Treść strony SPRAWY SPOŁECZNE
I GOSPODARCZE

SPRAWY SPOŁECZNE I GOSPODARCZE

Stronicowanie

 • Ruszyły Warszaty dla Seniorów z Gminy Stryków

  2022.10.28 - Ruszyły Warszaty dla Seniorów z Gminy Stryków

  W dniu 24 października 2022 r. w Ośrodku Kultury i Rekreacji w Strykowie oraz  Domu Kultury w Niesułkowie, a także w dniu 26 października 2022 r. w Koźlu, odbyły się pierwsze z cyklu warsztatów dla Seniorów dotyczących promocji zdrowego stylu życia oraz profilaktyki zachowań ryzykownych, organizowane przez Urząd Miejski w Strykowie oraz Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Strykowie.

   

 • Obywatelski monitoring funduszy europejskich

  2022.10.27 - Obywatelski monitoring funduszy europejskich

  Do Polski już wkrótce powinno trafić ponad 76 mld euro z budżetu Unii Europejskiej na lata 2021-2027. Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych (OFOP) apeluje do organizacji w całym kraju o mobilizację oraz do włączenia się w pracę komitetów monitorujących programy finansowane z funduszy europejskich.

  Szersze informacje – w zamieszczonych załącznikach.

 • Dofinansowanie dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych

  2022.10.26 - Dofinansowanie dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych

  Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze z Gminy Stryków będą mogły zainwestować w siebie. MDP Stryków oraz MDP Lipka 24 października odebrały promesy na zakup nowego sprzętu i wyposażenia wykorzystywanego w procesie szkolenia.
 • Nowa licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką

  2022.10.20 - Nowa licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką

  UWAGA! Licencje wydane przed 1 stycznia 2020 r. oraz zmieniane po tym okresie, a w których treści wpisany jest numer rejestracyjny pojazdu, podlegają dostosowaniu do nowych wzorów licencji wydawanych wraz z wypisami z licencji, na wniosek przedsiębiorcy, do 31 grudnia 2022 r. - zgodnie z wymaganiami określonymi w ustawie z dnia 16 maja 2019 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1180) oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie wzorów zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wzorów licencji na wykonywanie transportu drogowego oraz wypisów z tych dokumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 2377). Po tym terminie dotychczasowe licencje tracą swoją ważność.

 • Droga w Sosnowcu zmodernizowana

  2022.10.18 - Droga w Sosnowcu zmodernizowana

  Kolejna droga gminna została zmodernizowana. Zakończyły się prace przy modernizacji drogi wraz ze skrzyżowaniem w Sosnowcu. Łączna długość zmodernizowanego odcinka to 725 mb.

Stronicowanie

Kontakt stopka

Dane adresowe

 • Stryków Herb

URZĄD MIEJSKI W STRYKOWIE

ul. Tadeusza Kościuszki 27
95-010 Stryków

 

 

 

 

      tel. +48 (42) 719 80 02
      fax +48 (42) 719 81 93
      e-mail: strykow@strykow.pl

      Godziny urzędowania
      pn, wt, śr: 08:00 - 16:00
      czw: 07:00 - 16:00
      pt: 08:00 - 15:00

      Godziny pracy kasy Urzędu:
      pn, wt, śr: 08:00 - 15:00
      czw: 07:00 - 15:00
      pt: 08:00 - 14:00

Mapa Stryków

[obiekt mapy] Mapa Stryków
baner toplayer
Plakat informacyjny Akademia Seniora