Treść strony ZADANIA SOŁECKIE

Budowa odcinka drogi łączącej drogę wojewódzką 708 z drogą powiatową nr 5104E - 5 057 415,45 zł

W 2024 r. zakończyły się prace będące kontynuacją zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa drogi gminnej w miejscowości Smolice od drogi wojewódzkiej nr 708 do drogi powiatowej nr 5104E (w tym przebudowa mostu na rzece Moszczenicy)”. W ramach zadania wykonany został Etap I - przebudowa mostu na rzece Moszczczenicy - wartośc inwestycji 1 828 422,05 zł oraz Etap II - Budowa drogi gminnej od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 708 do mostu w Smolicach - wartość inwestycji 7 260 404,63 zł. W połowie 2024 r.  zakończono etap III - Budowa odcinka drogi gminnej łączącej drogę wojewódzką 708 z drogą powiatową nr 5104E -  wartość inwestycji  5 057 415,45 zł. Całkowita wartość inwestycji to 13 963 584,62 zł, dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych (obecna nazwa funduszu - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg) to kwota 2 957 934,00 zł. 

 • Nowe rondo w Smolicach
 • Budowa drogi gminnej w Smolicach III etap, realizacja inwestycji
 • III etap inwestycji w trakcie realizacji
 • II etap inwestycji po realizacji
 • II etap inwestycji po realizacji
 • II etap inwestycji po realizacji
 • II etap inwestycji w trakcie realizacji. Na placu budowy Burmistrz Strykowa Witold Kosmowski wraz z wykonawcą
 • II etap inwestycji w trakcie realizacji
 • II etap inwestycji przed realizacją
 • II etap inwestycji przed realizacją. Odcinek przy moście na rzece Moszczenicy wybudowanym w I etapie inwestycji

Budowa oświetlenia ulicznego – 34 102,11 zł

Inwestycja obejmowała montaż 5 słupów wraz z oprawami. Zadanie zrealizowane w latach 2019/2021.

 • -
 • -

Przebudowa mostu na Moszczenicy – 1 856 922,06 zł

Przebudowa mostu w Smolicach zrealizowana została w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa drogi gminnej w miejscowości Smolice od drogi wojewódzkiej nr 708 do drogi powiatowej nr 5104E  (w tym przebudowa mostu na rzece Moszczenicy)”. Całkowity koszt wykonania zadania obejmował umowę z wykonawcą, nadzór inwestorski oraz koszt wykonania dokumentacji projektowej. Zadanie zostało zrealizowane w latach 2019-2020

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Projekt budowy i przebudowy ulic - 231 240,00 zł

Na początku lutego 2024 r. Burmistrz Strykowa Witold Kosmowski podpisał z wyłonionym w przetargu wykonawcą umowę na projekt  budowy i przebudowy ul. Wypoczynkowej w Smolicach (droga relacji Smolice – Anielin Swędowski) wraz z niezbędną infrastrukturą.
W planach jest budowa drogi  od długości ok. 4470 m od włączenia w drogę wojewódzką nr 708 w Smolicach do ul. Szlacheckiej w Anielinie Swędowskim. Droga stanowić będzie dojazd do osiedli domów jednorodzinnych i działek letniskowych, połączy drogę wojewódzką z drogą gminną.
W ramach projektu uwzględnione zostanie również wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej. W ramach zadania planowana jest zmiana geometrii obecnie wąskiego i niebezpiecznego zakrętu na ul. Szlacheckiej w Anielinie Swędowskim (przy ul. Młynarskiej). Termin realizacji do 11 miesięcy od podpisania umowy. 

Budowa wodociągu w ulicy Zielonej w Smolicach - 95 000,00 zł

Inwestycja obejmowała wykonanie robót polegających na budowie sieci wodociągowej Dn110 PVC w miejscowości Smolice, ul. Zielona. Długość wybudowanej sieci wynosi 194 mb. Zadanie zostało wykonane w 2020 roku.

 • Budowa kanalizacji w ulicy Zielonej w Smolicach
 • Budowa kanalizacji w ulicy Zielonej w Smolicach

Rozbudowa i doposażenie świetlicy wiejskiej – 193 598,00 zł

W 2021 roku w celu zwiększenia funkcjonalności i komfortu użytkowania świetlicy wiejskiej w Smolicach, w ramach zgłaszanych przez społeczność lokalną potrzeb, wykonano rozbudowę świetlicy wiejskiej w Smolicach finansowaną z budżetu gminy oraz budżetu gminy w ramach funduszu sołeckiego. Powierzchnia użytkowa dodatkowych pomieszczeń tj. szatni, pomieszczenia gospodarczego i tarasu to 68,18 m2. W ramach robót dodatkowych wykonano m.in.: malowanie zewnętrzne elewacji na wszystkich ścianach, montaż daszku nad wejściem do świetlicy i naprawę orynnowania. Łączny koszt inwestycji wyniósł 193.598 zł.

 • Świetlica wiejska w Smolicach, sala główna po remoncie
 • Świetlica wiejska w Smolicach, daszek zamontowany przed wejściem do świetlicy
 • Świetlica wiejska w Smolicach w trakcie rozbudowy
 • Świetlica wiejska w Smolicach, remont sali głównej
 • Świetlica wiejska w Smolicach przed rozbudową

Zjazd linowy - 17 463,00 zł

W 2024 r. doposażono część rekreacyjną działki sołeckiej w zjazd linowy.

 • zjazd linowy w dniu montażu
 • zjazd linowy w dniu montażu
 • zjazd linowy w dniu montażu

Zadanie stałe w Sołectwie Smolice

W ramach zadań stałych, sołectwo dba o utrzymanie terenu zielonego będącego w użytkowaniu. 

Kontakt stopka

Dane adresowe

 • Stryków Herb

URZĄD MIEJSKI W STRYKOWIE

ul. Tadeusza Kościuszki 27
95-010 Stryków

 

 

 

 

      tel. +48 (42) 719 80 02
      tel. +48 (42) 719-84-03
      tel. +48 (42) 719-94-95
      fax  +48 (42) 719 81 93
      e-mail: strykow@strykow.pl

      Godziny urzędowania
      pn, wt, śr: 08:00 - 16:00
      czw: 07:00 - 16:00
      pt: 08:00 - 15:00

      Godziny pracy kasy Urzędu:
      pn, wt, śr: 08:00 - 15:00
                                                                                           czw: 07:00 - 15:00
                                                                                           pt: 08:00 - 14:00

 

 

Mapa Stryków

[obiekt mapy] Mapa Stryków