Lista poddziałów dla strony SOŁECTWO BRATOSZEWICE

Treść strony SOŁECTWO BRATOSZEWICE

Sołectwo Bratoszewice

Sołtys:
Gawrysiak Andrzej
solectwo.bratoszewice@strykow.pl

Rada Sołecka:
Bartnik Iwona
Danych Robert
Koszelska Jolanta
Krzeszewski Paweł 
Miśkiewicz Zbigniew
Pelski Wojciech
Olczyk Łukasz


 

Sołectwo Bratoszewice położone jest w północno wschodniej części Gminy Stryków. Przez wieś przebiega droga krajowa nr 14 relacji Łódź–Stryków–Głowno–Łowicz. Najstarsze znane ślady człowieka na terenie sołectwa pochodzą z okresu rzymskiego.  Pierwsze wzmianki dotyczące Bratoszewic pochodzą z okresu 1341–1376. Wieś była rodzinnym gniazdem rodu Bratoszewskich, którzy przyczynili się do wyniesienia jej do godności miasta. Prawa te Bratoszewice posiadały od II połowy XV w. do końca XVII w. Następującymi po sobie właścicielami miejscowości byli: Bykowscy, Ciecierscy, Czarneccy, Matuszewscy, Lemańscy oraz Rzewuscy. Historia Bratoszewic została zebrana i opisana w książkach pt. "Dzieje Bratoszewic" (2008 r.) oraz "Bratoszewice. Czasy i Ludzie" (2017 r.), autorstwa mieszkanki tej miejscowości Alicji Król-Kamińskiej, których wydanie sfinansowała Gmina Stryków. Namacalną pamiątką z okresu ostatnich właścicieli Bratoszewic - rodziny Rzewuskich, jest pochodzący z początków XX w. pałac otoczony parkiem, który należy do prywatnego właściciela. Na terenie Bratoszewic znajduje się parafia pw. św. Augustyna. Kościół obecnie murowany, który wybudowano w stylu gotyckim w końcu XV w., został obrabowany i spalony przez Szwedów, w 1696 r. odbudowany, a w latach 1898–1901 gruntownie przebudowany. W Bratoszewicach funkcjonują: Zespół Szkół Nr 1, Szkoła Podstawowa, filia Gminnej Biblioteki Publicznej, filia Urzędu Pocztowego, Ośrodek Zdrowia. Swoją siedzibę ma również Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego.  W sołectwie zlokalizowana jest druga co do wielkości w gminie oczyszczalnia ścieków, której modernizację Gmina Stryków rozpoczęła w 2019 roku. We wrześniu 2018 roku w centralnym punkcie Bratoszewic, na skwerze przy placu Staszica, odsłonięty został obelisk upamiętniający urodzonego w Bratoszewicach ks. I. Radziszewskiego, założyciela Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Na terenie sołectwa aktywnie działa jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej, Koło Gospodyń Wiejskich i Stowarzyszenie Przyjaciół Bratoszewic. Mieszkańcy mogą korzystać ze świetlicy wiejskiej, placu zabaw i zewnętrznych urządzeń fitness. (Źródło: Monografia Miasta i Gminy Stryków, UŁ, 2009 r.)

 

  • Sołectwo Bratoszewice

Lista poddziałów dla strony SOŁECTWO BRATOSZEWICE

Kontakt stopka

Dane adresowe

  • Stryków Herb

URZĄD MIEJSKI W STRYKOWIE

ul. Tadeusza Kościuszki 27
95-010 Stryków

 

 

 

 

      tel. +48 (42) 719 80 02
      tel. +48 (42) 719-84-03
      tel. +48 (42) 719-94-95
      fax  +48 (42) 719 81 93
      e-mail: strykow@strykow.pl

      Godziny urzędowania
      pn, wt, śr: 08:00 - 16:00
      czw: 07:00 - 16:00
      pt: 08:00 - 15:00

      Godziny pracy kasy Urzędu:
      pn, wt, śr: 08:00 - 15:00
                                                                                           czw: 07:00 - 15:00
                                                                                           pt: 08:00 - 14:00

 

 

Mapa Stryków

[obiekt mapy] Mapa Stryków