Treść strony INWESTYCJE W SOŁECTWIE

ZADANIA SOŁECKIE W ROKU 2022

W ramach środków sołeckich zakupiono namiot. 
Pozostałe środki przeznaczono na utrzymanie terenów zielonych będących w użytkowaniu sołectwa i na planowaną rozbudowę świetlicy wiejskiej.

ZADANIA SOŁECKIE W ROKU 2021

Środki sołeckie przeznaczono na utrzymanie terenów zielonych będących w użytkowaniu sołectwa i na planowaną rozbudowę świetlicy wiejskiej.

 

INWESTYCJE GMINNE W ROKU 2021

Utwardzenie nawierzchni przy studni w Koźlu

Prace polegały na utwardzeniu nawierzchni przy nowo wybudowanej studni w Koźlu w celu zapewnienia odpowiedniego dojazdu i należytej obsługi obiektu. Zadanie finansowane przez Gminę Stryków realizuje ZGKiM w Strykowie. Koszt to ok. 60.000 zł. Inwestycję zrealizowano w 2021 r.

  • Utwardzenie terenu przy hydroforni
  • Utwardzenie terenu przy hydroforni
  • Utwardzenie terenu przy hydroforni

 

INWESTYCJE GMINNE W ROKU 2020

Budowa studni w Koźlu

Inwestycja polegała na budowie dodatkowej studni o głębokości ok. 50 m i wydajności eksploatacyjnej 53 m szesc. na godzinę. SUW  w Koźlu zaopatruje w wodę wsie: Koźle, Ciołek, Osse, Gozdów, Krucice, Zagłoba, Wrzask, Bronin, Pludwiny i Sadówka – łącznie ponad 1.000 mieszkańców. Dotychczas stacja posiadała jedną studnię, co w przypadku awarii stwarzało zagrożenie zaburzeń dostaw wody. Podczas budowy drugiej studni zastosowano metodę udarowo-okrętną, która pozwoliła uniknąć ewentualnego zanieczyszczenia pokładów wody czerpanej z położonego w bliskiej odległości eksploatowanego otworu studziennego. Po podłączeniu do SUW, zleceniu badań wody i oddaniu do użytku nowej studni, obydwie studnie pracować będą w systemie naprzemiennym. Na inwestycję Gmina Stryków przekazała ZGKiM w Strykowie dotację w kwocie 220.000,00 zł. Zadanie realizowane w 2020 r.

  • Budowa Studni w Koźlu
  • Budowa Studni w Koźlu
  • Budowa Studni w Koźlu
  • Budowa Studni w Koźlu

 

ZADANIA SOŁECKIE W LATACH 2019/2020

W ramach środków sołeckich zakupiono kontener z przeznaczeniem na powiększenie świetlicy wiejskiej, zamontowano monitoring budynku świetlicy i terenu działki sołeckiej, zakupiono wykładzinę, pompę do wody i  zewnętrzne lampy halogenowe oraz zadaszono wejście do świetlicy. Ponadto środki z funduszu sołeckiego przeznaczono na utrzymanie terenów zielonych będących w użytkowaniu sołectwa, mapę do celów projektowych i planowany montaż szamba.

Kontakt stopka

Dane adresowe

  • Stryków Herb

URZĄD MIEJSKI W STRYKOWIE

ul. Tadeusza Kościuszki 27
95-010 Stryków

 

 

 

 

      tel. +48 (42) 719 80 02
      fax +48 (42) 719 81 93
      e-mail: strykow@strykow.pl

      Godziny urzędowania
      pn, wt, śr: 08:00 - 16:00
      czw: 07:00 - 16:00
      pt: 08:00 - 15:00

      Godziny pracy kasy Urzędu:
      pn, wt, śr: 08:00 - 15:00
      czw: 07:00 - 15:00
      pt: 08:00 - 14:00

Mapa Stryków

[obiekt mapy] Mapa Stryków