Treść strony INWESTYCJE 2019-2023

Zadania zrealizowane w latach 2019-2023

 • Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Stryków I. W ramach projektu dofinansowanego z RPO WŁ 2014-2020 ZIT powstało 224 nowych punktów świetlnych w tym również w Smolicach przy świetlicy. Zadanie realizowane w latach 2019/2021;
 • Przebudowa mostu na Moszczenicy. Kwota inwestycji to 1 828 422,05 zł. Zadanie zrealizowano 2020 roku;
 • Budowa wodociągu w ulicy Zielonej w Smolicach. Koszt inwestycji to 95 000,00 zł. Zadanie  zrealizowane w 2020 roku;
 • Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Smolicach. Łączny koszt inwestycji to 193 598,00 zł. Inwestycja zrealizowana w 2021 r. ;
 • Budowa odcinka drogi łączącej drogę wojewódzką 708 z drogą powiatową nr 5104E wraz z przebudową skrzyżowania na drodze wojewódzkiej 708 oraz skrzyżowania w drodze powiatowej 5104E. Termin realizacji inwestycji to II półrocze 2023r.  Wartość umowy z wykonawcą to – 7 067 779,63 zł, z czego 1 913 158,00 zł stanowi dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg;
 • Rekultywacja działki sołeckiej poprzez wyrównanie terenu i posianie trawy;
 • Zakup szafy i 2 regałów do świetlicy wiejskiej;
 • Utrzymanie terenu zielonego będącego w użytkowaniu sołectwa.
 • Budowa drogi gminnej w Smolicach od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 708 do mostu, w trakcie realizacji
 • Budowa drogi gminnej w Smolicach od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 708 do mostu, w trakcie realizacji
 • Budowa drogi gminnej w Smolicach od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 708 do mostu, w trakcie realizacji
 • Budowa drogi gminnej w Smolicach od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 708 do mostu, w trakcie realizacji
 • Skrzyżowanie drogi gminnej z drogą wojewódzką 708 przed budową ronda
 • Odcinek drogi gminnej od strony Smolic w kierunku drogi wojewódzkiej 708
 • Droga gminna przed rozpoczęciem realizacji inwestycji
 • Most na drodze gminnej przebudowany w I etapie inwestycji
 • Most na drodze gminnej tuż po przebudowie
 • Most na drodze gminnej w trakcie przebudowy
 • Most na drodze gminnej w trakcie przebudowy
 • Most na drodze gminnej w trakcie przebudowy
 • Budowa wodociagu, ul. Zielona Smolice
 • Budowa wodociagu, ul. Zielona Smolice
 • Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Smolicach
 • Wnętrze wietlicy wiejskiej w Smolicach podczas remontu
 • Wnętrze wietlicy wiejskiej w Smolicach po zakończeniu inwestycji
 • Zadaszenie tarasu przy świetlicy wiejskiej w Smolicach
 • Szafa
 • Szafa

Kontakt stopka

Dane adresowe

 • Stryków Herb

URZĄD MIEJSKI W STRYKOWIE

ul. Tadeusza Kościuszki 27
95-010 Stryków

 

 

 

 

      tel. +48 (42) 719 80 02
      tel. +48 (42) 719-84-03
      tel. +48 (42) 719-94-95
      fax  +48 (42) 719 81 93
      e-mail: strykow@strykow.pl

      Godziny urzędowania
      pn, wt, śr: 08:00 - 16:00
      czw: 07:00 - 16:00
      pt: 08:00 - 15:00

      Godziny pracy kasy Urzędu:
      pn, wt, śr: 08:00 - 15:00
                                                                                           czw: 07:00 - 15:00
                                                                                           pt: 08:00 - 14:00

 

 

Mapa Stryków

[obiekt mapy] Mapa Stryków