Treść strony PARKINGI I MIEJSCA POSTOJOWE

PARKING PRZY TARGOWEJ

Trwa budowa parkingu przy ul. Targowej w Strykowie. 27 marca 2024 r. Burmistrz Strykowa Witold Kosmowski podpisał umowę na realizacje inwestycji. Wybudowane zostaną 54 miejsca w bliskim sąsiedztwie Szkoły Podstawowej nr 2, ośrodka zdrowia i bloków, wraz z dodatkowymi drogami manewrowymi, zieleńcami, zjazdami oraz 10 słupami oświetleniowymi z 11 oprawami LED. Koszt realizacji inwestycji wyniesie 1.445.250 zł. Termin zakończenia zadania przewidziany jest na wrzesień 2024 r. Za utrudnienia powstałe w trakcie realizacji zadania przepraszamy, prosimy o wyrozumiałość i nieutrudnianie prac Wykonawcy parkującymi pojazdami.

 • Budowa parkingu przy ul. Targowej w Strykowie inwestycja w trakcie realizacji
 • Budowa parkingu przy ul. Targowej w Strykowie inwestycja w trakcie realizacji
 • Parking przy ul. Targowej w Strykowie, stan przed realizacją inwestycji
 • Rysunek zagospodarowania terenu parkingu z dokumentacji technicznej, przed rozpoczęciem
 • Podpisanie umowy na budowę parkingu przy ul. Targowej w Strykowie. Od lewej: Wykonawca - Prezes Zarządu Mig-Bud Sp z o.o...

PRZEBUDOWA PARKINGU ZA URZĘDEM MIEJSKIM

W 2023 roku zrealizowaliśmy budowę parkingu za Urzędem Miejskim. Zadanie obejmowało:

💠budowę 59 miejsc postojowych, w tym 55 miejsc z płyt ażurowych i 4 miejsca z kostki betonowej dla pojazdów osób  niepełnosprawnych,
💠budowę dróg manewrowych,
💠budowa drogi dojazdowej w miejscu starej brukowej drogi prowadzącej do parku,
💠budowę kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem wód opadowych i roztopowych,
💠wymianę drewnianego słupa kolidującego z wjazdem,
💠budowę muru oporowego oraz ogrodzenia panelowego od strony parku,
💠realizację nasadzeń na zielonych skwerach skarpie: 35 drzew dębu szypułkowatego (w tym 15 sztuk tego gatunku od strony Parku nad Moszczenicą)  oraz w ramach zadania i dodatkowych zrealizowanych przez gminną JRP: 43 krzewów hortensji, 250 szt. róż i 100 szt. trawy ozdobnej. Całość będzie pięknie komponować się z sąsiadującym Parkiem nad Moszczenicą oraz wcześniejszymi nasadzeniami wokół Urzędu Miejskiego.
💠Przebudowa parkingu za budynkiem UM wymagała wycięcia dwóch dębów szypułkowych, które pozostawały w kolizji z projektowaną drogą manewrową. Starostwo Powiatowe w Zgierzu w decyzji za usunięcie ww. drzew naliczyło opłatę 29.190 zł, odroczoną na okres 3 lat pod warunkiem wykonania przez Gminę Stryków nasadzeń zastępczych – 4 drzew gatunku lipa drobnolistna lub klon zwyczajny o określonym obwodzie pnia (14 cm). Nasadzenia zostały wykonane w 2023 r.

Inwestycja pierwotnie była planowana do realizacji w 2022 roku, jednak przedłużające się procedowanie dokumentacji technicznej z konserwatorem zabytków wydłużyły termin uzyskania pozwolenia na budowę. Przetarg został ogłoszony na jedno zadanie wspólne obejmujące także budowę parkingu na ul. Kościuszki przy bocznym wejściu do parku. Przetargowy koszt  budowy obu parkingów wyniósł 1.630.482,55 zł.

 • Przebudowa parkingu za Urzędem Miejskim w Strykowie, zdjęcie z lotu ptaka po zakończeniu inwestycji
 • Przebudowa parkingu za Urzędem Miejskim w Strykowie, zdjęcie w trakcie wykonywania nasadzeń oraz rozkładanie włókniny na...
 • Przebudowa parkingu za Urzędem Miejskim w Strykowie, w trakcie wykonywania prac budowlanych w ramach przebudowy parkingu
 • Przebudowa parkingu za Urzędem Miejskim w Strykowie, zdjęcie przed rozpoczęciem prac budowlanych
 • Przebudowa parkingu za Urzędem Miejskim w Strykowie, zdjęcie z lotu ptaka starego parkingu przed rozpoczęciem prac...

BUDOWA PARKINGU PRZY UL. KOŚCIUSZKI W STRYKOWIE

W 2023 roku zrealizowaliśmy budowę nowego parkingu przy ul. Kościuszki  - wzdłuż bocznego wejścia do parku  nad Moszczenicą. Zadanie obejmowało: budowę 10 nowych miejsc postojowych, wykonanie kanalizacji deszczowej, odprowadzenie wód opadowych i roztopowych oraz przebudowę wjazdu.
Pierwotnie parking miał został zrealizowany w 2022 roku, jednak mimo rozpoczęcia prac i ponagleń wykonawca nie dokończył budowy parkingu - umowa została rozwiązana i naliczono kary umowne. Ze względów prawnych nie można było dokończyć prac w trybie zamówienia z wolnej ręki, dlatego dokończenie budowy połączono z innym zadaniem. Przetarg został ogłoszony na jedno zadanie wspólne obejmujące także przebudowę parkingu za Urzędem Miejskim. Przetargowy koszt  budowy obu parkingów wyniósł 1.630.482,55 zł. 

 • Budowa parkingu przy ul. Kościuszki w Strykowie, po wykonaniu prac budowlanych
 • Budowa parkingu przy ul. Kościuszki w Strykowie, widok zbiornika retencyjnego w obrębie parkingu po wykonaniu prac
 • Budowa parkingu przy ul. Kościuszki w Strykowie, w trakcie wykonywania prac budowlanych
 • Budowa parkingu przy ul. Kościuszki w Strykowie, stan przed wykonaniem parkingu ze schodkami z kostki brukowej od strony...
 • Budowa parkingu przy ul. Kościuszki w Strykowie, stan przed rozpoczęciem prac budowlanych

BUDOWA PARKINGU - POMNIK NIEPODLEGŁOŚCI

W 2019 roku w ramach inwestycji zagospodarowania terenu u zbiegu ul. Cichej i Rolniczej w Strykowie w sąsiedztwie Pomnika Niepodległości, zrealizowaliśmy również budowę parkingu na 60 miejsc, w tym 3 miejsca dla osób niepełnosprawnych. Bezpośrednio przy parkingu zamontowano wolnostojącą, prefabrykowaną toaletę.

 • Budowa parkingu przy Pomniku Niepodległości - po wykonaniu parkingu wraz z terenem przy Pomniku z lotu ptaka
 • Budowa parkingu przy Pomniku Niepodległości - po wykonaniu parkingu z lotu ptaka
 • Budowa parkingu przy Pomniku Niepodległości - w trakcie wykonywania prac budowlanych z lotu ptaka
 • Budowa parkingu przy Pomniku Niepodległości - w trakcie wykonywania prac budowlanych z lotu ptaka
 • Budowa parkingu przy Pomniku Niepodległości - przed rozpoczęciem prac budowlanych przy Pomniku

BUDOWA PARKINGU PRZY LEGIONÓW

W 2019 roku zrealizowaliśmy budowę parkingu przy ul. Legionów w Strykowie w bezpośrednim sąsiedztwie zbiornika wodnego, z betonowych płyt ażurowych na 55 miejsc. Inwestycja zrealizowana była w ramach przebudowy ul. Legionów wraz z budową sieci kanalizacyjnej i deszczowej prowadzonej w latach 2017-2019. 

 • Budowa parkingu przy ul. Legionów, po wykonaniu prac budowlanych
 • Budowa parkingu przy ul. Legionów, po wykonaniu prac budowlanych
 • Budowa parkingu przy ul. Legionów, po wykonaniu prac budowlanych

BUDOWA MIEJSC POSTOJOWYCH PRZY WCZASOWEJ

W 2019 r. wykonaliśmy utwardzenie terenu o pow. 75 mkw. przy ścieżce pieszo -rowerowej wzdłuż zalewu w Strykowie od strony ul. Wczasowej. Koszt zadania wyniósł 14.625 zł. 

BUDOWA MIEJSC POSTOJOWYCH PRZY ZBIORNIKU DOBRA

W ramach zrealizowanej w 2023 r. przebudowy zbiornika wodnego w Dobrej wraz z zagospodarowaniem terenu wokół zbiornika wybudowaliśmy 34 miejsca postojowe usytuowane wzdłuż drogi powiatowej (ul. Witanówek). 

 • Budowa miejsc postojowych przy zbiorniku w Dobrej, po zakończeniu prac budowlanych
 • Budowa miejsc postojowych przy zbiorniku w Dobrej, po zakończeniu prac budowlanych
 • Budowa miejsc postojowych przy zbiorniku w Dobrej, po zakończeniu prac budowlanych
 • Budowa miejsc postojowych przy zbiorniku w Dobrej, przed rozpoczęciem prac budowlanych
 • Budowa miejsc postojowych przy zbiorniku w Dobrej, przed rozpoczęciem prac budowlanych

UTWARDZENIE PARKINGU PRZY SP W BRATOSZEWICACH

W 2022 roku utwardziliśmy parking przy Szkole Podstawowej w Bratoszewicach. Pracownicy JRP i ZGKiM, w ramach wiosennych robót utrzymaniowych dróg gminnych, wyrównali plac, usunęli mokrą warstwę gruntu, a następnie ułożono warstwę tłucznia - zużyto ok. 280 ton. Pozwoliło to na uniknięcie tworzenia się błota i rozjeżdżanie go przez samochody w przypadku intensywnych opadów deszczu.

 • Utwardzenie parkingu przy SP w Bratoszewicach, po wykonaniu utwardzenia
 • Utwardzenie parkingu przy SP w Bratoszewicach, przed wykonaniem utwardzenia

PRZEBUDOWA PARKINGÓW PRZY UL. WARSZAWSKIEJ

Doraźnej poprawie komfortu parkowania na parkingu nieutwardzonym służą prace wykonywane w ramach wiosennych robót utrzymaniowych dróg gminnych, polegające na wyrównaniu terenu przez nawiezienie i zagęszczenie kruszywa.

 • Utwardzenie parkingu przy ul. Warszawskiej, w trakcie wykonania nawiezienia i zagęszczenia kruszywa
 • Utwardzenie parkingu przy ul. Warszawskiej, w trakcie wykonania nawiezienia i zagęszczenia kruszywa
 • Utwardzenie parkingu przy ul. Warszawskiej, w trakcie wykonania nawiezienia i zagęszczenia kruszywa
 • Utwardzenie parkingu przy ul. Warszawskiej, w trakcie wykonania nawiezienia i zagęszczenia kruszywa
 • Utwardzenie parkingu przy ul. Warszawskiej, przed wykonaniem nawiezienia i zagęszczenia kruszywa

Kompleksowa przebudowa parkingów przy ul. Warszawskiej nastąpi w ostatnim etapie modernizacji zbiornika wodnego w Strykowie ze względu na konieczność przejazdu przez parkingi ciężkiego sprzętu i składowania materiałów budowlanych niezbędnych do realizacji oczyszczenia zbiornika wodnego i zagospodarowania przestrzeni wokół niego - informacje dot. zagospodarowania zalewu znajdziecie na https://www.strykow.pl/2873,miasto-strykow.

Kontakt stopka

Dane adresowe

 • Stryków Herb

URZĄD MIEJSKI W STRYKOWIE

ul. Tadeusza Kościuszki 27
95-010 Stryków

 

 

 

 

      tel. +48 (42) 719 80 02
      tel. +48 (42) 719-84-03
      tel. +48 (42) 719-94-95
      fax  +48 (42) 719 81 93
      e-mail: strykow@strykow.pl

      Godziny urzędowania
      pn, wt, śr: 08:00 - 16:00
      czw: 07:00 - 16:00
      pt: 08:00 - 15:00

      Godziny pracy kasy Urzędu:
      pn, wt, śr: 08:00 - 15:00
                                                                                           czw: 07:00 - 15:00
                                                                                           pt: 08:00 - 14:00

 

 

Mapa Stryków

[obiekt mapy] Mapa Stryków