Lista poddziałów dla strony SOŁECTWO KOŹLE

Treść strony SOŁECTWO KOŹLE

Sołectwo Koźle

Sołtys:
Miller Stanisław
solectwo.kozle@strykow.pl

Rada Sołecka:
Błaszczyk Damian
Cichosz Łukasz
Koślin Agnieszka
Miller Maciej
Szabała Elżbieta

Sołectwo Koźle położone jest w północnej części Gminy Stryków. Nazwa wsi Koźle po raz pierwszy pojawia się pod koniec XIV w. Jej współczesna historia naznaczona jest wieloma tragicznymi wydarzeniami. W czasie I wojny światowej we wsi i jej pobliżu toczyły się bitwy, których śladem są liczne mogiły żołnierskie z tego okresu. Podczas krwawych walk z września 1939 r. spalona została niemal cała wieś. W czasie walk toczonych w dniach 11–12 września 1939 r. w ramach Bitwy nad Bzurą w okolicach Koźla poległo 198 żołnierzy 55 i 58 Poznańskiego Pułku Piechoty Armii „Poznań” dowodzonej przez gen. Tadeusza Kutrzebę oraz 49 osób ludności cywilnej. Pamiątką tych czasów jest cmentarz żołnierski oraz pomnik poświęcony „Bohaterom walk nad Bzurą”. Do najistotniejszych obiektów kultury materialnej na terenie sołectwa należą: znajdujący się w rejestrze WKZ zespół kościoła parafialnego pw. św. Szczepana: drewniany kościół, drewniana dzwonnica oraz pozostający w gminnej ewidencji zabytków cmentarz grzebalny z połowy XVIII w. Na terenie sołectwa funkcjonuje Szkoła Podstawowa, której geneza sięga 1886 r. i filia Gminnej Biblioteki Publicznej. Na terenie sołectwa zlokalizowany jest plac zabaw, fitness, strażnica i świetlica wiejska. Działa również jednostka OSP i Koło Gospodyń Wiejskich. (Źródło: Monografia Miasta i Gminy Stryków, UŁ, 2009 r.)

 

  • Tabliczka Koźle

Lista poddziałów dla strony SOŁECTWO KOŹLE

Kontakt stopka

Dane adresowe

  • Stryków Herb

URZĄD MIEJSKI W STRYKOWIE

ul. Tadeusza Kościuszki 27
95-010 Stryków

 

 

 

 

      tel. +48 (42) 719 80 02
      tel. +48 (42) 719-84-03
      tel. +48 (42) 719-94-95
      fax  +48 (42) 719 81 93
      e-mail: strykow@strykow.pl

      Godziny urzędowania
      pn, wt, śr: 08:00 - 16:00
      czw: 07:00 - 16:00
      pt: 08:00 - 15:00

      Godziny pracy kasy Urzędu:
      pn, wt, śr: 08:00 - 15:00
                                                                                           czw: 07:00 - 15:00
                                                                                           pt: 08:00 - 14:00

 

 

Mapa Stryków

[obiekt mapy] Mapa Stryków