Treść strony DROGI LOKALNE

 • flaga i godło na www

Tytuł projektu

Remont ulic w Strykowie

Numer umowy

66/RG/2023 z dnia 29.08.2023 r.

Termin realizacji zadania

31.12.2023 r.

Nazwa programu

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Beneficjent

Gmina Stryków

 

Całkowita wartość projektu

976 990,46 zł

Dofinansowanie 

586 194,00 zł

Wkład jednostki realizującej projekt

390 796,46 zł

Opis:

W wyniku realizacji zadania odnowione zostały nawierzchnie ulic Słowackiego, Staszica, Orzeszkowej, Szafera, Stary Rynek stanowiących spójny ciąg komunikacyjny. Ponadto realizacja zadania zwiększyła bezpieczeństwo kierowców i komfort jazdy, usunęła niebezpieczeństwo omijania ubytków oraz ewentualne uszkodzenia pojazdów, a także zwiększyła bezpieczeństwo pieszych i innych niechronionych uczestników ruchu, którzy wcześniej byli narażeni na ewentualne potrącenia przez samochody wymijające uszkodzenia w nawierzchni. Inwestycja zapewniła także mieszkańcom lepszą jakość połączenia do centrum Strykowa, gdzie zlokalizowane są ważne ośrodki publiczne.  

Zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

 

 

Tytuł projektu

Budowa drogi od miejscowości Ługi w kierunku Michałówka

Numer umowy

118/G/2020 z dnia 1.06.2020 r. 

Okres realizacji projektu

2020/2021

Nazwa programu

Fundusz Dróg Samorządowych (aktualna nazwa - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg. Zmiana nazwy dokonana zgodnie z Ustawą z dnia 19 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych oraz niektórych innych ustaw).

Beneficjent

Gmina Stryków

 

Całkowita wartość projektu

2 516 868,64 zł

Dofinansowanie z budżetu państwa

1 258 434,00 zł

Wkład jednostki realizującej projekt

1 258 434,64 zł

Opis:

Zadanie zrealizowane w Powiecie Zgierskim, Gminie Stryków w miejscowościach Ługi, Michałówek, Sosnowiec. W ramach planowanego przedsięwzięcia wybudowano drogę gminną Nr 120325 E, poszerzając granice istniejącego pasa drogowego do szerokości min. 15 m. Drogę podzielono na dwa odcinki tj. A-B-C oraz D-B-E.
Zaprojektowano jezdnię o szerokości 5,00 m; (na łukach poszerzenia do 5,8 m, 6,0 m oraz 6,2 m) o długościach odc. A-B-C 1100,59 mb oraz odc. B-D-E 449,52 mb o nawierzchni bitumicznej. Ponadto zaprojektowano i wykonano jednostronny chodnik o szerokości 2,0 m.
Na włączeniu zjazdów do jezdni w miejscu występowania chodnika wykonano skosy w stosunku 1:1 (w formie zmiany koloru kostki). Ponadto w miejscach, gdzie nie występuje chodnik zrobiono pobocze o szerokości 0,75 m o nawierzchni z kruszywa łamanego. W układzie komunikacyjnym droga została zaliczona do klasy "D" - dojazdowa. 
Inwestycja poprawiła warunki bezpieczeństwa ludzi i mienia, gdyż ułatwiła dojazd od Strykowa do miejscowości Ługi, Michałówek, Stary Imielnik, Dobieszków dla pojazdów służb typu pogotowie czy straż pożarna. Droga ta stworzyła bardzo ważną alternatywę dla drogi krajowej DK14, podniósł się komfort jazdy i bezpieczeństwo mieszkańców oraz innych użytkowników drogi.

 • Droga Ługi - Michałówek przed realizacją.
 • Droga Ługi - Michałówek przed realizacją.
 • Droga Ługi - Michałówek przed realizacją.
 • Droga Ługi - Michałówek przed realizacją.
 • Droga Ługi - Michałówek przed realizacją.
 • W trakcie budowy
 • W trakcie budowy
 • W trakcie budowy
 • W trakcie budowy
 • W trakcie budowy
 • Po wykonaniu
 • Po wykonaniu
 • Po wykonaniu
 • Po realizacji
 • Po wykonaniu

 

 

Tytuł projektu

BUDOWA DROGI GMINNEJ ŁUGI - CESARKA (w tym rozbudowa istniejących odcinków drogi gminnej 120323E) 

Numer umowy

209/II/2019 z dnia 11.12.2019 r. 

Okres realizacji projektu

2019 - 2020

Nazwa programu

 Fundusz Dróg Samorządowych (aktualna nazwa - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg. Zmiana nazwy dokonana zgodnie z Ustawą z dnia 19 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych oraz niektórych innych ustaw).

Beneficjent

Gmina Stryków

 

Całkowita wartość projektu

2 052 602,81 zł

Dofinansowanie z budżetu państwa

929 766,00 PLN

Wkład jednostki realizującej projekt

1 122 836,81 zł

Opis:

Zadanie zostało realizowane w Powiecie Zgierskim, Gminie Stryków w miejscowościach Ługi, Cesarka Sosnowiec. Droga zrealizowana jest częściowo w nowym śladzie ze względu na spełnienie odpowiednich warunków technicznych oraz poprawę bezpieczeństwa przyszłych użytkowników drogi. Realizacja zadania została podzielona na etapy. W pierwszym etapie zrealizowano prace związane z wycinką drzew rosnących w pasie drogowym. Prace były konieczne do wybudowania bezpiecznej drogi w nowym śladzie. W drugim etapie pobudowano drogę łączącą drogę gminną 120323E relacji Cesarka - Sosnowiec z drogą gminną 120323E relacji Ługi – Dobieszków wraz z budową skrzyżowań. W układzie komunikacyjnym droga została zaliczona do klasy "L" - lokalna. Realizacja została podzielona na dwa odcinki. Pierwszy o długości 529,80 m, drugi -  długości 156,80 m.

 • Drogi Ługi - Cesarka przed realizacją
 • Drogi Ługi - Cesarka przed realizacją
 • Drogi Ługi - Cesarka przed realizacją
 • Drogi Ługi - Cesarka przed realizacją
 • Drogi Ługi - Cesarka przed realizacją
 • Budowa drogi Ługi - Cesarka
 • Budowa drogi Ługi - Cesarka
 • Budowa drogi Ługi - Cesarka
 • Budowa drogi Ługi - Cesarka
 • Budowa drogi Ługi - Cesarka
 • Budowa drogi Ługi - Cesarka
 • Budowa drogi Ługi - Cesarka
 • Droga Ługi - Cesarka
 • Droga Ługi - Cesarka
 • Droga Ługi - Cesarka
 • Droga Ługi - Cesarka
 • Droga Ługi - Cesarka
 • Droga Ługi - Cesarka
 • Droga Ługi - Cesarka
 • Droga Ługi - Cesarka

 

 

Tytuł projektu

Budowa drogi gminnej w m. Smolice od drogi wojewódzkiej 708 do drogi powiatowej nr 5104E (w tym przebudowa mostu na rzece Moszczenicy)

Numer umowy

nr 21/II/2019 z dnia 25.09.2019 

Okres realizacji projektu

2019 - 2023

Nazwa programu

Fundusz Dróg Samorządowych (aktualna nazwa - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg. Zmiana nazwy dokonana zgodnie z Ustawą z dnia 19 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych oraz niektórych innych ustaw).

Beneficjent

Gmina Stryków

 

Całkowita wartość projektu

8 932 001,68 zł

Dofinansowanie z budżetu państwa

2 957 934,00 zł

Wkład jednostki realizującej projekt

5 974 067,68 zł

Opis:

Budowa i przebudowa realizowana jest częściowo w istniejącym śladzie drogi gruntowej oraz w nowym śladzie. Droga stanowi istotny element lokalnej komunikacji, ponieważ łączy drogę wojewódzką nr 708 z drogą powiatową nr 5104E oraz tereny inwestycyjne. 

Realizacja zadania została podzielona na części. W pierwszy części zrealizowano prace związane z przebudową mostu na rzece Moszczenicy. Prace były konieczne, aby przywrócić ruch na drodze.

Druga część przewiduje budowę w dwóch etapach odcinka drogi łączącej drogę wojewódzką 708 z drogą powiatową nr 5104E wraz z przebudową skrzyżowania na drodze wojewódzkiej 708 oraz skrzyżowania w drodze powiatowej 5104E. 

 • Przebudowa mostu na rzece Moszczenicy w m. Smolice 13.06.2019 (9) kopia
 • Przebudowa mostu na rzece Moszczenicy w m. Smolice 13.06.2019 (4) kopia
 • Przebudowa mostu na rzece Moszczenicy w m. Smolice 13.06.2019 kopia
 • Przebudowa mostu na rzece Moszczenicy w m. Smolice 30.07.2019 kopia
 • Przebudowa mostu na rzece Moszczenicy w m. Smolice 26.06.2019 (9) kopia
 • Przebudowa mostu na rzece Moszczenicy w m. Smolice 12.09.2019 (2) kopia
 • Przebudowa mostu na rzece Moszczenicy w m. Smolice 03.09.2019 ( kopia
 • Przebudowa mostu na rzece Moszczenicy w m. Smolice 17.10.2019 (5) kopia
 • Przebudowa mostu na rzece Moszczenicy w m. Smolice 10.10.2019 (10) kopia
 • Przebudowa mostu na rzece Moszczenicy w m. Smolice 10.10.2019 (8) kopia
 • Most w Smolicach
 • Most w Smolicach
 • Most w Smolicach
 • Most w Smolicach
 • Most w Smolicach
 • Odcinek drogi łączącej drogę wojewódzką 708 z drogą powiatową nr 5104E przed realizacją
 • Odcinek drogi łączącej drogę wojewódzką 708 z drogą powiatową nr 5104E przed realizacją
 • Odcinek drogi łączącej drogę wojewódzką 708 z drogą powiatową nr 5104E przed realizacją
 • Odcinek drogi łączącej drogę wojewódzką 708 z drogą powiatową nr 5104E przed realizacją
 • Odcinek drogi łączącej drogę wojewódzką 708 z drogą powiatową nr 5104E przed realizacją

 

 

Tytuł projektu

Remont drogi gminnej nr 120303E na odcinku Osse - Bronin w gminie Stryków. 

Numer umowy

59/2019 z dnia 27.08.2019

Okres realizacji projektu

22.03.2019 - 31.08.2019

Nazwa programu

Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019

Beneficjent

Gmina Stryków

 

Całkowita wartość projektu

279 539,35 PLN

Dofinansowanie z budżetu państwa

Dotacja budżetu państwa: 139 769,00 PLN

Wkład jednostki realizującej projekt

139 770,35 PLN

Opis:

Remont drogi gminnej nr 120303E na odcinku Osse - Bronin o długość 1352 mb  (1,352 km) polegał na odbudowie istniejącej nawierzchni poprzez ułożenie nakładki asfaltowej na szerokości 4,1 m i grubości 4 cm oraz uzupełnieniu poboczy kruszywem łamanym grubości 5 cm.

 

 • Droga gminna Nr 120303 E na odcinku Osse – Bronin przed realizacją
 • Droga gminna Nr 120303 E na odcinku Osse – Bronin przed realizacją
 • Droga gminna Nr 120303 E na odcinku Osse – Bronin przed realizacją
 • Remont dróg gminnych na terenie Gminy Stryków Nr 120303 E na odcinku Osse – Bronin (2) 25.04.2019
 • Remont dróg gminnych na terenie Gminy Stryków Nr 120303 E na odcinku Osse – Bronin (2) 25.04.2019

 

 

 • Logo NPPDL

Tytuł projektu

Przebudowa i remont dróg gminnych i powiatowych na terenie Gminy Stryków w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych- Etap II- Bezpieczeństwo-Dostępność- Rozwój. 

Numer umowy

4/NPPDL/FE-IV/2014

Okres realizacji projektu

15.03.-31.08.2014

Nazwa programu

Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój

Beneficjent

Gmina Stryków

 

Całkowita wartość projektu

4 971 755,05 PLN

Dofinansowanie

Dotacja budżetu państwa: 2 483 988,00 PLN

Dotacja Starostwa Zgierskiego: 1 370 000,00 PLN

Wkład jednostki realizującej projekt

1 117 767,05 PLN

Opis:

Zadanie objęło przebudowę dróg powiatowych Nr 5112 E, 5111E, 5110E, dróg gminnych Nr 120311E, 120333E, 120334E, drogi gminnej bez nadanego numeru (działka nr 171) oraz remont dróg gminnych 120303E, 120304E, 120311E.

W ramach inwestycji przebudowano nawierzchnię dróg, podniesiono parametry techniczne dróg w szczególności dróg gruntowych, wykonano zjazdy na posesje z kostki brukowej, poprawiono sieć rowów przydrożnych, przebudowano przepusty. W celu podniesienia bezpieczeństwa zamontowane zostały bariery energochłonne, uzupełniono oznakowanie pionowe i wykonano nowe oznakowania poziome oraz przejścia dla pieszych. W obrębie Szkoły Podstawowej w Koźlu utworzono zatoczki dla autobusów szkolnych dowożących młodzież do szkół oraz wyremontowano chodnik, jak również wybudowano dodatkowy zjazd przeciwpożarowy do szkoły. W newralgicznych miejscach zainstalowane zostały lustra drogowe. W obrębie kościoła parafialnego w Koźlu zmianie uległa organizacja ruchu, wyodrębniony został chodnik i utworzony nowy parking, a także zainstalowano bariery U-11a separujący ruch pieszych od ruchu pojazdów mechanicznych.

 • Przebudowa i remont dróg gminnych
 • Przebudowa i remont dróg gminnych
 • Przebudowa i remont dróg gminnych
 • Przebudowa i remont dróg gminnych
 • Przebudowa i remont dróg gminnych

 

 

Tytuł projektu
 

Przebudowa i remont dróg lokalnych w Strykowie w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój

Numer umowy
 

10/NPPDL/FE-IV/2013

Okres realizacji projektu
 

24.04.2013 r. – 03.10.2013 r.

Nazwa programu
 

Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój

Beneficjent
 

Gmina Stryków
 

Całkowita wartość projektu
 

2 136 544,96  PLN
 

Dofinansowanie
 

955 704,00 zł

Powiat Zgierski - 350 000,00 PLN

Prywatny podmiot gospodarczy - 25 000,00 PLN

Wkład jednostki realizującej projekt
 

805 840,96  PLN

Opis:

W ramach projektu wyremontowano drogę powiatową Nr 5113 E (ul. Grunwaldzka w Strykowie) oraz przebudowano drogi gminne Nr 120763, Nr 120760, Nr 120768 (ul. Wolska, Krótka, Ogrodowa), a także wykonano remont dróg gminnych Nr 120751 (ul. Grunwaldzka) i Nr 120762 (ul. Stryjkowskiego i pl. Łukasińskiego).

Podstawowy zakres inwestycji obejmował rozbiórkę istniejących nawierzchni jezdni z płyt betonowych (trylinki) oraz asfaltu a także rozbiórkę chodników wykonanych z płytek betonowych 30x30cm. Po wykonaniu wszelkich prac rozbiórkowych i uporządkowaniu terenu wykonano nową nawierzchnię jezdni bitumicznej, budowę chodników ze zjazdami o nawierzchni z betonowej kostki brukowej a także zapewniono prawidłowe odwodnienie pasa drogowego poprzez wykonanie kanalizacji deszczowej. 

Długość wyremontowanych/przebudowanych dróg   1660 m
Długość chodników 3320 m
Ilość przejść dla pieszych 17 szt.

 • Przebudowa i remont dróg lokalnych w Strykowie
 • Przebudowa i remont dróg lokalnych w Strykowie
 • Przebudowa i remont dróg lokalnych w Strykowie
 • Przebudowa i remont dróg lokalnych w Strykowie
 • Przebudowa i remont dróg lokalnych w Strykowie

 

 

Tytuł projektu

Przebudowa dróg lokalnych w miejscowości Bratoszewice

Numer umowy

11/NPPDL/FE-IV/2012

Okres realizacji projektu

05.10.2011r. - 23.08.2012r.

Nazwa programu

Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój

Beneficjent

Gmina Stryków

Całkowita wartość projektu

503 232,48 PLN

Dofinansowanie

149 469,74 PLN

Powiat Zgierski - 60 000 PLN

Wkład jednostki realizującej projekt

Gmina Stryków - 288 762,74 PLN

Opis:

Zadanie obejmowało przebudowę drogi powiatowej Nr 5112E (ul. Szkolna w Bratoszewicach) oraz drogi gminnej Nr 120315 (u. Nowości w Bratoszewicach).

 • Przebudowa dróg lokalnych w miejscowości Bratoszewice
 • Przebudowa dróg lokalnych w miejscowości Bratoszewice
 • Przebudowa dróg lokalnych w miejscowości Bratoszewice
 • Przebudowa dróg lokalnych w miejscowości Bratoszewice

 

 

Tytuł projektu

Przebudowa drogi gminnej Ciołek - Anielin Swędowski

Numer umowy

55/NPPDL/FE.IV/2011

Okres realizacji projektu

28.03.2011 - 16.08.2011

Nazwa programu

Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011

Beneficjent

Gmina Stryków

Całkowita wartość projektu

465 677,14 PLN

 Dofinansowanie

232 838,57 PLN

Wkład jednostki realizującej projekt

232 838,57 PLN

Opis:

W ramach projektu wykonano dwukierunkową jezdnię o nawierzchni z betonu asfaltowego o szerokości 4,0 m i 4,5 m. Zainstalowano również urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego - barierę energochłonną.

 • Przebudowa drogi gminnej Ciołek - Anielin Swędowski
 • Przebudowa drogi gminnej Ciołek - Anielin Swędowski
 • Przebudowa drogi gminnej Ciołek - Anielin Swędowski
 • Przebudowa drogi gminnej Ciołek - Anielin Swędowski

 

 

Tytuł projektu

Przebudowa ulic w Strykowie w os. Wolność: ul. Wschodnia, Rolnicza, Piłsudskiego, Cmentarna, Cicha (II etap).

Numer umowy

3/NPPDL/FE.V/2010

Okres realizacji projektu

24.02.2010 - 30.11.2010

Nazwa programu

Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011

Beneficjent

Gmina Stryków

Całkowita wartość projektu

1 072 741,41 PLN

Dofinansowanie

536 370,70 PLN

250 000,00 PLN  - Powiat Zgierski

Wkład jednostki realizującej projekt

286 370,70 PLN

Opis:

Etap II obejmował wykonanie nawierzchni bitumicznej dróg kategorii KR-1 w ulicach Piłsudskiego i Cmentarnej osiedla "Wolność w Strykowie z włączeniem do istniejącej drogi asfaltowej w ul. Targowej wraz z montażem wpustów kanalizacji deszczowej oraz regulacją niwelety istniejących studzienek rewizyjnych.

 • Przebudowa ulic w Strykowie w os. Wolność
 • Przebudowa ulic w Strykowie w os. Wolność
 • Przebudowa ulic w Strykowie w os. Wolność
 • Przebudowa ulic w Strykowie w os. Wolność

 

 

 

Tytuł projektu

„Przebudowa ulic w Strykowie w oś. Wolność: ul. Wschodnia, Rolnicza, Piłsudskiego, Cmentarna, Cicha I etap wraz z rozszerzeniem zadania.

Numer umowy

27/NPPDL/FE.V/09

Okres realizacji projektu

23.04.2009 - 30.11.2009r

Nazwa programu

Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011- I nabór

Beneficjent

Gmina Stryków

Całkowita wartość projektu

2.327.778,62 PLN

Dofinansowanie

1.163.889,31 PLN

Wkład jednostki realizującej projekt

1.163.889,31 PLN

Opis:

W ramach realizacji zadania wykonano:

 • Budowę kanalizacji deszczowej w ul. Wschodniej, Cichej, Jana Pawła II i Rolniczej o łącznej długości 716,55 mb.
 • Przebudowano ulic o łącznej długości 876,38 mb w tym :ul.  Wschodnia – 277,75 mb , Jana Pawła II i Cicha – 261,01 mb, Rolnicza 300,00 mb, łącznik 33,62 mb.
 • Budowę kanalizacji deszczowej w ul. Piłsudskiego, Cmentarnej i części ul. Rolniczej o łącznej długości 995,80 m.
 • Przebudowano część drogi gruntowej ul. Rolniczej wraz z przebudową skrzyżowania ulic Rolnicza – Cmentarna – Piłsudskiego, w tym: wykonano drogę o nawierzchni bitumicznej o kategorii natężenia ruchu KR – 3 o długości 125 m oraz drogę o nawierzchni bitumicznej o kategorii natężenia ruchu KR – 1 o długości 20 m. wraz z budową chodników i zjazdów z kostki betonowej.
 • Przebudowa ulic w Strykowie na Osiedlu Wschód

Kontakt stopka

Dane adresowe

 • Stryków Herb

URZĄD MIEJSKI W STRYKOWIE

ul. Tadeusza Kościuszki 27
95-010 Stryków

 

 

 

 

      tel. +48 (42) 719 80 02
      tel. +48 (42) 719-84-03
      tel. +48 (42) 719-94-95
      fax  +48 (42) 719 81 93
      e-mail: strykow@strykow.pl

      Godziny urzędowania
      pn, wt, śr: 08:00 - 16:00
      czw: 07:00 - 16:00
      pt: 08:00 - 15:00

      Godziny pracy kasy Urzędu:
      pn, wt, śr: 08:00 - 15:00
                                                                                           czw: 07:00 - 15:00
                                                                                           pt: 08:00 - 14:00

 

 

Mapa Stryków

[obiekt mapy] Mapa Stryków