Treść strony INWESTYCJE W SOŁECTWIE

ZADANIA SOŁECKIE W ROKU 2022

W ramach środków sołeckich zakupiono 35 kompletów sztućców, okap kuchenny z wentylatorem, 2 kuchenki elektryczne, gofrownicę  i taboret gazowy do świetlicy wiejskiej. Wykonano konserwację monitoringu znajdującego się na działce sołeckiej. Przeznaczono środki na organizację akcji ekologiczno - kulturalno - zdrowotno – sportowych i na utrzymanie terenów zielonych, będących w użytkowaniu sołectwa. 

 • Zadania sołeckie 2022

 

INWESTYCJE GMINNE W ROKU 2022

Modernizacja oświetlenia ulicznego

Modernizacja oświetlenia ulicznego w Ossem jest częścią większej inwestycji gminnej obejmującej także miejscowości: Tymianka, Swędów - ul. Szumiących Jodeł, ul. Cyprysowa, Wrzask, Mała Tymianka i Ługi. Koszt inwestycji w Ossem i Tymiance to łącznie: 228.547,53 zł. Zakończenie całego zadania planowane jest na pierwsze półrocze 2023 r.

 

ZADANIA SOŁECKIE W ROKU 2021

W ramach środków sołeckich zakupiono szafę chłodniczą, 2 karchery myjące i lampy owadobójcze do świetlicy wiejskiej. Zaprojektowano i zamontowano napis z nazwą sołectwa „Osse” na budynku świetlicy. Przeznaczono środki na organizację akcji ekologiczno - kulturalno - zdrowotno – sportowych i na utrzymanie terenów zielonych, będących w użytkowaniu sołectwa.

 • Szafa chłodnicza
 • Osse

 

GRANT SOŁECKI DLA OSSE

W 2021 roku Gmina Stryków pozyskała środki na realizację grantu sołeckiego dla Sołectwa Osse. W ramach projektu pn. „Zakup grilla wędzarni” dokonano zakupu specjalistycznego grilla. Całkowity koszt projektu wyniósł  8 000,00 zł i jest całkowicie sfinansowany z budżetu Województwa Łódzkiego.

 • Grant Sołectwo Osse
 • Grant Sołectwo Osse
 • Grant Sołectwo Osse
 • Grant Sołectwo Osse
 • Grant Sołectwo Osse

 

INWESTYCJE GMINNE W ROKU 2021

Utwardzenie nawierzchni przy studni w Koźlu

Prace polegały na utwardzeniu nawierzchni przy nowo wybudowanej studni w Koźlu w celu zapewnienia odpowiedniego dojazdu i należytej obsługi obiektu. Zadanie finansowane przez Gminę Stryków realizuje ZGKiM w Strykowie. Koszt to ok. 60.000 zł. Inwestycję zrealizowano w 2021 r.

 • Utwardzenie terenu przy hydroforni
 • Utwardzenie terenu przy hydroforni
 • Utwardzenie terenu przy hydroforni

 

INWESTYCJE GMINNE W ROKU 2020

Budowa studni w Koźlu

Inwestycja polegała na budowie dodatkowej studni o głębokości ok. 50 m i wydajności eksploatacyjnej 53 m szesc. na godzinę. SUW  w Koźlu zaopatruje w wodę wsie: Koźle, Ciołek, Osse, Gozdów, Krucice, Zagłoba, Wrzask, Bronin, Pludwiny i Sadówka – łącznie ponad 1.000 mieszkańców. Dotychczas stacja posiadała jedną studnię, co w przypadku awarii stwarzało zagrożenie zaburzeń dostaw wody. Podczas budowy drugiej studni zastosowano metodę udarowo-okrętną, która pozwoliła uniknąć ewentualnego zanieczyszczenia pokładów wody czerpanej z położonego w bliskiej odległości eksploatowanego otworu studziennego.  Po podłączeniu do SUW, zleceniu badań wody i oddaniu do użytku nowej studni, obydwie studnie pracować będą w systemie naprzemiennym. Na inwestycję Gmina Stryków przekazała ZGKiM w Strykowie dotację w kwocie 220 000,00 zł. Zadanie realizowane w 2020 r.

 • Budowa Studni w Koźlu
 • Budowa Studni w Koźlu
 • Budowa Studni w Koźlu
 • Budowa Studni w Koźlu

 

 

ZADANIA SOŁECKIE W LATACH 2019/2020

W ramach środków sołeckich zakupiono zjazd linowy na plac zabaw oraz krzesła do świetlicy wiejskiej. Zakupiono również sprzęt pożarniczy i umundurowanie dla OSP Koźle. Wyposażono plac zabaw w zjeżdżalnię oraz przeznaczono środki na utrzymanie terenów zielonych będących w użytkowaniu sołectwa.

 • Zjeżdżalnia na placu zabaw

 

INWESTYCJE GMINNE W ROKU 2019

Remont drogi gminnej Osse-Bronin

W ramach zadania wyremontowano 1352 mb drogi gminnej - ułożono nakładkę asfaltową oraz utwardzono pobocza kruszywem łamanym. Łączny koszt inwestycji to 279 539,35 zł, w tym 139 769,00 zł dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych. Zadanie realizowane w 2019 roku.

 • Remont dróg gminnych na terenie Gminy Stryków Nr 120303 E na odcinku Osse – Bronin (2) 25.04.2019
 • Remont dróg gminnych na terenie Gminy Stryków Nr 120303 E na odcinku Osse – Bronin (2) 25.04.2019
 • Remont dróg gminnych na terenie Gminy Stryków Nr 120303 E na odcinku Osse – Bronin (2) 25.04.2019
 • Remont dróg gminnych na terenie Gminy Stryków Nr 120303 E na odcinku Osse – Bronin (2) 25.04.2019

 

Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Osse-Ciołek

W ramach zadania inwestycyjnego wykonano przebudowę drogi gminnej nr 120307E Osse - Ciołek na nieruchomościach położonych w miejscowościach Osse i Ciołek na działkach o nr ewid. 452 obręb Ciołek i 404 obręb Osse. Zakres robót realizowany został poprzez ułożenie nakładki asfaltowej z warstwy ścieralnej grubości 4cm o spadkach poprzecznych daszkowych 2% wraz z wykonaniem poboczy z kruszywa łamanego o  grubości 5 cm. Łączna długość remontowanej drogi gminnej wynosi 2 330 mb. Dofinansowaniem został objęty odcinek drogi o długości 1325 mb. Całkowita wartość projektu to 567 677,64 zł. Gmina Stryków w związku ze złożonym wnioskiem otrzymała 210 627,00 zł dofinansowania z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego w ramach zadania "Budowa/modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych". Zadanie realizowane w 2019 roku.

 • Remont drogi gminnej Nr 120307E Osse – Ciołek
 • Remont drogi gminnej Nr 120307E Osse – Ciołek
 • Remont drogi gminnej Nr 120307E Osse – Ciołek
 • Remont drogi gminnej Nr 120307E Osse – Ciołek

Kontakt stopka

Dane adresowe

 • Stryków Herb

URZĄD MIEJSKI W STRYKOWIE

ul. Tadeusza Kościuszki 27
95-010 Stryków

 

 

 

 

      tel. +48 (42) 719 80 02
      fax +48 (42) 719 81 93
      e-mail: strykow@strykow.pl

      Godziny urzędowania
      pn, wt, śr: 08:00 - 16:00
      czw: 07:00 - 16:00
      pt: 08:00 - 15:00

      Godziny pracy kasy Urzędu:
      pn, wt, śr: 08:00 - 15:00
      czw: 07:00 - 15:00
      pt: 08:00 - 14:00

Mapa Stryków

[obiekt mapy] Mapa Stryków