herb

URZĄD MIEJSKI W STRYKOWIE

ul. Tadeusza Kościuszki 27
95-010 Stryków

 

 

 

 

      tel. +48 (42) 719 80 02
      fax +48 (42) 719 81 93
      e-mail: strykow@strykow.pl

      Godziny urzędowania
      pn, wt, śr: 08:00 - 16:00
      czw: 07:00 - 16:00
      pt: 08:00 - 15:00

      Godziny pracy kasy Urzędu:
      pn, wt, śr: 08:00 - 15:00
      czw: 07:00 - 15:00
      pt: 08:00 - 14:00

Zapytaj Burmistrza

Formularz kontaktowy (pl)
*
*
*

Mapa Stryków

[obiekt mapy] Mapa Stryków