Treść strony ZADANIA SOŁECKIE

Rozbudowa oczyszczalni ścieków – 16 510 524,84 zł

Łączny koszt inwestycji to 16 510 524,84 zł, z czego dofinansowanie w formie pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi wyniosło 5 443 518,00 zł. Zadanie zrealizowano w latach 2019/2021.

 • Budowa oczyszczalni ścieków w Bratoszewicach
 • Budowa oczyszczalni ścieków w Bratoszewicach
 • Budowa oczyszczalni ścieków w Bratoszewicach
 • Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Bratoszewicach
 • Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Bratoszewicach
 • Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Bratoszewicach
 • Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Bratoszewicach
 • Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Bratoszewicach
 • Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Bratoszewicach
 • Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Bratoszewicach

Przebudowa drogi Plac Staszica – 357 237,81 zł

Zadanie "Przebudowa drogi Plac Staszica" - zrealizowane zostało w 2022 r. 

 • Budowa drogi na ul. Staszica
 • Budowa drogi na ul. Staszica
 • Budowa drogi na ul. Staszica
 • Budowa drogi na ul. Staszica
 • Budowa drogi na ul. Staszica
 • Budowa drogi na ul. Staszica
 • Budowa drogi na ul. Staszica
 • Budowa drogi na ul. Staszica
 • Budowa drogi na ul. Staszica
 • Budowa drogi na ul. Staszica

Utwardzenie parkingu przy Szkole Podstawowej w Bratoszewicach

W ramach zadania utwardzony został parking przy Szkole Podstawowej w Bratoszewicach. Plac wyrównano poprzez usunięcie mokrej warstwy gruntu, a następnie ułożono warstwę tłucznia. Prace zostały wykonane na zlecenie Gminy Stryków przez JRP oraz ZGKiM w Strykowie. Do utwardzenia parkingu zużyto ok. 280 ton tłucznia. Zadanie wykonane zostało w 2022 r.
 
 • Utwardzenie parkingu przy szkole
 • Utwardzenie parkingu przy szkole

Budowa oświetlenia ulicznego w Bratoszewicach – 32 351,69 zł

Zadanie objęło budowę oświetlenia przy ul. Zatorze - zamontowano 7 słupów wraz z oprawami. Zadanie wykonane zostało w 2019 r.

Remont pomieszczeń sanitarnych wraz z pomieszczeniem sali świetlicy wiejskiej

W celu zwiększenia funkcjonalności i komfortu użytkowania świetlicy wiejskiej w Bratoszewicach, w ramach zgłaszanych przez społeczność lokalną potrzeb, zostały wykonane prace remontowe finansowane z budżetu gminy oraz budżetu gminy w ramach funduszu sołeckiego:
💠 W 2021  roku wykonano malowanie drzwi wewnętrznych wraz z ościeżnicami, malowanie ścian oraz wymieniono parapety na nowe. W toaletach przerobiona została instalacja wodno-kanalizacyjna, zainstalowano odrębne oświetlenie wraz z niezbędną instalacją elektryczną, zabudowano pion wentylacyjny oraz pomalowano ściany. Wartość wykonanych prac wyniosła 23.300 zł.

 • Wyposażenie świetlicy wiejskiej Bratoszewice
 • Wyposażenie świetlicy wiejskiej Bratoszewice
 • Wyposażenie świetlicy wiejskiej Bratoszewice
 • -
 • -

Remont pomieszczeń piwnicy, kuchni wraz z podłączeniem gazu

💠  W 2023 roku przeprowadziliśmy kolejny etap prac remontowych, w ramach których zmodernizowano piwnicę, kuchnię i wykonano dodatkowe prace. Łączny koszt remontu wyniósł 42 345,50 zł. W piwnicy, przed instalacją nowej kotłowni i instalacji gazowej zlecono użytkownikom usunięcie nagromadzonych przez lata rzeczy, a następnie ZGKiM wykonał m.in.: demontaż istniejących instalacji elektrycznej – oświetlenia, kanalizacji sanitarnej żeliwnej, wodnej wyłączonej z użytkowania wraz z zasobnikiem ciepłej wody, nową instalację oświetlenia wraz z oprawami i białym montażem oraz instalację elektryczną do kotła gazowego, rozbiórkę ścianki betonowej, ściankę nawiewną, sprawdzenie i udrożnienie wentylacji, montaż instalacji kanalizacji sanitarnej PCV, wyrównanie posadzki, odświeżenie pomieszczeń piwnicy oraz miejsca montażu kotła gazowego. W kuchni wykonano: instalację nawiewną, instalację wyciągową – kuchnia gazowa, rozbiórkę kuchni węglowej kaflowej na wniosek Sołectwa, naprawę ściany oraz podłogi po starej kuchni wraz z położeniem glazury i terakoty. Ponadto w sali świetlicy wykonano sprawdzenie i udrożnienie wentylacji. Natomiast na zewnątrz wykonano naprawę rynien i półrynien przy wejściu do budynku.

💠 W roku 2023 po zrealizowaniu przez ZGKiM prac remontowych, wykonane zostało przyłącze gazowe wraz z wewnętrzną instalacją gazową oraz licznymi pracami towarzyszącymi. Zakres prac obejmował: opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie kotłowni gazowej oraz uzyskanie zezwoleń od Starosty Zgierskiego na wykonanie robót budowlanych, wykonanie przyłącza gazowego, wewnętrznej instalacji gazowej, montaż nowego kotła gazowego o mocy 27 kW, likwidację starej kuchni na paliwo stałe i w jej miejsce podłączenie kuchni gazowej o mocy 16,7 kW do instalacji gazowej, podłączenie drugiej kuchni o mocy 8 kW do instalacji gazowej. Ponadto wykonano technologię kotłowni, podłączono nową kotłownię do istniejącej instalacji CO oraz CWU. Zamontowano również dodatkową wentylację w pomieszczeniu kotłowni oraz odpowietrzono istniejącą instalację centralnego ogrzewania.Inwestycja objęła koszty: opłata przyłączeniowa 5 439,56 zł, wykonanie dokumentacji projektowej 11 070,00 zł, roboty budowlane 101 000,00 zł, Nadzór inwestorski 3 444,00 zł.

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Zadaszenie tarasu oraz modernizacja ogrodzenia świetlicy wiejskiej

💠 W 2022 roku wykonano wymianę pokrycia zadaszenia tarasu świetlicy, rynien oraz uzupełniono ubytki elewacyjne. Realizacja prac była konieczna ze względu na szkody, jakie poczyniły wichury. Koszt w wysokości 20.000 zł pokryty został w części ze środków ubezpieczyciela, który wypłacił odszkodowanie z tytułu poniesionych szkód. Jednocześnie wymiany wymagało ogrodzenie i w miejscu zdemontowanego starego ogrodzenia powstało ogrodzenie z paneli 3D w kolorze grafitowym wraz z bramą przesuwną i furtką. Wartość zadania to 24 784,50 zł. 

 • Modernizacja ogrodzenia świetlicy wiejskiej
 • Modernizacja ogrodzenia świetlicy wiejskiej
 • Modernizacja ogrodzenia świetlicy wiejskiej
 • -
 • -

Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Bratoszewicach

W ramach doposażenia OSP Bratoszewice zyskało szafę na ubrania bojowe, sprzęt pożarniczy, detektor prądu przemiennego, podkrzesywarkę i 3 regały. Wykonano również malowanie pomieszczeń strażnicy w 2020 r. za kwotę 5 800,00 zł.
Zrealizowane zostały prace na działce będącej w użytkowaniu OSP  w ramach rekultywacji terenu został utwardzony wjazd na działkę, posadzono krzewy, zasiano trawę oraz zakupiono i zamontowano nową bramę. Na działce zamontowano również kabinę TOI-TOI a na budynku gospodarczym uszczelniono dach papą w 2023 r. za kwotę 2 500,00 zł. 

 • Dofinansowanie OSP w Bratoszewicach
 • Dofinansowanie OSP w Bratoszewicach
 • Dofinansowanie OSP w Bratoszewicach
 • Dofinansowanie OSP w Bratoszewicach
 • Dofinansowanie OSP w Bratoszewicach

Zakup strojów dla KGW Bratoszewice

 • KGW Bratoszewice nowe stroje
 • KGW Bratoszewice nowe stroje
 • KGW Bratoszewice nowe stroje
 • KGW Bratoszewice nowe stroje
 • KGW Bratoszewice nowe stroje

Zakup i renowacja ławek

W ramach zadania zakupiono 7 ławek na teren sołectwa  oraz płyty betonowę w celu ich właściwego przymocowania do podłoża. Wykonano także renowację istniejących ławek. 

 

 • Renowacja ławek

Zadania stałe w Sołectwie Bratoszewice

Zadania stałe będące w zakresie aktywności sołectwa to organizacja akcji ekologiczno-kulturalno-zdrowotno-sportowych, utrzymanie terenu zielonego będącego w użytkowaniu sołectwa a także serwis kabiny TOI TOI.

Kontakt stopka

Dane adresowe

 • Stryków Herb

URZĄD MIEJSKI W STRYKOWIE

ul. Tadeusza Kościuszki 27
95-010 Stryków

 

 

 

 

      tel. +48 (42) 719 80 02
      tel. +48 (42) 719-84-03
      tel. +48 (42) 719-94-95
      fax  +48 (42) 719 81 93
      e-mail: strykow@strykow.pl

      Godziny urzędowania
      pn, wt, śr: 08:00 - 16:00
      czw: 07:00 - 16:00
      pt: 08:00 - 15:00

      Godziny pracy kasy Urzędu:
      pn, wt, śr: 08:00 - 15:00
                                                                                           czw: 07:00 - 15:00
                                                                                           pt: 08:00 - 14:00

 

 

Mapa Stryków

[obiekt mapy] Mapa Stryków