Treść strony FUNDUSZ ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ

 • 47542
 • Logo Ministerstwo Sportu

Tytuł projektu

Remont boiska ORLIK przy Szkole Podstawowej nr 2 oraz rozbudowa zaplecza sanitarno-szatniowego przy Szkole Podstawowej nr 1 w Strykowie

Numer umowy

2021/0111/1403/SubA/DIS/SP

Termin zakończenia realizacji zadania

31.10.2022 r.

Nazwa funduszu

Państwowy Fundusz Celowy - Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej Ministerstwa Sportu i Turystyki

Nazwa programu

Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej – Edycja 2021

Beneficjent

Gmina Stryków

Całkowita wartość projektu

907 846,09 zł

Dofinansowanie

214 800,00 zł

Wkład jednostki realizującej projekt

693 046,09 zł

Opis:

Zadanie inwestycyjne polegało na realizacji dwóch przedsięwzięć zlokalizowanych przy szkołach podstawowych w Strykowie.

Rozbudowano zaplecze szatniowe hali sportowej mieszczącej się przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Strykowie. Budynek, dla którego zaprojektowano rozbudowę, to budynek użyteczności publicznej, parterowy, bez podpiwniczenia. Zrealizowana rozbudowa stanowi całość funkcjonalną z istniejącym budynkiem zaplecza szatniowego i zawiera pomieszczenia uzupełniające dla pierwotnej funkcji budynku. Konieczne było dobudowanie niezbędnego pomieszczenia magazynowego na sprzęt, pomieszczenia gospodarczego, salki ćwiczeń z drabinkami, pokoju trenera, toalety oraz osobnego, niezależnego od terenu szkoły, wejścia do obiektu.

Drugie przedsięwzięcie dotyczyło wymiany starej nawierzchni boiska przyszkolnego ORLIK do gry w piłkę nożną na nowoczesną nawierzchnię. Z upływem czasu i w związku z intensywną eksploatacją, sztuczna trawa na boisku uległa zużyciu: źdźbła trawy straciły swoją pozycję pionową, wypełnienie uległo zbiciu, pogorszyła się przepuszczalność nawierzchni dla wody, pojawiły się uszkodzenia mechaniczne, co spowodowało konieczność przeprowadzenia remontu ORLIKA.

Dofinansowano ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, których dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki.

 • Po realizacji
 • Po realizacji
 • Po realizacji
 • Po realizacji
 • Po realizacji
 • Remont boiska Orlik w trakcie realizacji
 • Remont boiska Orlik w trakcie realizacji
 • Remont boiska Orlik w trakcie realizacji
 • Remont boiska Orlik w trakcie realizacji
 • Remont boiska Orlik w trakcie realizacji
 • Po realizacji
 • Po realizacji
 • Rozbudowa zaplecza SP1 po realizacji
 • Rozbudowa zaplecza SP 1 w trakcie realizacji
 • Rozbudowa zaplecza SP 1 w trakcie realizacji

 

Tytuł projektu

Budowa sali gimnastycznej z zagospodarowaniem terenu w Koźlu

Numer umowy

2016/0618/1403/SubA/DIS/T

Okres realizacji projektu

14.12.2016 – 02.10.2017

Nazwa programu

Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej Ministerstwa Sportu i Turystyki

Beneficjent

Gmina Stryków

Całkowita wartość projektu

1 547 715,00 PLN

Dofinansowanie

502 900,00 PLN

Wkład jednostki realizującej projekt

1 044 815,00 PLN

Opis:

Nowa budynek szkoły składa się z kilku elementów. Budynek główny jest parterowy, składający się z sali gimnastycznej z antresolą, zapleczem szatniowo – sanitarnym i magazynowym oraz łącznika parterowego łączącego starą i nową część szkoły, w której zlokalizowano wejście główne. W nowym skrzydle szkoły powstały dwie sale dydaktyczne wraz z szatnią i zapleczem sanitarnym dla oddziału przedszkolnego. Stara sala została zagospodarowana na świetlicę i siłownię.

 • Sala gimnastyczna w Koźlu
 • Sala gimnastyczna w Koźlu
 • Sala gimnastyczna w Koźlu
 • Sala gimnastyczna w Koźlu

 

 

Tytuł projektu

Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Niesułkowie

Numer umowy

2056/1403/FRKF/T10

Okres realizacji projektu

23.11.2010 - 31.12.2011

Nazwa programu

Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej

Beneficjent

Gmina Stryków

Całkowita wartość projektu

1 179 186,83 PLN

Dofinansowanie

300 000 PLN

Wkład jednostki realizującej projekt

879 186,83 PLN

Opis:

Do istniejącego budynku szkoły dobudowano salę gimnastyczną wraz z zapleczem szatniowo-sanitarnym i łącznikiem. W łączniku zlokalizowano salę ćwiczeń korekcyjnych i pomieszczenia wc, w tym dla osób niepełnosprawnych oraz szatnie. W zapleczu zlokalizowane szatnie, natryskownie, magazynki, pokój nauczyciela wf.

Obiekt wykonany został z konstrukcji tradycyjnej murowanej, z dachem o konstrukcji drewnianej nad salą oraz stropodachami o konstrukcji żelbetonowej nad zapleczem i łącznikiem. Zaprojektowano dwa wejścia główne do budynku oraz dodatkowe wyjście ewakuacyjne. Wybudowany równiez został plac manewrowy wraz z 8 miejscami postojowymi dla samochodów oraz ciągi piesze.

 • Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Niesułkowie
 • Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Niesułkowie
 • Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Niesułkowie
 • Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Niesułkowie
 • Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Niesułkowie

Kontakt stopka

Dane adresowe

 • Stryków Herb

URZĄD MIEJSKI W STRYKOWIE

ul. Tadeusza Kościuszki 27
95-010 Stryków

 

 

 

 

      tel. +48 (42) 719 80 02
      fax +48 (42) 719 81 93
      e-mail: strykow@strykow.pl

      Godziny urzędowania
      pn, wt, śr: 08:00 - 16:00
      czw: 07:00 - 16:00
      pt: 08:00 - 15:00

      Godziny pracy kasy Urzędu:
      pn, wt, śr: 08:00 - 15:00
      czw: 07:00 - 15:00
      pt: 08:00 - 14:00

Mapa Stryków

[obiekt mapy] Mapa Stryków