Treść strony SPRAWY SPOŁECZNE
I GOSPODARCZE

SPRAWY SPOŁECZNE I GOSPODARCZE

Stronicowanie

 • Rozbudowa zaplecza SP 1

  2021.06.14 - Rozbudowa zaplecza SP 1

  Trwa rozbudowa zaplecza hali sportowej przy SP 1 w Strykowie w związku z koniecznością zapewnienia należytych warunków funkcjonowania zaprojektowanego w 2018 r. i wybudowanego w 2019 r. „balonu”.

   

 • Wyniki wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Strykowie

  2021.06.14 - Wyniki wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Strykowie

  Protokół wyników głosowania w wyborach uzupełniających, które odbyły się 13 czerwca w okręgu wyborczyn nr 9, w Bratoszewicach: http://bip.strykow.pl/?a=12316

   

 • OGŁOSZENIE

  2021.06.04 - OGŁOSZENIE

  Na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 688 ze zm.) w załączeniu publikujemy ofertę realizacji zadania publicznego pn. „Bawimy się zdrowo i sportowo na warsztatach w OSP w Strykowie” złożoną dn. 01.06.2021r. przez Ochotniczą Straż Pożarną w Strykowie.

  W terminie 7 dni od zamieszczenia ogłoszenia każdy zainteresowany może złożyć uwagi dotyczące oferty. Po upływie tego terminu oraz po rozpatrzeniu ewentualnych uwag, Burmistrz Strykowa zawrze z wnioskodawcą umowę o wsparcie realizacji zadania publicznego określonego w ofercie.

 • Pomóżmy Pani Teresie i jej córce Madzi!

  2021.05.28 - Pomóżmy Pani Teresie i jej córce Madzi!

  Zachęcamy do wsparcia zbiórki na rehabilitację Pani Teresy oraz Madzi - Mieszkanek Gminy Stryków, które uległy wypadkowi drogowemu.
 • Badania mammograficzne

  2021.05.24 - Badania mammograficzne - trwa rejestracja

Stronicowanie

Kontakt stopka

Dane adresowe

 • Stryków Herb

URZĄD MIEJSKI W STRYKOWIE

ul. Tadeusza Kościuszki 27
95-010 Stryków

 

 

 

 

      tel. +48 (42) 719 80 02
      tel. +48 (42) 719-84-03
      tel. +48 (42) 719-94-95
      fax  +48 (42) 719 81 93
      e-mail: strykow@strykow.pl

      Godziny urzędowania
      pn, wt, śr: 08:00 - 16:00
      czw: 07:00 - 16:00
      pt: 08:00 - 15:00

      Godziny pracy kasy Urzędu:
      pn, wt, śr: 08:00 - 15:00
                                                                                           czw: 07:00 - 15:00
                                                                                           pt: 08:00 - 14:00

 

 

Mapa Stryków

[obiekt mapy] Mapa Stryków