Lista poddziałów dla strony SOŁECTWO ZAGŁOBA

Treść strony SOŁECTWO ZAGŁOBA

Sołectwo Zagłoba

Sołtys:
Jaworski Roman
solectwo.zagloba@strykow.pl

Rada Sołecka:
Drożdżalski Andrzej
Maciak Krzysztof
Podolski Tomasz

Sołectwo Zagłoba położone jest w północno zachodniej części Gminy Stryków. Na terenie sołectwa udokumentowano 9 stanowisk archeologicznych, datowanych na: neolit, epokę brązu, epokę żelaza i wczesne średniowiecze oraz stwierdzono też występowanie 4 stanowisk datowanych na okres pradziejowy. Historia sołectwa do końca XIX w. związana była z majątkiem w Koźlu. Na mapach XIX-wiecznych omawiany teren porasta zwarty kompleks leśny. Brak jakichkolwiek terenów zabudowanych. Zagłoba widnieje dopiero na mapach sprzed II wojny światowej (1937 r.) Tragiczną kartą w historii okolic Zagłoby zapisał się wrzesień 1939 roku. W dniach 11–13 września 1939 r. trwały tu działania wojenne w ramach bitwy „Nad Bzurą”. W rejonie tym walczył 55 Poznański Pułk Piechoty Armii „Poznań”, dowodzony przez płk W. Wiecierzyńskiego. 12 września 1939 r. m. in. z okolic Zagłoby ruszyło natarcie na Niemców skupionych w lesie pludwińskim, w celu odbicia szosy w kierunku Strykowa. Niestety, prowadzone walki zakończyły się klęską. Z relacji mieszkańców wynika, iż na terenie wsi Zagłoba dokonywane były egzekucje. Jedna z nich miała miejsce w 1941 r. (żołnierze niemieccy zabili 5 Polaków pochodzących z Zagłoby i okolic). W roku 1945 r. na obszarze Zagłoby krótko stacjonowały wojska radzieckie. Współcześnie mieszkańcy mogą korzystać ze świetlicy kontenerowej. Na terenie sołectwa działa Koło Gospodyń Wiejskich. (Źródło: Monografia Miasta i Gminy Stryków, UŁ, 2009 r.)

  • Zagłoba

Lista poddziałów dla strony SOŁECTWO ZAGŁOBA

Kontakt stopka

Dane adresowe

  • Stryków Herb

URZĄD MIEJSKI W STRYKOWIE

ul. Tadeusza Kościuszki 27
95-010 Stryków

 

 

 

 

      tel. +48 (42) 719 80 02
      tel. +48 (42) 719-84-03
      tel. +48 (42) 719-94-95
      fax  +48 (42) 719 81 93
      e-mail: strykow@strykow.pl

      Godziny urzędowania
      pn, wt, śr: 08:00 - 16:00
      czw: 07:00 - 16:00
      pt: 08:00 - 15:00

      Godziny pracy kasy Urzędu:
      pn, wt, śr: 08:00 - 15:00
                                                                                           czw: 07:00 - 15:00
                                                                                           pt: 08:00 - 14:00

 

 

Mapa Stryków

[obiekt mapy] Mapa Stryków