Treść strony ZADANIA SOŁECKIE

Termomodernizacja budynku OSP Koźle - 373 942,00 zł

Termomodernizacja budynku OSP Koźle w ramach zadania pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminie Stryków” dofinansowanego z UE. Wykonano m.in. ocieplanie ścian zewnętrznych dobudówki i reszty budynku styropianem wraz z dociepleniem ościeży okiennych i drzwiowych, ocieplono dach części frontowej wełną mineralną wraz z wykonaniem remontu dachu, wymieniono stare wrota garażowe zewnętrzne na nowe oraz wymieniono stare okna zewnętrzne na nowe, zmodernizowano oświetlenie wewnętrzne w obiekcie z wykorzystaniem opraw ze źródłami LED a także wymieniono wewnętrzną instalację elektryczną w pomieszczeniu garażu budynku. Koszt inwestycji 373 942,00 zł. Realizacja w roku 2019.

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Budowa studni w Koźlu

💠W 2020 roku zrealizowaliśmy projekt i budowę dodatkowej studni o głębokości ok. 50 m i wydajności eksploatacyjnej 53 m3/h na terenie SUW w Koźlu. podczas budowy zastosowano metodę udarowo-okrętną, która pozwoliła uniknąć ewentualnego zanieczyszczenia pokładów wody czerpanej z położonego w bliskiej odległości eksploatowanego otworu studziennego.
💠Przypomnijmy, że SUW w Koźlu zaopatruje w wodę 10 wsi: Koźle, Ciołek, Osse, Gozdów, Krucice, Zagłoba, Wrzask, Bronin, Pludwiny i Sadówka – łącznie ponad 1.000 mieszkańców. Dotychczas stacja posiadała jedną studnię, co w przypadku awarii stwarzało zagrożenie zaburzeń dostaw wody. Obydwie studnie pracują w systemie naprzemiennym.
💠Zadanie do realizacji przekazane zostało ZGKiM w Strykowie. Koszt zadania wyniósł 151.843,61 zł.
💠Dodatkowo w 2021 roku ZGKiM wykonał sterowanie pomp głębinowych oraz utwardził teren przy nowo wybudowanej studni w Koźlu w celu zapewnienia odpowiedniego dojazdu i należytej obsługi obiektu. Koszt zadania wyniósł 110.645,72 zł. 

 • Budowa dodatkowej studni w Koźlu na terenie SUW, w trakcie budowy studni metodą udarowo-okrętną z materiałami na...
 • Budowa dodatkowej studni w Koźlu na terenie SUW, w trakcie budowy studni metodą udarowo-okrętną
 • Budowa dodatkowej studni w Koźlu na terenie SUW, w trakcie budowy studni metodą udarowo-okrętną z materiałami na...
 • Budowa dodatkowej studni w Koźlu na terenie SUW, w trakcie wykonania utwardzenia terenu wokół nowej studni przez ZGKiM
 • Budowa dodatkowej studni w Koźlu na terenie SUW, w trakcie wykonania utwardzenia terenu wokół nowej studni przez ZGKiM

Utwardzenie nawierzchni przy studni w Koźlu - 60 000,00 zł

Prace polegały na utwardzeniu nawierzchni przy nowo wybudowanej studni w Koźlu w celu zapewnienia odpowiedniego dojazdu i należytej obsługi obiektu. Zadanie finansowane przez Gminę Stryków zrealizował ZGKiM w Strykowie. Inwestycję zrealizowano w 2021 r.

 • Utwardzenie terenu przy hydroforni
 • Utwardzenie terenu przy hydroforni
 • Utwardzenie terenu przy hydroforni

Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej - 79 000,00 zł

W celu zwiększenia funkcjonalności i komfortu użytkowania świetlicy wiejskiej w Koźlu  przez lokalną społeczność oraz aktywne KGW zostały wykonane prace remontowe finansowane z budżetu gminy w ramach funduszu sołeckiego:
💠 W 2023 roku wykonano, uzupełnienie ubytków w elewacji, gruntowanie oraz malowanie ścian, czyszczenie i malowanie krat okiennych oraz naprawę schodów. Koszt wykonanych prac wyniósł 52.000 zł.
💠  W 2021 prace remontowe objęły naprawę dachu świetlicy wiejskiej tj. m.in.: malowanie dachu metodą natryskową i zabezpieczenie miejsc korozji środkiem antykorozyjnym, zamontowanie nowych rynien spustowych i półrynien z tworzywa sztucznego. Koszt wykonanych prac wyniósł 27.000 zł.

 • Świetlica w Koźlu po wykonaniu prac remontowych
 • Świetlica w Koźlu, w trakcie wykonywania prac remontowych
 • Świetlica w Koźlu, dach po remoncie
 • Świetlica w Koźlu, dach przed remontem

Rekultywacja działki sołeckiej

Rekultywacja działki sołeckiej objęła wyrównanie terenu, posianie trawy, utwardzenie kostką brukową oraz  ułożenie nawierzchni bezpiecznej. 

 • -
 • -
 • Koźle - rekultywacja działki 1
 • Koźle - rekultywacja działki 2
 • Koźle - Rekultywacja działki 3

Rewitalizacja zieleńców w Koźlu

Prace ogrodnicze przeprowadzono przy parkingu koło kościoła oraz za przystankiem. Pracownicy JRP w ramach realizowanego zadania wykorytowali stare podłoże i nawieźli nową ziemię, wyfrezowali ogromny pień przy ogrodzeniu plebani, oraz uzupełnili roślinnością rewitalizowany teren.

 • Koźle - rewitalizacja terenu 1
 • Koźle - Rewitalizacja terenu 2
 • Koźle - rewitalizacja terenu 3

Budowa altany na działce gminnej

w ramach przyznawania pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie rozwoju infrastruktury w sołectwach "Infrastruktura sołeckana plus" Gmina Stryków otrzymała dotację w kwocie 31 700,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Budowa altany na działce gminnej”. W związku z powyższym została zakupiona i zamontowana altana drewniana na działce sołeckiej wraz z podłożem z koski betonowej. Celem projektu było stworzenie warunków Mieszkańcom Sołectwa do organizacji spotkań plenerowych a tym samym umożliwienie integracji lokalnej społeczności. Ponadto zlokalizowanie altany w pobliżu siedziby OSP, umożliwi jej wykorzystanie przez służby ratownicze.

 • 1
 • 2
 • 3
 • 10

Zakup sprzętu multimedialnego w ramach grantu sołeckiego - 10 000,00 zł

W 2021 roku Gmina Stryków pozyskała środki na realizację grantu sołeckiego dla Sołectwa Koźle. W ramach projektu pn. „Zakup projektora wraz z ekranem, systemu nagłaśniającego do świetlicy wiejskiej” dokonano zakupu laptopa, projektora, niezbędnych kabli, zestawu nagłośnieniowego, farby do projektów projekcyjnych, składanych materacy gimnastycznych. Całkowity koszt projektu wyniósł  10 000,00 zł 
i został całkowicie sfinansowany z budżetu Województwa Łódzkiego.

 • Koźle - system nagł. 1
 • Koźle - system nagł. 2
 • Koxle - system nagłasniający 3
 • Koźle - system nagłaśniający 4
 • Koźle - system nagłasniający 5

Doposażenie strażnicy OSP Koźle

W ramach doposażenia jednostki OSP Koźle zakupiono: ubrania specjalne, szafy strażackie, przenośny akumulatorowy system oświetleniowy, uzupełniono wyposażenie wozu strażackiego w oświetlenie i wielofunkcyjny zestaw Kombi Stihl. Do pomieszczenia kuchennego w strażnicy zakupiono kuchnię, zestaw sztućcy oraz stół ze stali nierdzewnej. 

 • kuchnia
 • sztućce

Modernizacja boiska sportowego przy SP w Koźlu - 27 060,00 zł

W 2023 r. wykonano dokumentację projektową oraz specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych dla inwestycji polegającej na modernizacji boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Koźlu.

Wykonanie kapitalnego remontu przydomowej oczyszczalni ścieków przy OSP Koźle

Zadanie zrealizowano w 2019 r.

 • Po realizacji inwestycji
 • Po realizacji inwestycji
 • Podczas realizacji inwestycji

Zakup strojów dla KGW Koźle - 4 380,00 zł

Zakup strojów reprezentacyjnych dla członkiń KGW w Koźlu - stroje zakupiono w 2021 roku. 

 • KGW Koźle
 • Chusty - Kgw kOŹLE

Zadania stałe w Sołectwie Koźle

Zadania stałe realizowane pzrez sołęctwo obejmują utrzymanie terenu zielonego będącego w użytkowaniu sołectwa a także organizację akcji ekologiczno-kulturalno-zdrowotno-sportowych.

Kontakt stopka

Dane adresowe

 • Stryków Herb

URZĄD MIEJSKI W STRYKOWIE

ul. Tadeusza Kościuszki 27
95-010 Stryków

 

 

 

 

      tel. +48 (42) 719 80 02
      tel. +48 (42) 719-84-03
      tel. +48 (42) 719-94-95
      fax  +48 (42) 719 81 93
      e-mail: strykow@strykow.pl

      Godziny urzędowania
      pn, wt, śr: 08:00 - 16:00
      czw: 07:00 - 16:00
      pt: 08:00 - 15:00

      Godziny pracy kasy Urzędu:
      pn, wt, śr: 08:00 - 15:00
                                                                                           czw: 07:00 - 15:00
                                                                                           pt: 08:00 - 14:00

 

 

Mapa Stryków

[obiekt mapy] Mapa Stryków