Treść strony 2023.08

Remonty ulic w Strykowie z dofinansowaniem

Remont trzech odcinków ulic w Strykowie zostanie dofinansowany z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. To kolejny złożony z sukcesem przez Gminę Stryków wniosek o dofinansowanie inwestycji drogowych. Nasz samorząd otrzyma dofinansowanie w kwocie 612 000,00 zł. Szacunkowy koszt realizacji inwestycji to ponad 1 mln zł. O ostatecznej jej wartości przesądzi przetarg, który już został ogłoszony. Wyremontowane zostaną ulice na Osiedlu Kopernika oraz jedna z ulic na Starym Rynku. Projekt obejmuje:

🔷 odcinek nr 1,  ul. Słowackiego, ul. Staszica, ul. Orzeszkowej, dł. odc. 0,555 km,

🔷 odcinek nr 2,  ul. Szafera, dł. odc.  0,208 km,

🔷 odcinek nr 3,  ul. Stary Rynek, dł. odc.  0,126 km.

Wytypowane do remontu odcinki mają istotne znaczenie komunikacyjne ze względu na powiązania z przylegającymi drogami stanowiącymi dojazd do centrum miasta, a także na połączenie z planowaną budową kompleksu edukacyjno-kulturalno-sportowego Centrum Rozwoju Strykowa.

Symboliczny czek na dofinansowanie inwestycji z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wręczyli Burmistrzowi Strykowa Witoldowi Kosmowskiemu Poseł na Sejm RP Marek Matuszewski oraz pełnomocnik okręgu i były Poseł na Sejm RP Krzysztof Ciebiada w towarzystwie Radnego RM w Strykowie Tadeusza Rosińskiego. Miejsce wręczenia czeku było nieprzypadkowe –budowana droga gminna w Smolicach, która dofinansowana została z tego samego źródła.

Więcej informacji na temat inwestycji Gminy Stryków z udziałem środków zewnętrznych na: https://www.strykow.pl/845,projekty-srodki-ue-i-krajowe oraz wszystkich inwestycji na: https://www.strykow.pl/2318,realizowane-inwestycje

  • Pełnomocnik okręgu i były Poseł na Sejm RP Krzysztof Ciebiada, Radny RM w Strykowie Tadeusz Rosiński, Burmistrz Strykowa...

wstecz

Kontakt stopka

Dane adresowe

  • Stryków Herb

URZĄD MIEJSKI W STRYKOWIE

ul. Tadeusza Kościuszki 27
95-010 Stryków

 

 

 

 

      tel. +48 (42) 719 80 02
      tel. +48 (42) 719-84-03
      tel. +48 (42) 719-94-95
      fax  +48 (42) 719 81 93
      e-mail: strykow@strykow.pl

      Godziny urzędowania
      pn, wt, śr: 08:00 - 16:00
      czw: 07:00 - 16:00
      pt: 08:00 - 15:00

      Godziny pracy kasy Urzędu:
      pn, wt, śr: 08:00 - 15:00
                                                                                           czw: 07:00 - 15:00
                                                                                           pt: 08:00 - 14:00

 

 

Mapa Stryków

[obiekt mapy] Mapa Stryków