Lista poddziałów dla strony SOŁECTWO PLUDWINY

Treść strony SOŁECTWO PLUDWINY

Sołectwo Pludwiny

Sołtys:
Piekarska Alicja
solectwo.pludwiny@strykow.pl

Rada Sołecka: 
Krzeszewski Andrzej
Pawlak Michał
Orlik Urszula 
Skowroński Ireneusz
Witczak Janusz

Sołectwo Pludwiny jest najbardziej na północ wysuniętym fragmentem gminy, graniczącym z obszarami leśnymi Gminy Głowno. O długiej historii bytności człowieka na terenie sołectwa świadczą znaleziska archeologiczne. Najstarszy ślad osadniczy datowany jest na okres pradziejowy. Poza nim odnalezione zostały cztery młodsze stanowiska związane z kulturą przeworską. O miejscowości wspominają źródła pisane z XIX w. – w 1827 r. liczyła ona 10 domostw. Układ przestrzenny obserwowany w drugiej połowie lat trzydziestych XX w. nawiązywał już do obrazu współczesnego. Podczas II wojny światowej wieś Pludwiny dotkliwie ucierpiała na skutek działań wojennych kampanii wrześniowej. W centrum Pludwin znajdują się dwa pomniki poświęcone pamięci zamordowanych podczas II wojny światowej mieszkańców oraz żołnierzy. Do końca lat 60-tych XX w. na terenie wsi funkcjonowała szkoła podstawowa. Mieszkańcy mogą korzystać ze świetlicy, placu zabaw i zewnętrznych urządzeń fitness. Na terenie sołectwa działa Koło Gospodyń Wiejskich. (Źródło: Monografia Miasta i Gminy Stryków, UŁ, 2009 r.)

  • Sołectwo Pludwiny

Lista poddziałów dla strony SOŁECTWO PLUDWINY

Kontakt stopka

Dane adresowe

  • Stryków Herb

URZĄD MIEJSKI W STRYKOWIE

ul. Tadeusza Kościuszki 27
95-010 Stryków

 

 

 

 

      tel. +48 (42) 719 80 02
      tel. +48 (42) 719-84-03
      tel. +48 (42) 719-94-95
      fax  +48 (42) 719 81 93
      e-mail: strykow@strykow.pl

      Godziny urzędowania
      pn, wt, śr: 08:00 - 16:00
      czw: 07:00 - 16:00
      pt: 08:00 - 15:00

      Godziny pracy kasy Urzędu:
      pn, wt, śr: 08:00 - 15:00
                                                                                           czw: 07:00 - 15:00
                                                                                           pt: 08:00 - 14:00

 

 

Mapa Stryków

[obiekt mapy] Mapa Stryków