Treść strony FUNDUSZ ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ

 • Logo i Godło Polski
 • Logo Ministra Sportu i Turystyki

Tytuł projektu

„Budowa hali sportowej, w ramach budowy Centrum Rozwoju Strykowa, przy Szkole Podstawowej w Strykowie”

Numer umowy

2024/0055/1403/SubA/DIS/SP/23 z dnia 06.03.2024 r.

Termin zakończenia realizacji zadania

31.12.2027 r.

Nazwa programu

Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej – Edycja 2023

Beneficjent

Gmina Stryków

Całkowita wartość projektu

27 602 432,00 zł

Dofinansowanie

4 000 000,00 zł

Wkład jednostki realizującej projekt

23 602 432,00 zł

Opis:

W ramach realizacji zadania inwestycyjnego planowana jest budowa hali sportowej wchodzącej w skład Centrum Rozwoju Strykowa (CRS) - kompleksu edukacyjno-sportowo-kulturalno-rekreacyjnego. Hala sportowa połączona będzie ze szkołą podstawową przeszklonym łącznikiem umożliwiającym swobodne przejście między budynkami zarówno na poziomie parteru, jak i pierwszego piętra.

Hala sportowa będzie składała się z następujących elementów infrastruktury sportowej:

- widownia na ok. 700 osób składająca się w części z trybun rozsuwanych,

- boisko z możliwością podziału na 3 części rozsuwanymi kurtynami,

- na parterze zaprojektowano: salę treningów kolarskich, sześć zespołów szatniowych oraz pomieszczenia odnowy biologicznej;

- na piętrze zaprojektowano: dwa kompleksy szatniowe, salę sportów walki, siłownię, salę

fitness oraz pomieszczenia administracji.

Nowa hala sportowa będzie w ciągu dnia służyła na potrzeby realizacji zajęć wychowania fizycznego uczniów szkoły podstawowej, natomiast po zajęciach lekcyjnych będzie stanowiła bazę sportową dla lokalnej społeczności do aktywnego spędzania czasu wolnego, a także dla funkcjonujących w gminie klubów sportowych.

Dofinansowano ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, których dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki.

 

Tytuł projektu

„Budowa boisk: wielofunkcyjnego, do siatkówki plażowej, toru rowerowego, siłowni terenowej, placu zabaw w Strykowie” w ramach zadania budżetowego „Zagospodarowanie terenu wokół zalewu w Strykowie”

Numer umowy

2023/0495/1403/SubA/DIS/SP z dnia  13.12.2023 r.

Termin zakończenia realizacji zadania

31.10.2025 r.

Nazwa funduszu

Państwowy Fundusz Celowy - Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej Ministerstwa Sportu i Turystyki

Nazwa programu

Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej – Edycja 2023

Beneficjent

Gmina Stryków

Całkowita wartość projektu

1 883 678,00 zł

Dofinansowanie

507 300,00 zł

Wkład jednostki realizującej projekt

1 376 378,00 zł

Opis:

W ramach realizacji zadania inwestycyjnego planowane jest zagospodarowanie części zachodniej zalewu w Strykowie. Projekt polegać będzie na budowie infrastruktury sportowo-rekreacyjnej obejmującej:

• boisko do siatkówki plażowej z piłkochwytami, słupkami do siatki i pozostałymi elementami wyposażenia;

• boisko do koszykówki 3x3 z piłkochwytami, koszem do gry i pozostałymi elementami wyposażenia;

• strefę street workout wraz z urządzeniami do ćwiczeń dla dzieci, młodzieży, dorosłych i osób starszych stanowiącą nowoczesną formę aktywnego spędzenia czasu na świeżym powietrzu;

• tor rowerowy pumptrack składający się z garbów, zakrętów profilowanych oraz małych „hopek”;

• plac zabaw z elementami sprawnościowymi.

Planowane jest także wykonanie nawierzchni utwardzonej służącej do uprawiania sportów. Nowa nawierzchnia z kostki betonowej połączy obecnie funkcjonującą ścieżkę pieszo-rowerową tworząc jedną całość i pozwoli na wyznaczenie nowych tras osobom biegającym, chodzącym z kijkami, czy jeżdżącym na rowerach.

Dofinansowano ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, których dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki.

 

Tytuł projektu

Remont boiska ORLIK przy Szkole Podstawowej nr 2 oraz rozbudowa zaplecza sanitarno-szatniowego przy Szkole Podstawowej nr 1 w Strykowie

Numer umowy

2021/0111/1403/SubA/DIS/SP

Termin zakończenia realizacji zadania

31.10.2022 r.

Nazwa funduszu

Państwowy Fundusz Celowy - Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej Ministerstwa Sportu i Turystyki

Nazwa programu

Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej – Edycja 2021

Beneficjent

Gmina Stryków

Całkowita wartość projektu

907 846,09 zł

Dofinansowanie

214 800,00 zł

Wkład jednostki realizującej projekt

693 046,09 zł

Opis:

Zadanie inwestycyjne polegało na realizacji dwóch przedsięwzięć zlokalizowanych przy szkołach podstawowych w Strykowie.

Rozbudowano zaplecze szatniowe hali sportowej mieszczącej się przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Strykowie. Budynek, dla którego zaprojektowano rozbudowę, to budynek użyteczności publicznej, parterowy, bez podpiwniczenia. Zrealizowana rozbudowa stanowi całość funkcjonalną z istniejącym budynkiem zaplecza szatniowego i zawiera pomieszczenia uzupełniające dla pierwotnej funkcji budynku. Konieczne było dobudowanie niezbędnego pomieszczenia magazynowego na sprzęt, pomieszczenia gospodarczego, salki ćwiczeń z drabinkami, pokoju trenera, toalety oraz osobnego, niezależnego od terenu szkoły, wejścia do obiektu.

Drugie przedsięwzięcie dotyczyło wymiany starej nawierzchni boiska przyszkolnego ORLIK do gry w piłkę nożną na nowoczesną nawierzchnię. Z upływem czasu i w związku z intensywną eksploatacją, sztuczna trawa na boisku uległa zużyciu: źdźbła trawy straciły swoją pozycję pionową, wypełnienie uległo zbiciu, pogorszyła się przepuszczalność nawierzchni dla wody, pojawiły się uszkodzenia mechaniczne, co spowodowało konieczność przeprowadzenia remontu ORLIKA.

Dofinansowano ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, których dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki.

 • Po realizacji
 • Po realizacji
 • Po realizacji
 • Po realizacji
 • Po realizacji
 • Remont boiska Orlik w trakcie realizacji
 • Remont boiska Orlik w trakcie realizacji
 • Remont boiska Orlik w trakcie realizacji
 • Remont boiska Orlik w trakcie realizacji
 • Remont boiska Orlik w trakcie realizacji
 • Po realizacji
 • Po realizacji
 • Rozbudowa zaplecza SP1 po realizacji
 • Rozbudowa zaplecza SP 1 w trakcie realizacji
 • Rozbudowa zaplecza SP 1 w trakcie realizacji

 

Tytuł projektu

Budowa sali gimnastycznej z zagospodarowaniem terenu w Koźlu

Numer umowy

2016/0618/1403/SubA/DIS/T

Okres realizacji projektu

14.12.2016 – 02.10.2017

Nazwa programu

Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej Ministerstwa Sportu i Turystyki

Beneficjent

Gmina Stryków

Całkowita wartość projektu

1 547 715,00 PLN

Dofinansowanie

502 900,00 PLN

Wkład jednostki realizującej projekt

1 044 815,00 PLN

Opis:

Nowy budynek szkoły składa się z kilku elementów. Budynek główny jest parterowy, składający się z sali gimnastycznej z antresolą, zapleczem szatniowo – sanitarnym i magazynowym oraz łącznika parterowego łączącego starą i nową część szkoły, w której zlokalizowano wejście główne. W nowym skrzydle szkoły powstały dwie sale dydaktyczne wraz z szatnią i zapleczem sanitarnym dla oddziału przedszkolnego. Stara sala została zagospodarowana na świetlicę i siłownię.

 • Sala gimnastyczna w Koźlu
 • Sala gimnastyczna w Koźlu
 • Sala gimnastyczna w Koźlu
 • Sala gimnastyczna w Koźlu

 

 

Tytuł projektu

Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Niesułkowie

Numer umowy

2056/1403/FRKF/T10

Okres realizacji projektu

23.11.2010 - 31.12.2011

Nazwa programu

Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej

Beneficjent

Gmina Stryków

Całkowita wartość projektu

1 179 186,83 PLN

Dofinansowanie

300 000 PLN

Wkład jednostki realizującej projekt

879 186,83 PLN

Opis:

Do istniejącego budynku szkoły dobudowano salę gimnastyczną wraz z zapleczem szatniowo-sanitarnym i łącznikiem. W łączniku zlokalizowano salę ćwiczeń korekcyjnych i pomieszczenia wc, w tym dla osób niepełnosprawnych oraz szatnie. W zapleczu zlokalizowane szatnie, natryskownie, magazynki, pokój nauczyciela wf.

Obiekt wykonany został z konstrukcji tradycyjnej murowanej, z dachem o konstrukcji drewnianej nad salą oraz stropodachami o konstrukcji żelbetonowej nad zapleczem i łącznikiem. Zaprojektowano dwa wejścia główne do budynku oraz dodatkowe wyjście ewakuacyjne. Wybudowany równiez został plac manewrowy wraz z 8 miejscami postojowymi dla samochodów oraz ciągi piesze.

 • Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Niesułkowie
 • Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Niesułkowie
 • Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Niesułkowie
 • Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Niesułkowie
 • Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Niesułkowie

Kontakt stopka

Dane adresowe

 • Stryków Herb

URZĄD MIEJSKI W STRYKOWIE

ul. Tadeusza Kościuszki 27
95-010 Stryków

 

 

 

 

      tel. +48 (42) 719 80 02
      tel. +48 (42) 719-84-03
      tel. +48 (42) 719-94-95
      fax  +48 (42) 719 81 93
      e-mail: strykow@strykow.pl

      Godziny urzędowania
      pn, wt, śr: 08:00 - 16:00
      czw: 07:00 - 16:00
      pt: 08:00 - 15:00

      Godziny pracy kasy Urzędu:
      pn, wt, śr: 08:00 - 15:00
                                                                                           czw: 07:00 - 15:00
                                                                                           pt: 08:00 - 14:00

 

 

Mapa Stryków

[obiekt mapy] Mapa Stryków