Treść strony INWESTYCJE W SOŁECTWIE

ZADANIA SOŁECKIE W LATACH 2019/2020

W ramach środków sołeckich zamontowano 9 sztuk opraw sodowych oświetlenia drogowego.

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 120312E W MIEJSCOWOŚCI WYSKOKI

Zmodernizowany zostanie odcinek o długości 441 mb - od skrzyżowania we wsi Wyskoki do przejazdu kolejowego. Zakres robót obejmuje m.in.: wykonanie remontów cząstkowych istniejącej nawierzchni i ułożenie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego o grubości 4 cm i szerokości 5m, uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym oraz oczyszczenie dna i wyprofilowanie skarp istniejących rowów. Na zadanie Gmina Stryków otrzymała dotację z Urzędu Marszałkowskiego w ramach Modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych w kwocie 123 480,00 zł. Zadanie realizowane w 2020 roku.

BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W M. WYSKOKI

Budowa budynku odbywa się w technologii tradycyjnej (fundamenty żelbetowe, ściany zewnętrzne z pustaków szczelinowych gr. 25 cm ocieplone styropianem gr. 15 cm, ścianki działowe karton-gips, stropodach w postaci kratownicy drewnianej systemowej wraz z instalacjami wewnętrznymi). Wybudowano również zewnętrzną instalację wodociągową oraz lokalną kanalizację sanitarną z bezodpływowym zbiornikiem na ścieki oraz wewnętrzną linię zasilającej enn.  Przewidzino do wykonania również utwardzone dojście do świetlicy oraz utwardzony teren z trzema miejscami postojowymi dla samochodów osobowych. Realizacja 2019/2020.

  • BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W M. WYSKOKI
  • BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W M. WYSKOKI
  • BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W M. WYSKOKI
  • BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W M. WYSKOKI
  • BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W M. WYSKOKI
  • BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W M. WYSKOKI
  • BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W M. WYSKOKI
  • BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W M. WYSKOKI

Kontakt stopka

Dane adresowe

  • Stryków Herb

URZĄD MIEJSKI W STRYKOWIE

ul. Tadeusza Kościuszki 27
95-010 Stryków

 

 

 

 

      tel. +48 (42) 719 80 02
      fax +48 (42) 719 81 93
      e-mail: strykow@strykow.pl

      Godziny urzędowania
      pn, wt, śr: 08:00 - 16:00
      czw: 07:00 - 16:00
      pt: 08:00 - 15:00

      Godziny pracy kasy Urzędu:
      pn, wt, śr: 08:00 - 15:00
      czw: 07:00 - 15:00
      pt: 08:00 - 14:00

Zapytaj Burmistrza

Formularz kontaktowy (pl)
*
*
*

Mapa Stryków

[obiekt mapy] Mapa Stryków