Lista poddziałów dla strony SOŁECTWO CIOŁEK

Treść strony SOŁECTWO CIOŁEK

Sołectwo Ciołek

Sołtys:
Garus Lidia
solectwo.ciolek@strykow.pl

Rada Sołecka: 
Balcerak Krzysztof
Makówczyński Sławomir
Natkański Krystian
Słaby Krzysztof
Tatulińska Barbara 

Sołectwo Ciołek położone jest w północno zachodniej części Gminy Stryków. Wieś należy do jednych z najmłodszych w gminie. Do końca XIX w. w źródłach historycznych praktycznie brak wzmianek wskazujących na jej istnienie. Dziś zachodnia granica sołectwa jest jednocześnie granicą pomiędzy Gminą Stryków a Gminą Zgierz. Najistotniejsze w systemie komunikacyjnym sołectwa Ciołek są drogi przebiegają wzdłuż jego granic. Należą do nich drogi relacji: Osse–Ciołek, Koźle–Zagłoba oraz Osse–Bronin. Obiektem kultury sakralnej na terenie sołectwa jest kapliczka znajdująca się w południowej jego części. Mieszkańcy mogą korzystać ze świetlicy wiejskiej, placu zabaw i zewnętrznych urządzeń fitness. W sołectwie utworzyły się dwa Koła Gospodyń Wiejskich. (Źródło: Monografia Miasta i Gminy Stryków, UŁ, 2009 r.)

  • Tabliczka Ciołek

Lista poddziałów dla strony SOŁECTWO CIOŁEK

Kontakt stopka

Dane adresowe

  • Stryków Herb

URZĄD MIEJSKI W STRYKOWIE

ul. Tadeusza Kościuszki 27
95-010 Stryków

 

 

 

 

      tel. +48 (42) 719 80 02
      tel. +48 (42) 719-84-03
      tel. +48 (42) 719-94-95
      fax  +48 (42) 719 81 93
      e-mail: strykow@strykow.pl

      Godziny urzędowania
      pn, wt, śr: 08:00 - 16:00
      czw: 07:00 - 16:00
      pt: 08:00 - 15:00

      Godziny pracy kasy Urzędu:
      pn, wt, śr: 08:00 - 15:00
                                                                                           czw: 07:00 - 15:00
                                                                                           pt: 08:00 - 14:00

 

 

Mapa Stryków

[obiekt mapy] Mapa Stryków