Treść strony ZADANIA SOŁECKIE

Budowa studni w Koźlu - 220 000,00 zł

Wybudowana studnia zaopatruje w wodę sołectwa : Koźle, Ciołek, Osse, Gozdów, Krucice, Zagłoba, Wrzask, Bronin, Pludwiny i Sadówka – łącznie ponad 1.000 mieszkańców. Na inwestycję Gmina Stryków przekazała ZGKiM w Strykowie dotację w kwocie 220 000,00 zł. Zadanie zrealizowane w 2020 r.;

 • 1
 • -

Modernizacja świetlicy wiejskiej - 162 000 zł

W latach 2020/2021 przeprowadziliśmy generalny remont obiektu w Pludwinach mieszczący świetlicę wiejską i mieszkania komunalne.
💠W 2021 roku przeprowadziliśmy termomodernizację obiektu. Prace wykonał Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Strykowie. Budynek został docieplony styropianem, otynkowany i pomalowany. Położono parapety zewnętrzne. Wykonano obróbkę blacharską kominów. Ułożono obrzeża oraz opaskę z kostki brukowej wokół budynku. Koszt zadania wyniósł 65.000 zł.
💠W 2020 roku zleciliśmy wykonanie remontu części świetlicy wiejskiej wraz z wykonaniem utwardzenia przed budynkiem. Zakres prac obejmował m.in.: rozbiórkę podestu przed wejściem, wykonanie obróbki istniejących drzwi i obudowy fragmentu osadzenia drzwi, demontaż 2 okien i zamurowanie otworów okiennych, demontaż istniejących ościeżnic oraz montaż nowych ościeżnic i drzwi płytowych, montaż parapetów wewnętrznych, demontaż urządzeń sanitarnych w pomieszczeniu schowka, wykonanie tynków wewnętrznych, malowanie ścian i sufitów, ułożenie płytek na podłodze oraz wymianę opraw oświetleniowych. Koszt inwestycji wyniósł 97.000 zł, w tym pozyskaliśmy dofinansowanie z PROW na lata 2014 -2020 w kwocie 55.351 zł.
Przez lata podniszczony, jeśli już remontowany w poprzednich kadencjach to tylko doraźnie, wymagający kompleksowej interwencji budynek, w końcu nabrał właściwego wyglądu i funkcjonalności. Świetlica służy lokalnej społeczności oraz aktywnie działającemu KGW. 

 • Modernizacja świetlicy wiejskiej w Pludwinach, otwarcie nowej świetlicy wiejskiej przez tutejsze KGW, Burmistrza Strykowa...
 • Modernizacja świetlicy wiejskiej w Pludwinach, po wykonaniu generalnego remontu budynku świetlicy
 • Modernizacja świetlicy wiejskiej w Pludwinach, widok z wewnątrz świetlicy po wykonaniu generalnego remontu budynku
 • Modernizacja świetlicy wiejskiej w Pludwinach, przed wykonaniem generalnego remontu budynku
 • Modernizacja świetlicy wiejskiej w Pludwinach, wejście do budynku przed wykonaniem generalnego remontu świetlicy

Budowa altany na działce sołeckiej – 20 000,00 zł

W 2023 r. zrealizowano projekt „Budowa altany na działce sołeckiej”. Całkowity koszt projektu wyniósł 20 000,00 zł, w tym środki z budżetu Województwa Łódzkiego w kwocie 12 000,00 zł oraz środki własne Gminy Stryków w kwocie 8 000,00 zł. Projekt obejmował zakup i montaż altany na działce sołeckiej w sołectwie Pludwiny.

 • -
 • -
 • -
 • 08

Doposażenie świetlicy wiejskiej

W ramach doposażenia świetlicy wiejskiej zakupiono okap kuchenny do kuchni gazowej, stół z funkcją zlewu ze stali nierdzewnej, stół roboczy, regał gastronomiczny, 3 komplety serwisów obiadowo-kawowych, zmywarkę, witrynę chłodniczą, komplet sztućców, baterię do zlewu, artykuły niezbędne do podłączenia sprzętów w świetlicy, firanki, szklanki, dzbanki, drobne wyposażenie gastronomiczne do świetlicy wiejskiej, podgrzewacze gastronomiczne, meble do kuchni oraz krzesła. Ściana w kuchni świetlicy została pokryta glazurą.

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Zakup kosy spalinowej – 2 350,00 zł

Kosa spalinowa zakupiona została na potrzeby wykaszania trudno dostępnych miejsc na terenie działki sołeckiej. 

 • Kosa spalinowa

Zakup sukienek dla KGW Pludwiny

Zakupione zostały sukienki reprezentacyjne dla członkiń KGW Pludwiny. 

 • -

Zadania stałe w Sołectwie Pludwiny


Zadania stałe obejmują utrzymanie terenu zielonego będącego w użytkowaniu sołectwa, a także organizację akcji ekologiczno-kulturalno-zdrowotno-sportowych.

 

Kontakt stopka

Dane adresowe

 • Stryków Herb

URZĄD MIEJSKI W STRYKOWIE

ul. Tadeusza Kościuszki 27
95-010 Stryków

 

 

 

 

      tel. +48 (42) 719 80 02
      tel. +48 (42) 719-84-03
      tel. +48 (42) 719-94-95
      fax  +48 (42) 719 81 93
      e-mail: strykow@strykow.pl

      Godziny urzędowania
      pn, wt, śr: 08:00 - 16:00
      czw: 07:00 - 16:00
      pt: 08:00 - 15:00

      Godziny pracy kasy Urzędu:
      pn, wt, śr: 08:00 - 15:00
                                                                                           czw: 07:00 - 15:00
                                                                                           pt: 08:00 - 14:00

 

 

Mapa Stryków

[obiekt mapy] Mapa Stryków