Treść strony ZADANIA SOŁECKIE

Budowa studni w Koźlu - 220 000,00 zł

Inwestycja polegała na budowie dodatkowej studni o głębokości ok. 50 m i wydajności eksploatacyjnej 53 m szesc. na godzinę. SUW  w Koźlu zaopatruje w wodę  sołęctwa: Koźle, Ciołek, Osse, Gozdów, Krucice, Zagłoba, Wrzask, Bronin, Pludwiny i Sadówka – łącznie ponad 1000 mieszkańców. Na inwestycję Gmina Stryków przekazała ZGKiM w Strykowie dotację w kwocie 220 000,00 zł. 
Zadanie zrealizowane zostało w 2020 r. Inwestycja obejmowała równiez utwardzenie terenu przy nowowybudowanej studni. 

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Montaż kontenera świetlicowego - 39 360,00 zł

W celu umożliwienia działalności kulturalnej oraz zwiększenia aktywności społecznej w Sołectwie Zagłoba oraz zgłaszanych przez społeczność lokalną potrzeb podjęliśmy szereg działań finansowanych z budżetu gminy i budżetu gminy w ramach funduszu sołeckiego:
💠2019 rok - zakupiliśmy dwa kontenery wyposażone w stolarkę drzwiową i okienną, elektrykę i instalację hydro-sanitarną. W ramach połączonych ze sobą kontenerów mieszkańcy oraz aktywnie działające KGW mają do dyspozycji salkę świetlicową, aneks kuchenny i pomieszczenie toalety. Koszt zadania wyniósł 39.360 zł w tym środki z budżetu gminy w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 17 492,71 zł.

 • Kontener świetlicowy w Zagłobie po montażu na działce sołeckiej
 • Kontener świetlicowy w Zagłobie, wnętrze
 • Kontener świetlicowy w Zagłobie, wnętrze

Sołectwo wyposażymy, czas naszym dzieciom umilimy, bo go razem spędzimy – 12 000,00 zł

W 2023 r. zrealizowano projekt „Sołectwo wyposażymy, czas naszym dzieciom umilimy, bo go razem spędzimy”, który otrzymał dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego w ramach naboru „Sołectwo na plus”. Projekt obejmował zakup huśtawki w ramach wyposażenia działki sołeckiej w sołęctwie Zagłoba. 

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Zakup strojów dla KGW Zagłoba

W 2023 r. zakupiono spódnice dla Pań z KGW Zagłoba.

 • -
 • -

Zadanie stałe w sołectwie Zagłoba

W zakres zadań stałych należących do sołectwa, wchodzi utrzymanie terenu zielonego będącego w użytkowaniu sołectwa.

 

Kontakt stopka

Dane adresowe

 • Stryków Herb

URZĄD MIEJSKI W STRYKOWIE

ul. Tadeusza Kościuszki 27
95-010 Stryków

 

 

 

 

      tel. +48 (42) 719 80 02
      tel. +48 (42) 719-84-03
      tel. +48 (42) 719-94-95
      fax  +48 (42) 719 81 93
      e-mail: strykow@strykow.pl

      Godziny urzędowania
      pn, wt, śr: 08:00 - 16:00
      czw: 07:00 - 16:00
      pt: 08:00 - 15:00

      Godziny pracy kasy Urzędu:
      pn, wt, śr: 08:00 - 15:00
                                                                                           czw: 07:00 - 15:00
                                                                                           pt: 08:00 - 14:00

 

 

Mapa Stryków

[obiekt mapy] Mapa Stryków