Treść strony ZADANIA SOŁECKIE

"Osse - sołectwo z tradycjami" - 11 000,00 zł

W 2023 r. zrealizowano projekt „Osse – sołectwo z tradycjami”, który otrzymał dofinansowanie z budżetu Województwa Łódzkiego w ramach naboru „Sołectwo na plus”. Projekt obejmował zakup i montaż dwustronnej tablicy informacyjno-edukacyjnej wraz z mapą i rysem historyczno-fotograficznym miejscowości Osse.  

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Zakup grilla wędzarni – 8 000,00 zł

Zakup grilla zrealizowany został w 2021 roku. Środki na zakup pozyskane zostały w ramach grantu sołeckiego dla Sołectwa Osse. W ramach projektu pn. „Zakup grilla wędzarni”. Projekt został całkowicie sfinansowany z budżetu Województwa Łódzkiego.

 • -
 • -
 • Osse 1

Budowa oświetlenia dróg gminnych – 245 870,52 zł

Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach Osse i Tymianka - 29 szt. słupów wraz z oprawami. Zadanie zrealizowano w 2023 r.

Remont drogi gminnej Osse-Bronin - 279 539,35 zł

W ramach zadania wyremontowano 1352 mb drogi gminnej - ułożono nakładkę asfaltową oraz utwardzono pobocza kruszywem łamanym. Łączny koszt inwestycji to 279 539,35 zł, w tym 139 769,00 zł dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych. Zadanie zrealizowane w 2019 r.

 • -
 • -

Przebudowa drogi gminnej nr 120307E Osse – Ciołek - to 567 677,64 zł

Łączna długość remontowanej drogi gminnej wynosi 2 330 mb. Dofinansowaniem został objęty odcinek drogi o długości 1325 mb. Całkowita wartość projektu to 567 677,64 zł. Gmina Stryków w związku ze złożonym wnioskiem otrzymała 210 627,00 zł dofinansowania z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego w ramach zadania ". Zadanie zrealizowane w 2019 roku.

 • 3

Budowa studni w Koźlu

Wybudowana studnia zaopatruje w wodę wsie: Koźle, Ciołek, Osse, Gozdów, Krucice, Zagłoba, Wrzask, Bronin, Pludwiny i Sadówka – łącznie ponad 1.000 mieszkańców. Na inwestycję Gmina Stryków przekazała ZGKiM w Strykowie dotację w kwocie 220 000,00 zł. Zadanie zrealizowane w 2020 r.

 • -
 • -

Wyposażenie i bieżące utrzymanie świetlicy

W ramach wyposażenia świetlicy wiejskiej dokonano zakupu szafy chłodniczej, 2 karcherów myjących, lamp owadobójczych, 35 kompletów sztućców, okapu kuchennego z wentylatorem, 2 kuchenek elektrycznych, gofrownicy, taboretu gazowego, krzeseł do świetlicy wiejskiej, dekoracji z kwiatów sztucznych, lampionów oraz firan i zasłon. Wykonano również projekt i zamontowano napis z nazwą sołectwa „Osse” na budynku świetlicy. Jednocześnie co roku wykonywany jest przegląd monitoringu terenu świetlicy. 

 • -
 • -
 • -
 • 1
 • 2
 • 3

Doposażenie placu zabaw - 19 600,00 zł

W ramach wyposażenia placu zabaw dokonano zakupu zjazdu linowego i zjeżdżalni na plac zabaw. Doposażenia placu zabaw dokonano w 2019 r. i 2020 r.

 • -
 • IMG_0977-111

Zadania stałe w Sołectwie Osse

W ramach zadań stałych sołectwo dba o utrzymanie terenu zielonego będącego w użytkowaniu sołectwa oraz organizuje akcje ekologiczno-kulturalno-zdrowotno-sportowych.

Kontakt stopka

Dane adresowe

 • Stryków Herb

URZĄD MIEJSKI W STRYKOWIE

ul. Tadeusza Kościuszki 27
95-010 Stryków

 

 

 

 

      tel. +48 (42) 719 80 02
      tel. +48 (42) 719-84-03
      tel. +48 (42) 719-94-95
      fax  +48 (42) 719 81 93
      e-mail: strykow@strykow.pl

      Godziny urzędowania
      pn, wt, śr: 08:00 - 16:00
      czw: 07:00 - 16:00
      pt: 08:00 - 15:00

      Godziny pracy kasy Urzędu:
      pn, wt, śr: 08:00 - 15:00
                                                                                           czw: 07:00 - 15:00
                                                                                           pt: 08:00 - 14:00

 

 

Mapa Stryków

[obiekt mapy] Mapa Stryków