Lista poddziałów dla strony SOŁECTWO SMOLICE

Treść strony SOŁECTWO SMOLICE

Sołectwo Smolice

Sołtys:
Perek Damian
solectwo.smolice@strykow.pl


Rada Sołecka: 
Majewski Dagmar 
Stypułkowski Łukasz 
Szubert Mariusz
Szychowski Krzysztof
Ślęzakowska-Antoniak Izabela 

 

Sołectwo Smolice położone jest w centralnej części gminy, granicząc bezpośrednio od wschodu ze Strykowem. Najstarsze ślady pobytu ludzi na terenie Smolic pochodzą z przełomu okresu rzymskiego i wczesnego średniowiecza. Prace archeologiczne wskazały na znajdujące się na południe od współczesnych zabudowań Smolic ślady kultury przeworskiej. Nazwa Smolice po raz pierwszy w źródłach pisemnych pojawia się w 1387 r., gdzie wymieniana jest jako Smolicze. Po zakończeniu II wojny światowej jedną z ważniejszych inwestycji na terenie sołectwa była melioracja i uregulowanie często wylewającej rzeki Moszczenicy. Najważniejsze wydarzenia mające wpływ na dzisiejszy wygląd sołectwa miały miejsce na początku lat dziewięćdziesiątych XX w., kiedy podejmowano decyzje o przebiegu autostrad, w wyniku tych ustaleń dziś przez południową część sołectwa od 2006 roku biegnie autostrada A2. Zmieniło się zagospodarowanie wsi, pojawiły nowe inwestycje przemysłowo-logistyczne oraz infrastrukturalne. Na terenie Smolic funkcjonuje położony przy DK 14 Hotel 500 oraz klub jeździecki „Jantar”, a także przedszkole i żłobek. Mieszkańcy mogą korzystać ze świetlicy wiejskiej oraz z placu zabaw i zewnętrznych urządzeń fitness, placu do gry w koszykówkę i placu rekreacyjnego dla seniorów. Na terenie sołectwa działa Koło Gospodyń Wiejskich.  (Źródło: Monografia Miasta i Gminy Stryków, UŁ, 2009 r.)

  • Sołectwo Smolice

Lista poddziałów dla strony SOŁECTWO SMOLICE

Kontakt stopka

Dane adresowe

  • Stryków Herb

URZĄD MIEJSKI W STRYKOWIE

ul. Tadeusza Kościuszki 27
95-010 Stryków

 

 

 

 

      tel. +48 (42) 719 80 02
      tel. +48 (42) 719-84-03
      tel. +48 (42) 719-94-95
      fax  +48 (42) 719 81 93
      e-mail: strykow@strykow.pl

      Godziny urzędowania
      pn, wt, śr: 08:00 - 16:00
      czw: 07:00 - 16:00
      pt: 08:00 - 15:00

      Godziny pracy kasy Urzędu:
      pn, wt, śr: 08:00 - 15:00
                                                                                           czw: 07:00 - 15:00
                                                                                           pt: 08:00 - 14:00

 

 

Mapa Stryków

[obiekt mapy] Mapa Stryków