Lista poddziałów dla strony SOŁECTWO OSSE

Treść strony SOŁECTWO OSSE

Sołectwo Osse

Sołtys:
Sylwia Gawrysiak
solectwo.osse@strykow.pl

Rada Sołecka:
Becherka Krzysztof
Danych Szymon 
Karwacka Iwona
Kaźmierczak Adam
Świderska Agnieszka 

Sołectwo Osse położone jest w północno zachodniej części Gminy Stryków. Zachodnia granica sołectwa stanowi jednocześnie granicę pomiędzy Gminą Stryków a Gminą Zgierz. Nazwa wsi Ossa pojawia się już w 1397 r. Źródła XIX-wieczne wymieniają wieś i folwark Osse, położone w parafii Koźle, gminie Bratoszewice, powiecie brzezińskim. W 1945 r. folwark i dwór przejęła jedna z fabryk łódzkich i urządziła na jego terenie warsztaty spółdzielni inwalidów. Po parcelacji pól dworskich w 1948 r. pozostałości dóbr oddano w dzierżawę. Od tej pory dwór zamieszkiwali prywatni lokatorzy. Obecnie dwór i park dworski znajdują się w rękach prywatnego właściciela. W południowej części sołectwa, w Kolonii Osse, znajduje się drewniana kaplica, powstała w 2002 r. W okresie letnim są w niej odprawiane msze święte. Mieszkańcy mogą korzystać ze świetlicy wiejskiej, placu zabaw i zewnętrznych urządzeń fitness. Na terenie sołectwa działa Koło Gospodyń Wiejskich. (Źródło: Monografia Miasta i Gminy Stryków, UŁ, 2009 r.)

  • Tabliczka Osse

Lista poddziałów dla strony SOŁECTWO OSSE

Kontakt stopka

Dane adresowe

  • Stryków Herb

URZĄD MIEJSKI W STRYKOWIE

ul. Tadeusza Kościuszki 27
95-010 Stryków

 

 

 

 

      tel. +48 (42) 719 80 02
      tel. +48 (42) 719-84-03
      tel. +48 (42) 719-94-95
      fax  +48 (42) 719 81 93
      e-mail: strykow@strykow.pl

      Godziny urzędowania
      pn, wt, śr: 08:00 - 16:00
      czw: 07:00 - 16:00
      pt: 08:00 - 15:00

      Godziny pracy kasy Urzędu:
      pn, wt, śr: 08:00 - 15:00
                                                                                           czw: 07:00 - 15:00
                                                                                           pt: 08:00 - 14:00

 

 

Mapa Stryków

[obiekt mapy] Mapa Stryków