Lista poddziałów dla strony SOŁECTWO WYSKOKI

Treść strony SOŁECTWO WYSKOKI

Sołectwo Wyskoki

Sołtys:
Frankowski Maciej
solectwo.wyskoki@strykow.pl

Rada Sołecka 
Kowalik Marzena 
Krzeszewski Radosław 
Matusiak Sławomir 
Tomczak Beata 
Wojciechowski Marek 

Sołectwo Wyskoki leży w północno wschodniej części gminy, bezpośrednio granicząc z Miastem Głownem i Gminą Głowno. Od wschodu i północnego zachodu otoczone jest ono obszarami leśnymi.  Jedyne dotychczasowe znalezisko archeologiczne na terenie sołectwa Wyskoki datowane jest na okres rzymski i przypisuje się je kulturze przeworskiej. W źródłach pisanych wzmianki o Wyskokach pochodzą z początku XVI w. Pod koniec XIX w. na tym terenie funkcjonowały wieś i folwark, pozostające w granicach ówczesnej Gminy Bratoszewice i przynależące do parafii Waliszew. Przed wybuchem II wojny światowej zabudowa wsi ciągnęła się już niemal od głowieńskich lasów aż po Bratoszewice. Dziś przez obszar sołectwa z południowego wschodu na północny-zachód biegną równolegle dwie drogi – DK 14 oraz położona na północ od niej droga gminna, przy którym koncentruje się zabudowa wsi. Przez teren sołectwa biegnie również linia kolejowa relacji Łódź -Warszawa. W 2020 roku na terenie działki sołeckiej Gmina Stryków wybudowała świetlicę wiejską. Na terenie sołectwa działa Stowarzyszenie Przystanek Wyskoki. (Źródło: Monografia Miasta i Gminy Stryków, UŁ, 2009 r.)

  • Tabliczka Wyskoki

Lista poddziałów dla strony SOŁECTWO WYSKOKI

Kontakt stopka

Dane adresowe

  • Stryków Herb

URZĄD MIEJSKI W STRYKOWIE

ul. Tadeusza Kościuszki 27
95-010 Stryków

 

 

 

 

      tel. +48 (42) 719 80 02
      tel. +48 (42) 719-84-03
      tel. +48 (42) 719-94-95
      fax  +48 (42) 719 81 93
      e-mail: strykow@strykow.pl

      Godziny urzędowania
      pn, wt, śr: 08:00 - 16:00
      czw: 07:00 - 16:00
      pt: 08:00 - 15:00

      Godziny pracy kasy Urzędu:
      pn, wt, śr: 08:00 - 15:00
                                                                                           czw: 07:00 - 15:00
                                                                                           pt: 08:00 - 14:00

 

 

Mapa Stryków

[obiekt mapy] Mapa Stryków