Treść strony ZADANIA SOŁECKIE

Budowa świetlicy wiejskiej - 541.370,95 zł

W celu zwiększenia aktywności społecznej i kulturalnej lokalnej społeczności, w ramach zgłaszanych przez społeczność lokalną potrzeb, zostało wykonanych szereg prac finansowanych z budżetu gminy oraz budżetu gminy w ramach funduszu sołeckiego. W latach 2019/2020 podjęliśmy się budowy nowej świetlicy w Wyskokach. Inwestycja konsultowana była z przedstawicielami Sołectwa. Powstała w technologii tradycyjnej. Prócz pomieszczeń użytkowych jak sala ogólna o powierzchni 103,5 m2, pomieszczenia gospodarczego i sanitarnego wykonano potrzebną infrastrukturę techniczną tj. zewnętrznej instalacji wodociągową, lokalnej kanalizacji sanitarnej z bezodpływowym zbiornikiem na ścieki oraz zasilanie energetyczne. Ponadto zbudowano taras o powierzchni 29,40 mkw. oraz utwardzony teren z trzema miejscami postojowymi i utwardzone dojście do świetlicy. Koszt inwestycji wyniósł 541.370, 95 zł. 

 • Budowa świetlicy w Wyskokach, świetlica i działka po zakończeniu prac budowlanych
 • Budowa świetlicy w Wyskokach, świetlica i działka po zakończeniu prac budowlanych wraz z altaną na działce
 • Budowa świetlicy w Wyskokach, w trakcie przeprowadzenia utwardzania powierzchni na działce sołeckiej
 • Budowa świetlicy w Wyskokach, w trakcie prac budowlanych przy nowej świetlicy
 • Budowa świetlicy w Wyskokach, w trakcie przeprowadzenia prac ziemnych - rozpoczęcie budowy świetlicy

Przebudowa drogi gminnej - 333 647,62 zł

Zmodernizowany został odcinek drogi gminnej o długości 441 mb - od skrzyżowania w solectwie Wyskoki do przejazdu kolejowego. Na zadanie Gmina Stryków otrzymała dotację z Urzędu Marszałkowskiego w ramach "Modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych" w kwocie 106 318,63 zł. Całkowity koszt inwestycji to 333 647,62 zł. Zadanie zrealizowane zostało w 2020 roku.

 • -
 • -
 • -
 • -

Modernizacja oświetlenia ulicznego

W solectwie zamontowano 9 sztuk opraw sodowych oświetlenia drogowego o wartości  6 930,00 zł.

Doposażenie świetlicy wiejskiej

W ramach doposażenia świetlicy wiejskiej, zakupiono m.in.stoły, krzesła, zmywarkę ze zmiękczaczem, szafę chłodniczą, kuchnię gazową, okap przyścienny, stół roboczy ze stali nierdzewnej, zlew ze stali nierdzewnej, zastaw obiadowe, sztućce, garnki, patelnie, szafę w zabudowie, lodówkę, zakupiono oraz zamontowano rolety rzymskie na okna. Świetlica wiejska został wyposażona od podstaw latach 2019-2023 w kwocie 79 564,53 zł.

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Zagospodarowanie działki sołeckiej w Wyskokach

W ramach zagospodarowania działki sołeckiej,  zakupiono donicę ogrodową,  1 szt. hortensji hydrangea, 5 szt. berberysów, 3 szt. heuchery, 1 szt. rozchodnika thunderhead, 2 szt. hosty, 1 szt. rozchodnika herbstfreude, 3 szt. piórkówki japońskiej, 4 szt. traw ozdobnych oraz materiały niezbędne do zagospodarowania zielenią terenu wokół świetlicy wiejskiej. Zadanie zrealizowano w 2021 r. Zakupiono również oraz zamontowano ławki. 

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Doposażenie placu zabaw - 6 074,99 zł

W 2024 r. doposażono działkę sołecką w huśtawkę z zawiesiem bocianie gniazdo.

 • 1

Zadania stałe w Sołectwie Wyskoki

Do zadań stałych realizowanych przez Sołectwo, należy utrzymanie terenu zielonego będącego w użytkowaniu sołectwa, a także organizacja akcji ekologiczno-kulturalno-zdrowotno-sportowych. 

Kontakt stopka

Dane adresowe

 • Stryków Herb

URZĄD MIEJSKI W STRYKOWIE

ul. Tadeusza Kościuszki 27
95-010 Stryków

 

 

 

 

      tel. +48 (42) 719 80 02
      tel. +48 (42) 719-84-03
      tel. +48 (42) 719-94-95
      fax  +48 (42) 719 81 93
      e-mail: strykow@strykow.pl

      Godziny urzędowania
      pn, wt, śr: 08:00 - 16:00
      czw: 07:00 - 16:00
      pt: 08:00 - 15:00

      Godziny pracy kasy Urzędu:
      pn, wt, śr: 08:00 - 15:00
                                                                                           czw: 07:00 - 15:00
                                                                                           pt: 08:00 - 14:00

 

 

Mapa Stryków

[obiekt mapy] Mapa Stryków