Treść strony INWESTYCJE W SOŁECTWIE

ZADANIA SOŁECKIE W ROKU 2022

W ramach środków sołeckich zakupiono szafę i 2 regały do świetlicy wiejskiej,
Pozostałe środki przeznaczono na utrzymanie terenów zielonych, będących w użytkowaniu sołectwa. 

 • Zadania sołeckie 2022
 • Zadania sołeckie 2022
 • Zadania sołeckie 2022

ZADANIA SOŁECKIE W ROKU 2021

Środki sołeckie zostały przeznaczone na rozbudowę świetlicy wiejskiej, oraz na utrzymanie terenów zielonych będących w użytkowaniu sołectwa.

INWESTYCJE GMINNE W ROKU 2021

Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Smolicach

Trwa rozbudowa świetlicy wiejskiej w Smolicach. Budynek powiększy się o szatnię, pomieszczenie gospodarcze i taras, czyli te funkcje, których brak od dawna doskwierał Mieszkańcom korzystającym z miejsca wspólnych spotkań. Sołectwo Smolice przeznaczyło na ten cel część środków z funduszu sołeckiego z 2021 r. oraz z lat wcześniejszych.

 • W trakcie trwania rozbudowy
 • W trakcie trwania rozbudowy
 • W trakcie trwania rozbudowy
 • W trakcie realizacji

 

INWESTYCJE GMINNE W ROKU 2020

Budowa wodociągu w ulicy Zielonej w Smolicach

Inwestycja obejmowała wykonanie robót polegających na budowie sieci wodociągowej Dn110 PVC w miejscowości Smolice, ul. Zielona. Długość wybudowanej sieci wynosi 194 mb. Koszt inwestycji to 95.000,00 zł. Zadanie zostało wykonane w 2020 roku.

 • Budowa kanalizacji w ulicy Zielonej w Smolicach
 • Budowa kanalizacji w ulicy Zielonej w Smolicach

 

ZADANIA SOŁECKIE W LATACH 2019/2020

W ramach środków sołeckich wykonano rekultywacje działki sołeckiej poprzez wyrównanie terenu i posianie trawy. Opracowano również projekt budowy sieci wodociągowej ul. Zielonej w Smolicach. Zakupiono szafę chłodniczą na wyposażenie świetlicy wiejskiej. Pozostałe środki przeznaczono na planowaną rozbudowę świetlicy wiejskiej.

 

INWESTYCJE GMINNE W LATACH 2019/ 2021

Remont drogi gminnej w Smolicach

W ramach prac inwestycyjnych w pierwszym etapie został przebudowany most na Moszczenicy. Drugi etap przewiduje budowę odcinka drogi łączącej drogę wojewódzką 708 z drogą powiatową nr 5104E wraz z przebudową skrzyżowania na drodze wojewódzkiej 708 oraz skrzyżowania w drodze powiatowej 5104E. Trwa opracowanie dokumentacji drogi w celu uzyskania decyzji ZRID. Szacowany łączny koszt inwestycji to 6.207.255,00 zł, z czego przyznane dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych to 3.103.627,00 zł (w tym za wykonany most w roku 2019 - 1.044.775,00 zł). Zadanie wieloletnie - 2019/2021.

 • Most w Smolicach
 • Most w Smolicach
 • Most w Smolicach
 • Most w Smolicach
 • Most w Smolicach

 

Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Stryków I

W ramach projektu dofinansowanego z RPO WŁ 2014-2020 ZIT powstanie 224 nowych punktów świetlnych. Pierwszy etap oświetlenia zrealizowano w: Bratoszewicach (ul. Zatorze) oraz w Smolicach (przy świetlicy). Drugi etap to miejscowości: Tymianka (ul. Lawendowa, ul. Środkowa), Warszewice, Swędów (ul. Sosnowa, ul. Łąkowa), Anielin Swędowski (ul. Spacerowa, ul. Strykowska).Trzeci etap będzie realizowany w: Krucicach, Klęku - do granic m. Łodzi, Klęku-Kiełminie, Bratoszewicach (od ul. Ogrodniczej w kierunku Rokitnicy, ul. Polna), Swędowie (ul. Bolka i Lolka, Kwiatowa, Przylesie) i Strykowie (ul. Zlotowa, Żytnia i Brzezińska). Szacowany koszt inwestycji to 2 170 513,71 zł., w tym dofinansowanie z UE w kwocie 1 441 334,35 zł. Zadanie realizowane w latach 2019/2021.

 • Smolice
 • Anielin Swędowski ul.Spacerowa
 • Anielin Swędowski ul.Strykowska
 • Warszewice
 • Warszewice

 

Kontakt stopka

Dane adresowe

 • Stryków Herb

URZĄD MIEJSKI W STRYKOWIE

ul. Tadeusza Kościuszki 27
95-010 Stryków

 

 

 

 

      tel. +48 (42) 719 80 02
      fax +48 (42) 719 81 93
      e-mail: strykow@strykow.pl

      Godziny urzędowania
      pn, wt, śr: 08:00 - 16:00
      czw: 07:00 - 16:00
      pt: 08:00 - 15:00

      Godziny pracy kasy Urzędu:
      pn, wt, śr: 08:00 - 15:00
      czw: 07:00 - 15:00
      pt: 08:00 - 14:00

Zapytaj Burmistrza

Formularz kontaktowy (pl)
*
*
*

Mapa Stryków

[obiekt mapy] Mapa Stryków