Treść strony INWESTYCJE W SOŁECTWIE

ZADANIA SOŁECKIE W ROKU 2022

W ramach środków funduszu sołeckiego wymieniono pokrycie zadaszenia tarasu świetlicy oraz uzupełniono ubytki elewacyjne i wymieniono rynnę. Realizacja zadań była konieczna ze względu na szkody, jakie poczyniły wcześniejsze wichury. W przypadku zadaszenia połamany poliwęglan zastąpiono blachą trapezową. Prace wykonał ZGKiM w Strykowie. Ponadto zakupiono 7 ławek na teren sołectwa i płyty betonowe w celu ich właściwego przymocowania do podłoża. Stare ławki natomiast odzyskały estetyczny wygląd dzięki wymianie desek i malowaniu.  Do świetlicy wiejskiej zakupiono kuchnię gazową 5-palnikową. Na potrzeby spotkań mieszkańców sołectwa zakupiono namiot wraz z parasolem. Część środków z funduszu sołeckiego została wykorzystana na zakup detektora prądu przemiennego i podkrzesywarki na potrzeby OSP Bratoszewice. Pozostałe środki zostały przeznaczone na utrzymanie terenów zielonych, będący w użytkowaniu sołectwa oraz na serwis kabiny TOI-TOI.

 • Wymienione zadaszenie tarasu
 • Wymienione zadaszenie tarasu
 • Wymienione zadaszenie tarasu
 • Wymienione zadaszenie tarasu
 • Zadania sołeckie 2022

 

ZADANIA SOŁECKIE W ROKU 2021

W ramach środków funduszu sołeckiego zakupiono na wyposażenie świetlicy wiejskiej zmywarkę. W ramach zgromadzonych środków finansowych wykonano remont w świetlicy wiejskiej, gdzie w pomieszczeniu głównym wykonano malowanie drzwi wewnętrznych, wraz z ościeżnicami, malowanie ścian oraz zmieniono parapety na nowe. W toaletach przerobiono instalację wodno-kanalizacyjną, wykonano odrębne oświetlenie wraz z niezbędną instalacja elektryczną, zabudowano pion wentylacyjny oraz pomalowano ściany. Pozostałe środki przeznaczono  na utrzymanie terenów zielonych będących w użytkowaniu sołectwa oraz serwis kabiny TOI-TOI.

 • Bratoszewice
 • Bratoszewice
 • Bratoszewice
 • Bratoszewice

 

ZADANIA SOŁECKIE W LATACH 2019/2020

W ramach środków funduszu sołeckiego zrealizowano wykonanie tablicy informacyjnej z planem sołectwa. Ponadto na działce będącej w użytkowaniu OSP w Bratoszewicach w ramach rekultywacji wyrównano teren, utwardzono wjazd oraz posadzono krzewy i zasiano trawę. Zakupiono wraz z montażem bramę na działkę będącą w użytkowaniu OSP Bratoszewice oraz zamontowano na niej z przyłączeniem do sieci kabinę TOI-TOI. Wykonano również malowanie ścian w świetlicy wiejskiej. Zakupiono szafę na ubrania bojowe na potrzeby strażnicy oraz sprzęt pożarniczy. W ramach środków zakupiono również stroje dla KGW Bratoszewice.

 • Remont pomieszczeń
 • Remont pomieszczeń
 • Remont pomieszczeń

    

INWESTYCJE GMINNE W LATACH 2019/ 2022

MODERNIZACJA OGRODZENIA ŚWIETLICY

Realizacja zadania stała się konieczna ze względu na szkody, jakie poczyniły wichury. W miejscu zdemontowanego starego ogrodzenia wykonanywane jest ogrodzenie z paneli 3D w kolorze grafitowym wraz z bramą przesuwną i furtką. Wartość zadania to 24 784,50 zł. 
 
 • W trakcie realizacji
 • W trakcie realizacji
 • W trakcie realizacji
 • Prace rozbiórkowe starego ogrodzenia
 • Uszkodzone stare ogrodzenia
 • Strażacy usuwający skutki wichury przy ogrodzeniu świetlicy

 

PRZEBUDOWA DROGI W BRATOSZEWICACH - PLAC STASZICA

Inwestycja polega na wykonaniu nawierzchni ciągu pieszo - jezdnego z kostki betonowej o długości 120 mb, zjazdów do posesji oraz odwodnienia. Prace prowadzone były pod nadzorem archeologicznym. Wartość umowy z wybranym w przetargu wykonawcą to 357 237,81 zł. Zadanie zdrealizowane w 2022 r.
 
 • Po realizacji
 • W trakcie realizacji
 • W trakcie realizacji
 • W trakcie realizacji
 • W trakcie realizacji
 • W trakcie realizacji
 • W trakcie realizacji
 • W trakcie realizacji
 • W trakcie realizacji
 • Przed realizacją

 

UTWARDZENIE PARKINGU PRZY SP W BRATOSZEWICACH

W ramach wiosennych robót utrzymaniowych dróg gminnych utwardzony został parking przy Szkole Podstawowej w Bratoszewicach. Plac wyrównano poprzez usunięcie mokrej warstwy gruntu, a następnie ułożono warstwę tłucznia. W razie intensywnych opadów deszczu pozwoli to uniknąć tworzenia się błota i rozjeżdżanie go przez samochody. Prace zostały wykonane na zlecenie Gminy Stryków przez JRP oraz ZGKiM w Strykowie. Do utwardzenia parkingu zużyto ok. 280 ton tłucznia. Zadanie wykonane w 2022 r.
 
 • Parking po utwardzeniu nawierzchni
 • Parking przed utwardzeniem nawierzchni

 

Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Stryków I

W ramach projektu dofinansowanego z RPO WŁ 2014-2020 ZIT powstanie 224 nowych punktów świetlnych. Pierwszy etap oświetlenia zrealizowano w: Bratoszewicach (ul. Zatorze) oraz w Smolicach (przy świetlicy). Drugi etap to miejscowości: Tymianka (ul. Lawendowa, ul. Środkowa), Warszewice, Swędów (ul. Sosnowa, ul. Łąkowa), Anielin Swędowski (ul. Spacerowa, ul. Strykowska).Trzeci etap będzie realizowany w: Krucicach, Klęku - do granic m. Łodzi, Klęku-Kiełminie, Bratoszewicach (od ul. Ogrodniczej w kierunku Rokitnicy, ul. Polna), Swędowie (ul. Bolka i Lolka, Kwiatowa, Przylesie) i Strykowie (ul. Zlotowa, Żytnia i Brzezińska). Szacowany koszt inwestycji to 2 170 513,71 zł., w tym dofinansowanie z UE w kwocie 1 441 334,35 zł. Zadanie realizowane w latach 2019/2021.

 • Smolice
 • Anielin Swędowski ul.Spacerowa
 • Anielin Swędowski ul.Strykowska
 • Warszewice
 • Warszewice

 

Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Bratoszewicach

Inwestycja obejmuje rozbudowę mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w Bratoszewicach. Rozbudowa oznacza w praktyce budowę nowej oczyszczalni o zaawansowanych technologicznie rozwiązaniach w zakresie oczyszczania mechanicznego i biologicznego oraz gospodarki osadowej. Po zakończeniu inwestycji obiekty istniejącej oczyszczalni będą sukcesywnie poddawane rozbiórce. Łączny koszt inwestycji to 16.510.524,84 zł, z czego dofinansowanie w formie pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi wyniesie 5.443.518,00 zł. Zadanie wieloletnie - 2019/2021.

 • Budowa oczyszczalni ścieków w Bratoszewicach
 • Budowa oczyszczalni ścieków w Bratoszewicach
 • Budowa oczyszczalni ścieków w Bratoszewicach
 • Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Bratoszewicach
 • Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Bratoszewicach
 • Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Bratoszewicach
 • Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Bratoszewicach
 • Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Bratoszewicach
 • Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Bratoszewicach
 • Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Bratoszewicach

 

Kontakt stopka

Dane adresowe

 • Stryków Herb

URZĄD MIEJSKI W STRYKOWIE

ul. Tadeusza Kościuszki 27
95-010 Stryków

 

 

 

 

      tel. +48 (42) 719 80 02
      fax +48 (42) 719 81 93
      e-mail: strykow@strykow.pl

      Godziny urzędowania
      pn, wt, śr: 08:00 - 16:00
      czw: 07:00 - 16:00
      pt: 08:00 - 15:00

      Godziny pracy kasy Urzędu:
      pn, wt, śr: 08:00 - 15:00
      czw: 07:00 - 15:00
      pt: 08:00 - 14:00

Zapytaj Burmistrza

Formularz kontaktowy (pl)
*
*
*

Mapa Stryków

[obiekt mapy] Mapa Stryków