Treść strony INWESTYCJE 2019-2023

Zadania zrealizowane w latach 2019-2023

 • Rozbudowa oczyszczalni ścieków co w praktyce oznacza budowę nowej oczyszczalni łączny koszt inwestycji to 16.510.524,84 zł, z czego dofinansowanie w formie pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi to 5.443.518,00 zł. Zadanie wieloletnie - 2019/2021;
 • Przebudowa drogi Plac Staszica w Bratoszewicach koszt inwestycji to 357.237,81 zł. Zadanie zrealizowane w 2022 r.;
 • Budowa oświetlenia ulicznego w Bratoszewicach – ul. Zatorze i od ul. Ogrodniczej w kierunku Rokitnicy, ul. Polna. Zadanie realizowane w latach 2019/2021;
 • Utwardzenie  parkingu przy Szkole Podstawowej w Bratoszewicach. Zadanie wykonane w 2022 r.;
 • Modernizacja ogrodzenia świetlicy wiejskiej po zaistniałych wichurach. Wartość zadania koszt zadania to 24 784,50 zł; 
 • Wyrównanie terenu na działce będącej w użytkowaniu OSP w Bratoszewicach w ramach rekultywacji, utwardzenie wjazdu oraz posadzenie krzewów i zasianie trawy;
 • Zakup wraz z montażem bramy na działkę będącą w użytkowaniu OSP Bratoszewice;
 • Zamontowanie na działce będącą w użytkowaniu OSP Bratoszewice wraz z przyłączeniem do sieci kabiny TOI-TOI;
 • Wykonanie tablicy z planem sołectwa;
 • Zakup szafy na ubrania bojowe, sprzętu pożarniczego, detektora prądu przemiennego i podkrzesywarki na potrzeby strażnicy;
 • Zakup  strojów dla KGW Bratoszewice;
 • Wykonanie remontu w świetlicy wiejskiej w pomieszczeniu głównym tj. malowanie drzwi wewnętrznych wraz z ościeżnicami, malowanie ścian oraz  zmiana parapetów na nowe. W toaletach przerobiono instalację wodno-kanalizacyjną,  odrębne oświetlenie wraz z niezbędną instalacją elektryczną, zabudowa pionu wentylacyjnego, pomalowanie ścian;
 • Zakup kuchni gazowej 5-palnikowej do świetlicy oraz namiotu na potrzeby sołectwa;
 • Wymiana pokrycia zadaszenia tarasu świetlicy oraz uzupełnienie ubytków elewacyjnych i wymiana rynny;
 • Zakup 7 ławek na teren sołectwa i płyt betonowych w celu ich właściwego przymocowania do podłoża;
 • Renowacja istniejących ławek w sołectwie;
 • Utrzymanie terenu zielonego będącego w użytkowaniu sołectwa;
 • Serwis kabiny TOI TOI.
 • Budowa oczyszczalni ścieków w Bratoszewicach
 • Budowa oczyszczalni ścieków w Bratoszewicach
 • Budowa oczyszczalni ścieków w Bratoszewicach
 • Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Bratoszewicach
 • Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Bratoszewicach
 • Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Bratoszewicach
 • Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Bratoszewicach
 • Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Bratoszewicach
 • Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Bratoszewicach
 • Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Bratoszewicach
 • Droga Plac Staszica w Bratoszewicach po realizacji
 • Droga Plac Staszica w Bratoszewicach w trakcie realizacji
 • Droga Plac Staszica w Bratoszewicach w trakcie realizacji
 • Zjazd do posesji, droga Plac Staszica w Bratoszewicach w trakcie realizacji
 • Droga Plac Staszica w Bratoszewicach w trakcie realizacji
 • Droga Plac Staszica w Bratoszewicach w trakcie realizacji
 • Droga Plac Staszica w Bratoszewicach w trakcie realizacji
 • Droga Plac Staszica w Bratoszewicach w trakcie realizacji
 • Droga Plac Staszica w Bratoszewicach w trakcie realizacji
 • Droga Plac Staszica w Bratoszewicach przed realizacją
 • Parking przy SP w Bratoszewicach po utwardzeniu
 • Parking przy SP w Bratoszewicach przed utwardzeniem
 • Nowe ogrodzenie świetlicy wiejskiej
 • Prace rozbiórkowe starego ogrodzenia świetlicy wiejskiej
 • Uszkodzone stare ogrodzenie świetlicy wiejskiej
 • Pomieszczenie główne świetlicy wiejskiej po remoncie
 • Pomieszczenie główne świetlicy wiejskiej
 • Pomieszczenie toalety
 • Drzwi do świetlicy wiejskiej
 • Zadaszenie tarasu świetlicy wiejskiej

Kontakt stopka

Dane adresowe

 • Stryków Herb

URZĄD MIEJSKI W STRYKOWIE

ul. Tadeusza Kościuszki 27
95-010 Stryków

 

 

 

 

      tel. +48 (42) 719 80 02
      tel. +48 (42) 719-84-03
      tel. +48 (42) 719-94-95
      fax  +48 (42) 719 81 93
      e-mail: strykow@strykow.pl

      Godziny urzędowania
      pn, wt, śr: 08:00 - 16:00
      czw: 07:00 - 16:00
      pt: 08:00 - 15:00

      Godziny pracy kasy Urzędu:
      pn, wt, śr: 08:00 - 15:00
                                                                                           czw: 07:00 - 15:00
                                                                                           pt: 08:00 - 14:00

 

 

Mapa Stryków

[obiekt mapy] Mapa Stryków