Treść strony ZADANIA SOŁECKIE

Przebudowa drogi gminnej nr 120307E Osse – Ciołek - 567 677,64 zł

Łączna długość remontowanej drogi gminnej wynosi 2 330 mb. Dofinansowaniem został objęty odcinek drogi o długości 1325 mb. Całkowita wartość projektu to 567 677,64 zł. Gmina Stryków w związku ze złożonym wnioskiem otrzymała 210 627,00 zł dofinansowania z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego w ramach zadania ". Zadanie zrealizowane w 2019 roku.

 • Przebudowa drogi gminnej Osse Ciołek
 • Przebudowa drogi gminnej Osse Ciołek
 • Przebudowa drogi gminnej Osse Ciołek

Budowa studni w Koźlu - 220 000,00 zł

Zaopatruje w wodę wsie: Koźle, Ciołek, Osse, Gozdów, Krucice, Zagłoba, Wrzask, Bronin, Pludwiny i Sadówka – łącznie ponad 1000 mieszkańców. Na inwestycję Gmina Stryków przekazała ZGKiM w Strykowie dotację w kwocie 220 000,00 zł. Zadanie zrealizowane w 2020 r.

 • Budowa studni w Koźlu
 • Budowa studni w Koźlu

Remont świetlicy wiejskiej - 18 659,23 zł

W celu zwiększenia funkcjonalności i komfortu użytkowania świetlicy wiejskiej w Ciołku  przez lokalną społeczność zostały wykonane prace remontowe finansowane z budżetu gminy w ramach funduszu sołeckiego:
💠  2020 rok – pomalowano pomieszczenia świetlicy oraz na części położono mozaikę żywiczną. Koszt prac wyniósł 8.600 zł.
💠 2020 rok - wykonano naprawę i konserwację dachu świetlicy wraz z czyszczeniem półrynien i rynien spustowych, umyto elewację zewnętrzną i udrożniono kanalizację na placu świetlicy. Koszt prac wyniósł 4 059,23 zł.
💠 2022 rok - wykonano naprawę instalacji elektrycznej w świetlicy w tym przeróbkę instalacji elektrycznej wraz z przeróbką i wymianą instalacji w związku z tym zakupiono nowe żarówki, oprawy ceramiczne i moduły awaryjne do LED. Koszt prac wyniósł 6.000 zł. 

 • Świetlica wiejska w Ciołku, sala główna po pomalowaniu oraz położeniu mozaiki żywicznej
 • Świetlica wiejska w Ciołku, sala główna po pomalowaniu oraz położeniu mozaiki żywicznej
 • Świetlica wiejska w Ciołku, sala główna po pomalowaniu oraz położeniu mozaiki żywicznej
 • Świetlica wiejska w Ciołku w trakcie naprawy instalacji elektrycznej
 • Świetlica wiejska w Ciołku, korytarz wejściowy

Doposażenie świetlicy wiejskiej

Świetlica wiejska zyskała nowe wyposażenie tj. karcher, dmuchawę do liści, zmywarkę, firanki, filiżanki wraz z podstawkami, kubki oraz bulionóki, mopy do sprzątania i 4 stoły. Na teren działki sołeckiej zakupiono ławki.  

 • Wyposażenie świetlicy wiejskiej Ciołek
 • Wyposażenie świetlicy wiejskiej Ciołek
 • Wyposażenie świetlicy wiejskiej Ciołek
 • Wyposażenie świetlicy wiejskiej Ciołek

Naprawa ogrodzenia działki sołeckiej

Naprawiono ogrodzenia działki sołeckiej w tym: boczne ogrodzenie z siatki, wymieniono siatkę na froncie, skrzydła bramy, zamki i klamki w furtce wejściowej i wkładkę w furtce od zbiornika.  

 • Naprawa ogrodzenia na działce sołeckiej
 • Naprawa ogrodzenia na działce sołeckiej
 • Naprawa ogrodzenia na działce sołeckiej
 • Naprawa ogrodzenia na działce sołeckiej
 • Naprawa ogrodzenia na działce sołeckiej

Zadania stałe w Sołectwie Ciołek

W ramach zadań stałych sołectwo dba o utrzymanie terenu zielonego będącego w użytkowaniu sołectwa i organizuje akcje ekologiczno-kulturalno-zdrowotno-sportowe.

Kontakt stopka

Dane adresowe

 • Stryków Herb

URZĄD MIEJSKI W STRYKOWIE

ul. Tadeusza Kościuszki 27
95-010 Stryków

 

 

 

 

      tel. +48 (42) 719 80 02
      tel. +48 (42) 719-84-03
      tel. +48 (42) 719-94-95
      fax  +48 (42) 719 81 93
      e-mail: strykow@strykow.pl

      Godziny urzędowania
      pn, wt, śr: 08:00 - 16:00
      czw: 07:00 - 16:00
      pt: 08:00 - 15:00

      Godziny pracy kasy Urzędu:
      pn, wt, śr: 08:00 - 15:00
                                                                                           czw: 07:00 - 15:00
                                                                                           pt: 08:00 - 14:00

 

 

Mapa Stryków

[obiekt mapy] Mapa Stryków