Treść strony ZADANIA SOŁECKIE 2019-2024

Budowa odcinka drogi łączącej drogę wojewódzką 708 z drogą powiatową nr 5104E - 4 874 757,94 zł

Trwają prace będące kontynuacją zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa drogi gminnej w miejscowości Smolice od drogi wojewódzkiej nr 708 do drogi powiatowej nr 5104E (w tym przebudowa mostu na rzece Moszczenicy)”. W ramach zadania zakończony został Etap I - przebudowa mostu na rzece Moszczczenicy - wartośc inwestycji 1 828 422,05 zł, oraz Etap II - Budowa drogi gminnej od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 708 do mostu w Smolicach - wartość inwestycji 7 260 404,63 zł. W chwili obecnej trwa Etap III - Budowa odcinka drogi gminnej łączącej drogę wojewódzką 708 z drogą powiatową nr 5104E -  wartość inwestycji 4 874 757,94 zł. Termin zakończenia inwestycji to II półrocze 2023 r. Całkowita wartość inwestycji to 13 963 584,62 zł, dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych (obecna nazwa funduszu - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg) to kwota 2 957 934,00 zł.

 

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Budowa oświetlenia ulicznego – 34 102,11 zł

Inwestycja obejmowała montaż 5 słupów wraz z oprawami. Zadanie zrealizowane w latach 2019/2021.

 • Smolice
 • Anielin Swędowski ul.Spacerowa
 • Anielin Swędowski ul.Strykowska
 • Warszewice
 • Warszewice

Przebudowa mostu na Moszczenicy – 1 856 922,06 zł

Przebudowa mostu w Smolicach zrealizowana została w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa drogi gminnej w miejscowości Smolice od drogi wojewódzkiej nr 708 do drogi powiatowej nr 5104E  (w tym przebudowa mostu na rzece Moszczenicy)”. Całkowity koszt wykonania zadania obejmował umowę z wykonawcą, nadzór inwestorski oraz koszt wykonania dokumentacji projektowej. Zadanie zostało zrealizowane w latach 2019-2020

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Budowa wodociągu w ulicy Zielonej w Smolicach - 95 000,00 zł

Inwestycja obejmowała wykonanie robót polegających na budowie sieci wodociągowej Dn110 PVC w miejscowości Smolice, ul. Zielona. Długość wybudowanej sieci wynosi 194 mb. Koszt inwestycji to 95.000,00 zł. Zadanie zostało wykonane w 2020 roku.

 • Budowa kanalizacji w ulicy Zielonej w Smolicach
 • Budowa kanalizacji w ulicy Zielonej w Smolicach

Rozbudowa i doposażenie świetlicy wiejskiej – 193 598,00 zł

Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Smolicach. Zadanie polegało na rozbudowie budynku świetlicy wiejskiej o pomieszczenia szatni, pomieszczenie gospodarcze i taras. Łączny koszt inwestycji to 193 598,00 zł. Inwestycja zrealizowana w 2021 r..
Ponadto w ramach doposażenia pomieszczeń świetlicy zakupiono  szafy oraz 2 regały – wartość zadania 21 957,53 zł.

 • Po wykonaniu
 • Po wykonaniu
 • Po wykonaniu
 • Po wykonaniu
 • W trakcie trwania rozbudowy
 • W trakcie trwania rozbudowy
 • W trakcie trwania rozbudowy
 • W trakcie realizacji
 • Smolice
 • Smolice 2

Zadanie stałe w Sołectwie Smolice

W ramach zadań stałych, sołectwo dba o utrzymanie terenu zielonego będącego w użytkowaniu. 

Kontakt stopka

Dane adresowe

 • Stryków Herb

URZĄD MIEJSKI W STRYKOWIE

ul. Tadeusza Kościuszki 27
95-010 Stryków

 

 

 

 

      tel. +48 (42) 719 80 02
      tel. +48 (42) 719-84-03
      tel. +48 (42) 719-94-95
      fax  +48 (42) 719 81 93
      e-mail: strykow@strykow.pl

      Godziny urzędowania
      pn, wt, śr: 08:00 - 16:00
      czw: 07:00 - 16:00
      pt: 08:00 - 15:00

      Godziny pracy kasy Urzędu:
      pn, wt, śr: 08:00 - 15:00
                                                                                           czw: 07:00 - 15:00
                                                                                           pt: 08:00 - 14:00

 

 

Mapa Stryków

[obiekt mapy] Mapa Stryków