Treść strony INWESTYCJE 2019-2023

Zadania zrealizowane w latach 2019-2023

 • Termomodernizacja budynku OSP Koźle w ramach zadania pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminie Stryków” dofinansowanego z UE. Wykonano m.in. ocieplanie ścian zewnętrznych dobudówki i reszty budynku styropianem wraz z dociepleniem ościeży okiennych i drzwiowych, ocieplono dach części frontowej wełną mineralną wraz z wykonaniem remontu dachu, wymieniono stare wrota garażowe zewnętrzne na nowe oraz wymieniono stare okna zewnętrzne na nowe, zmodernizowano oświetlenie wewnętrzne w obiekcie z wykorzystaniem opraw ze źródłami LED a także wymieniono wewnętrzną instalację elektryczną w pomieszczeniu garażu budynku. Koszt inwestycji 373 942,00 zł. Realizacja w roku 2019;
 • Budowa studni w Koźlu. Zaopatruje w wodę wsie: Koźle, Ciołek, Osse, Gozdów, Krucice, Zagłoba, Wrzask, Bronin, Pludwiny i Sadówka – łącznie ponad 1.000 mieszkańców. Na inwestycję Gmina Stryków przekazała ZGKiM w Strykowie dotację w kwocie 220 000,00 zł. Zadanie zrealizowane w 2020 r.;
 • Remont dachu świetlicy wiejskiej m.in. malowanie dachu metodą natryskową i zabezpieczenie miejsc korozji środkiem antykorozyjnym,  zamontowanie nowych rynien spustowych i półrynien z tworzywa sztucznego. Koszt inwestycji to 27 000,00 zł. Zadanie zrealizowane 2021 r.;
 • Utwardzenie nawierzchni przy studni w Koźlu. Zadanie finansowane przez Gminę Stryków realizuje ZGKiM w Strykowie. Koszt to ok. 60.000 zł. Inwestycję zrealizowano w 2021 r.;
 • Zakup wyposażenia dla strażnicy OSP Koźle tj. ubrania specjalne, szafy strażackie, przenośny akumulatorowy system oświetleniowy, doposażenie wozu strażackiego w oświetlenie i wielofunkcyjny zestaw Kombi Stihl;
 • Zakup stołu do ping-ponga dla szkoły podstawowej w Koźlu;
 • Zakup 12szt. krzeseł, drobnych artykułów kuchennych i przemysłowych do świetlicy wiejskiej;
 • Zakup strojów dla KGW Koźle;
 • Rekultywacja działki sołeckiej tj. wyrównanie renu, posianie trawy, utwardzenie kostka brukową, ułożenie nawierzchni bezpiecznej;
 • W 2021 roku pozyskano środki na realizację grantu sołeckiego dla Sołectwa Koźle. W ramach projektu pn. „Zakup projektora wraz z ekranem, systemu nagłaśniającego do świetlicy wiejskiej” dokonano zakupu laptopa, projektora, niezbędnych kabli, zestawu nagłośnieniowego, farby do projektów projekcyjnych, składanych materacy gimnastycznych. Całkowity koszt projektu wyniósł  10 000,00 zł i jest całkowicie sfinansowany z budżetu Województwa Łódzkiego.
 • Rewitalizacja zieleńców w Koźlu - prace ogrodnicze przeprowadzono przy parkingu koło kościoła oraz za przystankiem. Pracownicy JRP w ramach realizowanego zadania wykorytowali już starą ziemię i nawieźli nową, wyfrezowali ogromny pień przy ogrodzeniu plebani, a teraz uzupełnili roślinnością rewitalizowany teren.
 • Utrzymanie terenu zielonego będącego w użytkowaniu sołectwa;
 • Organizacja akcji ekologiczno-kulturalno-zdrowotno-sportowych.
 • Budynek OSP Koźle po termomodernizacji
 • Budynek OSP Koźle po termomodernizacji
 • Budowa studni w Koźlu
 • Utwardzenie nawierzchni przy studni w Koźlu
 • Wyremontowany dach świetlicy wiejskiej
 • Dach świetlicy wiejskiej przed remontem
 • Rekultywacja działki sołeckiej
 • Rekultywacja działki sołeckiej
 • Rekultywacja działki sołeckiej
 • Plakat projekt Siłectwo na plus, Samorząd Województwa Łódzkiego
 • Mieszkańcy Sołectwa Koźle z plakatem projektu Sołectwo na plus
 • Mieszkańcy Sołectwa Koźle malują ścianę sali OSP farbą ekranową
 • Mieszkańcy Sołectwa Koźle montują sprzęt nagłaśniający
 • Dzieci oglądające projekcję bajki
 • Laptop zakupiony w ramach projektu Sołectwo na plus
 • Sprzęt zakupiony w ramach projektu Sołectwo na plus
 • Sprzęt zakupiony w ramach projektu Sołectwo na plus
 • Rewitalizacja zieleńców w Koźlu
 • Rewitalizacja zieleńców w Koźlu
 • Rewitalizacja zieleńców w Koźlu

Kontakt stopka

Dane adresowe

 • Stryków Herb

URZĄD MIEJSKI W STRYKOWIE

ul. Tadeusza Kościuszki 27
95-010 Stryków

 

 

 

 

      tel. +48 (42) 719 80 02
      tel. +48 (42) 719-84-03
      tel. +48 (42) 719-94-95
      fax  +48 (42) 719 81 93
      e-mail: strykow@strykow.pl

      Godziny urzędowania
      pn, wt, śr: 08:00 - 16:00
      czw: 07:00 - 16:00
      pt: 08:00 - 15:00

      Godziny pracy kasy Urzędu:
      pn, wt, śr: 08:00 - 15:00
                                                                                           czw: 07:00 - 15:00
                                                                                           pt: 08:00 - 14:00

 

 

Mapa Stryków

[obiekt mapy] Mapa Stryków